Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Putevi do školskog uspjeha

Zašto je uspjeh u školi važan?

Školsko obrazovanje ima ključnu ulogu u promicanju uključivih, pravednijih i prosperitetnijih društava jer pomaže svoj djeci i mladima da ostvare svoj puni potencijal.

Pomaže im i u stjecanju znanja, vještina i stavova potrebnih za uspjeh u životu te da postanu aktivni, odgovorni, otporni i angažirani građani koji uče cijeloga života. 

Pristup kvalitetnom i uključivom obrazovanju treba osigurati svima te tako djeci i mladima omogućiti stjecanje kompetencija koje su im potrebne u životu. Na taj se način pomaže u izgradnji ravnopravnih društava i uspješnih gospodarstava. 

Ovladanje temeljnim vještinama (čitanje, matematika i prirodoslovlje) od ključne je važnosti za akademski napredak učenika i njegove izglede za budućnost. 

Vještine i kompetencije stečene u srednjoj školi sve su važniji preduvjeti za uspješan ulazak na tržište rada i temelji za ispunjen i zdrav život.

Trenutačno stanje

Unatoč važnosti temeljnih vještina, u Europskoj uniji (EU) svaka peta osoba u dobi od 15 godina još uvijek nema dostatnu razinu kompetencija u čitanju, matematici ili prirodoslovlju (OECD-ovo istraživanje PISA, 2018.). 

Osobe koje su rano napustile školovanje čine oko 10 % mladih u EU-u, a samo je 84,3 % osoba u dobi od 20 do 24 godine završilo srednju školu (Eurostat, 2020.). 

Socioekonomski položaj i pripadnost određenoj kulturi najvažnije su odrednice obrazovnih rezultata učenika. 

Djeca iz siromašnijih područja i obitelji u prosjeku imaju lošije rezultate u školi u usporedbi sa svojim povlaštenijim školskim kolegama.

Isto tako, udio učenika migrantskog podrijetla koji postižu slabije rezultate u temeljnim vještinama mnogo je veći od udjela njihovih vršnjaka rođenih u zemlji obrazovanja. 

Za osobe migrantskog podrijetla vjerojatnije je da će prijevremeno napustiti školovanje i da neće steći temeljne vještine.

Osim toga, postoje zabrinjavajuće naznake (OECD-ovo istraživanje PISA, 2018.) da se dobrobit učenika i osjećaj pripadnosti u školi smanjuju, a vršnjačko je nasilje u porastu, što štetno utječe na razvoj učenika i njihove obrazovne rezultate.

Što Europska unija poduzima u vezi s tim?

Kako bi promicala političku suradnju među državama članicama EU-a i riješila te probleme, Europska komisija pokrenula je novu inicijativu pod nazivom „Putevi do školskog uspjeha”.

U njoj se radi poticanja reforme politike kombiniraju različiti instrumenti, od političkih smjernica do uzajamnog učenja i razmjene informacija i najboljih primjera iz prakse do financijskih poticaja. 

Konkretno, Komisija će 2022. iznijeti prijedlog preporuke Vijeća o putevima do školskog uspjeha. U preporuci će pozvati na osmišljavanje dosljednih strategija suradnje utemeljenih na dokazima i donošenje mjera za rješavanje problema slabih rezultata i ranog napuštanja školovanja. 

Države članice poticat će se da ojačaju razvoj sveobuhvatnih politika kojima će se obuhvatiti sve razine školskog obrazovanja – ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO). 

Da se usredotoče na praćenje, prevenciju (uključujući motivaciju učenika) i intervenciju uz mjere za potporu onima koji su napustili školovanje, a da nisu stekli srednjoškolsko obrazovanje, kao što su programi za ponovno uključivanje u obrazovanje.

Politike bi se trebale temeljiti na snažnoj međusektorskoj suradnji i uključivati dionike iz različitih područja politika, kao što su mladi, kultura, sport, politika socijalne skrbi, zapošljavanje i zdravstvo. 

Preporuka Vijeća

Preporuka, tj. inicijativa europskog prostora obrazovanja, obuhvatit će sljedeća područja:

  • upravljanje školama i školsko vodstvo, uključujući osiguranje kvalitete
  • okruženja za učenje – kurikulumi, ocjenjivanje, ciljana potpora i alati, prijelazi s jedne obrazovne razine na drugu
  • učenici i ozračje za učenje s naglaskom na dobrobiti učenika i pozitivnoj interakciji koja podrazumijeva prihvaćanje raznolikosti učenika i dobrobit u školi
  • jačanje uloge nastavnika u rješavanju problema nepovoljnog položaja u obrazovanju
  • uključivanje roditelja i obitelji u donošenje odluka i aktivnosti u školi
  • suradnja u školama i oko njih s dionicima i širom zajednicom

Vremenski okvir 

Trenutačno se radi na pripremi prijedloga preporuke Vijeća. 

Održat će se javno savjetovanje (od lipnja 2021.) kako bi se prikupili mišljenja i stavovi zainteresiranih pojedinaca i organizacija. 

Organizirat će se i niz savjetodavnih događanja s organizacijama aktivnima u području obrazovanja i okoliša. 

Komisija će 2022. donijeti prijedlog preporuke Vijeća i podnijeti ga ministrima obrazovanja EU-a u Vijeću Europske unije, koji će o njemu raspravljati i donijeti ga. 

Program Erasmus+

Uključivo obrazovanje i smanjenje ranog napuštanja školovanja ključni su i za novi program Erasmus+

Preporuci će se priložiti „Europski skup alata za škole: Promicanje uključivog obrazovanja i suzbijanje ranog napuštanja školovanja”.

Povezani sadržaj

Europski prostor obrazovanja

Politika za suzbijanje ranog napuštanja školovanja:

Europski skup alata za škole: Promicanje uključivog obrazovanja i suzbijanje ranog napuštanja školovanja

Program Erasmus+