Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Căi către succesul școlar

Promovarea unor rezultate școlare mai bune pentru toți și a bunăstării în școli

Educația școlară poate juca un rol esențial în promovarea unor societăți și economii incluzive, mai echitabile și mai prospere. Ajută copiii și tinerii să își dezvolte cunoștințele, competențele și atitudinile necesare pentru a deveni persoane responsabile, reziliente și implicate și pentru a avea o viață împlinită.

Aceste obiective pot fi atinse numai dacă sistemele de învățământ sunt cu adevărat echitabile și favorabile incluziunii. Ele trebuie să le garanteze tuturor elevilor șansa de a-și valorifica potențialul, indiferent de situația lor personală, de mediul familial, cultural și socioeconomic. Totuși, în prezent, nu toți tinerii din Europa beneficiază de șanse egale în materie de educație.

Pe această pagină:

Provocări actuale

Uniunea Europeană (UE) se confruntă cu provocări majore care împiedică progresul educațional:

  • Competențe de bază insuficiente: 30 % din tinerii cu vârsta de 15 ani nu au competențe suficiente la matematică, iar 1 din 4 are rezultate slabe la citire sau științe (sondajul PISA al OCDE, 2022).
  • Părăsirea timpurie a școlii: aproximativ 3,1 milioane de tineri din UE nu și-au finalizat educația și formarea (Eurostat, 2022).
  • Siguranța în școli: 1 din 10 elevi a declarat că nu se simte în siguranță la școală, iar 20 % dintre elevi au spus că sunt hărțuiți de cel puțin câteva ori pe lună.

Mediul socioeconomic și cultural continuă să afecteze puternic rezultatele școlare ale elevilor. Copiii care provin din medii vulnerabile au, în medie, rezultate mai slabe decât colegii lor de școală din medii mai privilegiate. În plus, se constată o scădere a nivelului de bunăstare în rândul elevilor, exacerbată de hărțuirea pe scară largă inclusiv pe internet, ceea ce le afectează atât dezvoltarea, cât și rezultatele școlare.

Pandemia de COVID-19 a contribuit, de asemenea, la scăderea performanței în perioada 2018-2022. Iar aceste provocări au devenit mai vizibile și mai urgente.

Informații suplimentare

Recomandarea Consiliului privind căile către succesul școlar

Recomandarea Consiliului privind căile către succesul școlar, adoptată în 2022, urmărește să abordeze aceste provocări.

Iată câteva dintre principalele recomandări pentru țările UE.

  • Abordare sistemică: luarea de măsuri simultane pentru a aborda rezultatele slabe în ceea ce privește dobândirea competențelor de bază, pentru a combate părăsirea timpurie a sistemelor de educație și formare, pentru a promova bunăstarea elevilor și a cadrelor didactice, pentru a preveni comportamentul agresiv și pentru a favoriza un climat pozitiv de învățare.
  • Strategii integrate și cuprinzătoare: dezvoltarea sau consolidarea strategiilor care includ măsuri de prevenire, intervenție și compensare (dar cu un accent mai puternic pe acțiunile de prevenire), la toate nivelurile de educație școlară.
  • Atenție specială pentru grupurile expuse riscului: completarea măsurilor generale cu dispoziții specifice și individualizate pentru elevii care necesită sprijin suplimentar în contexte favorabile incluziunii.
  • Colectarea datelor: dezvoltarea sau îmbunătățirea sistemelor de colectare și monitorizare a datelor la nivel național, regional și local.

Abordare sistemică: implementarea schimbării

Recomandarea propune un nou cadru strategic care descrie o abordare sistemică pentru îmbunătățirea succesului școlar. Acest cadru le oferă orientări factorilor de decizie politică și practicienilor din domeniul educației. Sunt prezentate:

  • condiții pentru o acțiune eficace
  • acțiuni-cheie, care urmează să fie promovate la nivel școlar, local, regional și național
  • acțiuni specifice de sprijinire a directorilor unităților de învățământ, a cadrelor didactice, a formatorilor și a altor categorii de personal didactic.

Etapele următoare și inițiative conexe

Grup de lucru

Comisia sprijină punerea în aplicare a recomandării prin învățare inter pares, cooperare și schimburi de informații și de experiență între țările UE, părțile interesate și țările partenere. Comisia a creat un subgrup dedicat acestui subiect, ca parte a Grupului de lucru pentru școli.

Finanțare

Acțiunile și inițiativele legate de recomandare primesc finanțare prin intermediul programului Erasmus+. 

Orientări

Comisia și țările UE cooperează pentru a elabora noi orientări și resurse privind succesul educațional pentru toți elevii. Acestea sunt diseminate prin intermediul Platformei europene pentru educație școlară și al setului său de instrumente pentru incluziune și bunăstare în școli.

Bunăstare în școli

Începând din martie 2023, un grup de experți lucrează la elaborarea unor orientări care vor ajuta școlile și factorii de decizie politică să promoveze abordări sistemice în ceea ce privește bunăstarea și sănătatea mintală în școli.

Cercetare

O serie de proiecte de cercetare în curs din cadrul programului Orizont Europa sprijină punerea în aplicare a recomandării Consiliului.