Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Utak az iskolai sikerhez

Promoting better educational outcomes for all and well-being at school

School education can play a crucial role in promoting inclusive, fairer and more prosperous societies and economies. It helps children and young people to develop knowledge, skills and attitudes necessary to become responsible, resilient and engaged individuals and to have a fulfilling life.

These goals can only be achieved if education systems are truly equitable and inclusive. They must ensure that all learners have a chance to fulfil their potential, irrespective of personal circumstances, family, cultural and socio-economic backgrounds. However, today not all young people in Europe have equal opportunities to benefit from education.

On this page:

Miért fontosak az iskolában elért sikerek?

Az iskolai oktatás döntő szerepet játszik a befogadó, igazságosabb és virágzóbb társadalmak előmozdításában, a gyerekekben és fiatalokban rejlő képességek teljes kibontakoztatása révén.

Az oktatás ahhoz is hozzájárul, hogy a tanulók elsajátítsák az életben való boldoguláshoz szükséges ismereteket, készségeket és attitűdöket, valamint aktív, felelős, ellenállóképes és elkötelezett egyénekké váljanak, akik életük későbbi szakaszaiban is szívesen tanulnak. 

A mindenki számára hozzáférhető, minőségi és befogadó oktatás, valamint a gyerekek és fiatalok gyakorlati kompetenciákkal való felvértezése egyenlőbb társadalmakat és virágzó gazdaságot eredményez. 

Az alapkészségek (olvasás, matematika és természettudományok) elsajátítása alapvető fontosságú a tanulók tanulmányi előmenetele és jövőbeli lehetőségeik szempontjából. 

A felső középfokú oktatásban szerzett készségeket és kompetenciákat egyre inkább a sikeres elhelyezkedés, valamint a teljes és egészséges élet alapjának tekintjük.

A jelenlegi helyzet

Az alapkészségek fontossága ellenére a 15 évesek egyötöde nem rendelkezik megfelelő kompetenciákkal az olvasás, a matematika vagy a természettudományok terén az Európai Unióban az OECD 2018-as PISA-felmérése szerint. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyók az Európai Unió fiataljainak 10%-át teszik ki, és a 20 és 24 év közöttiek csupán 84,3%-a fejezi be felső középfokú tanulmányait (Eurostat, 2020). 

A társadalmi-gazdasági és kulturális háttér az oktatási eredmények legerősebb meghatározója. 

A szegényebb területekről és családokból származó gyerekek iskolai átlagteljesítménye alulmarad a kiváltságosabb hátterű iskolatársaikéval szemben.

A migráns háttérrel rendelkező tanulók esetén szintén magasabb az alulteljesítés aránya, mint a helyben született társaik körében. 

A migráns háttérrel rendelkező tanulók nagyobb valószínűséggel hagyják el idő előtt az oktatást az alapkészségek megszerzése nélkül.

Továbbá az OECD 2018-as PISA-felmérése alapján aggasztó jelek utalnak arra, hogy romlik az iskolákban a tanulók jólléte és a közösséghez tartozás érzése, miközben széles körben terjed az iskolai zaklatás. Mindez káros hatással van a tanulók fejlődésére és iskolai teljesítményére.

Hogyan igyekszik az Európai Unió megküzdeni a problémával?

Az Európai Bizottság új kezdeményezést indított „Utak az iskolai sikerhez” címmel, mely az uniós tagállamok közötti szakpolitikai együttműködés előmozdítása révén igyekszik megküzdeni ezekkel a kihívásokkal.

A kezdeményezés különböző eszközök – többek között a szakpolitikai iránymutatásnak, a társaktól való tanulásnak, illetve az információk és bevált módszerek cseréjének – kombinációjával mozdít előre szakpolitikai reformot. 

2022-ben a Bizottság tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot fog előterjeszteni az „Utak az iskolai sikerhez” kezdeményezésről. A javaslat tényeken, valamint együttműködésen alapuló, koherens stratégiákra és cselekvésre fogja felszólítani a tagállamokat az alulteljesítés és a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem érdekében. 

A tagállamok olyan átfogó szakpolitikák fejlesztésének megerősítésére lesznek ösztönözve, melyek az iskolai oktatás minden szintjét érintik – a kisgyermekkori nevelést és gondozást, az alapfokú és (alsó és felső) középfokú oktatást, illetve a szakképzést. 

A tagállamokat arra kérik majd, hogy helyezzenek nagy hangsúlyt a nyomon követésre, a – többek között a tanulói motivációval kapcsolatos – megelőzésre, illetve a beavatkozásra, és hogy ezeket az intézkedéseket párosítsák a felső középfokú végzetség nélküli iskolaelhagyókat támogató intézkedésekkel, például második esélyt nyújtó oktatási programokkal.

A szakpolitikáknak az ágazatokon átívelő szoros együttműködésen, és a különböző szakpolitikai területek – például az ifjúságügy, a kultúra, a sport, a szociális jóléti politika, a foglalkoztatás, és az egészségügy – érdekelt feleinek bevonásán kell alapulni. 

A Tanács ajánlása

Az ajánlás, mely az európai oktatási térség kezdeményezése, a következő dimenziókat foglalja magában:

 • iskolairányítás és -vezetés, beleértve a minőségbiztosítást;
 • tanulás környezetek – tantervek, értékelés, célzott támogatás és eszközök, az oktatási szintek közötti átmenetek;
 • tanulók és tanulói légkör – a tanulói jóllétre és a tanulói sokszínűséget támogató pozitív interakciókra összpontosítva;
 • a tanárok szerepének növelése az oktatási hátrány kezelésében;
 • a szülők és családok bevonása az iskolai döntéshozatalba és tevékenységekbe;
 • az iskolával kapcsolatos együttműködés az érdekelt felekkel és a tágabb közösséggel.

A javaslat előkészítésének menete 

A Bizottság jelenleg dolgozik a tanácsi ajánlásra irányuló javaslat előkészítésén. 

2021 júniusában nyilvános konzultációt indít, melynek során az érdekelt magánszemélyek és szervezetek megfogalmazhatják észrevételeiket és véleményeiket. 

További konzultációkra is sor fog kerülni az oktatás és a környezetvédelem területén tevékenykedő szervezetekkel. 

A tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot a Bizottság 2022-ben fogja elfogadni. Ezt követően a javaslatot benyújtják a tagállamok oktatási minisztereinek az Európai Unió Tanácsán, akik megvitatják és elfogadják azt. 

Erasmus+ program

A befogadó oktatás és a korai iskolaelhagyás csökkentése szintén központi részét képezi az új Erasmus+ programnak. 

Az ajánlást a befogadó oktatás előmozdításáról és a korai iskolaelhagyás megelőzéséről szóló európai iskolai eszköztár fogja kísérni.

Kapcsolódó tartalmak

Európai oktatási térség

Korai iskolaelhagyásra vonatkozó szakpolitika

Európai iskolai eszköztár: Az inkluzív oktatás elősegítése és a korai iskolaelhagyás megelőzése

Erasmus+ program

Council Recommendation on Pathways to School Success

The Council Recommendation on Pathways to School Success, adopted in 2022, seeks to address these challenges.

Key recommendations for EU countries include:

 • Systemic approach: simultaneously address underachievement in basic skills and early leaving from education and training, take action to promote students’ and teachers’ well-being, prevent bullying and favour a positive learning climate.
 • Integrated and comprehensive strategies: develop or strengthen strategies that include prevention, intervention and compensation measures (but with a stronger emphasis on preventative actions) through all levels of school education.
 • Attention for groups at risk: complement universal action with targeted and individualised provisions for learners requiring additional support in inclusive settings.
 • Data collection: develop or improve data collection and monitoring systems at national, regional and local level.

A systemic approach: implementing change

The Recommendation proposes a new policy framework describing a systemic approach for improving school success. This framework provides guidance for policy makers and education practitioners. It outlines:

 • conditions for effective action
 • key measures, to be promoted at school, local, regional and national levels
 • specific actions for supporting school leaders, teachers, trainers and other educational staff

Next steps and related initiatives

Working group

The Commission supports the implementation of the Recommendation through peer learning, cooperation and exchanges of information and experiences between EU countries, stakeholders and partner countries. It has created a dedicated sub-group on this topic, as part of the Working Group on Schools.

Funding

Actions and initiatives related to the Recommendation receive funding through Erasmus+. 

Guidance

The Commission and EU countries are cooperating in developing new guidance material and resources on educational success for all learners, which are disseminated through the European School Education Platform and its European toolkit for inclusion and well-being at school.

Well-being at school

Since March 2023, an expert group is working on guidelines for policymakers and schools to help them promote systemic approaches to well-being and mental health at school.

Research

Ongoing Horizon Europe research projects support the implementation of the Council Recommendation.