Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Părăsirea timpurie a școlii

Despre ce este vorba

Abandonul școlar generează șomaj, excluziune socială, sărăcie și probleme de sănătate. Sunt multe motive care pot explica de ce unii tineri renunță prea devreme la studii: probleme personale sau familiale, dificultăți de învățare sau o situație socioeconomică precară. Alți factori importanți sunt funcționarea sistemului de învățământ, atmosfera din școli și relațiile dintre profesori și elevi.

Întrucât motivele pentru care elevii abandonează învățământul secundar sunt adesea complexe și interconectate, politicile de reducere a abandonului școlar trebuie să aibă în vedere o gamă largă de factori și să coreleze politica educațională și socială cu activitățile organizațiilor de tineret și cu aspecte legate de sănătate. O parte din aceste provocări sunt prezentate într-un infografic furnizat de Comisie.

Măsuri luate până în prezent

  • Țările UE s-au angajat să reducă rata abandonului școlar la mai puțin de 10 % până în 2020. Publicația anuală Monitorul educației și formării furnizează date și o analiză a tendințelor în materie de abandon școlar în UE și în fiecare stat membru.
  • Miniștrii educației din statele membre au adoptat o recomandare a Consiliului cu privire la politica de reducere a abandonului școlar, care definește un cadru amplu, coerent și bazat pe date concrete. Ei au convenit să colaboreze pentru a face schimb de bune practici și informații cu scopul de a identifica modalități eficiente de stopare a acestui fenomen.
  • În cadrul grupului de lucru privind părăsirea timpurie a școlii, au fost analizate exemple de bune practici din Europa și au fost împărtășite experiențe legate de reducerea abandonului școlar. Raportul final conține 12 mesaje-cheie adresate responsabililor politici, pe care grupul le-a transformat în instrumente practice elaborând o listă de verificare a politicilor și o anexă cu exemple de bune practici din mai multe țări din UE.
  • Comisia a organizat o conferință privind politicile de reducere a abandonului școlar. Un an mai târziu, au fost analizate progresele la nivel de politică înregistrate în 8 țări din UE.
  • Grupul de lucru privind politica școlară a creat mesaje de politică prin care sunt identificate condițiile-cheie pentru implementarea abordării „la nivelul întregii școli” în vederea contracarării abandonului școlar timpuriu, precum și un set european de instrumente școlare, disponibile online.
  • De asemenea, Consiliul a adoptat concluzii privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și promovarea succesului școlar.

Comisia Europeană a publicat o evaluare a eficacității politicilor și a practicilor elaborate începând cu 2011 la nivelul european și național pentru a combate abandonul școlar timpuriu în 37 de țări europene.

Studiul arată că impactul instrumentelor de politică ale UE este în mare măsură pozitiv în toate țările examinate. În Europa, rata de părăsire timpurie a școlii a scăzut, în medie, de la 13,4 % în 2011 la 10,2 % în 2019.

Cu toate acestea, există încă diferențe considerabile între țări și se constată că persoanele care provin din familii de migranți, bărbații tineri și locuitorii din zonele rurale abandonează timpuriu școala, neîncheindu-și ciclul de învățământ obligatoriu.

Prin urmare, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a aborda această tendință complexă și în evoluție. Studiul compară o serie de bune practici de la nivel național și oferă recomandări menite să ajute la elaborarea politicilor viitoare în acest domeniu. Pentru mai multe informații, citiți rezumatul studiului și urmăriți materialul video privind părăsirea timpurie a școlii realizat de School Education Gateway .

Inițiativa „Căi către succesul școlar”

Comisia a anunțat în Comunicarea privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025 o nouă inițiativă, „Căi către succesul școlar”. Această inițiativă îi va ajuta pe elevi să atingă un nivel minim pentru competențele de bază.

Inițiativa va urmări trei obiective:

  • să le dea tuturor copiilor posibilitatea să atingă un nivel minim pentru competențele de bază
  • să reducă numărul de copii care renunță la studii înainte de a fi absolvit învățământul secundar superior
  • să asigure un mediu propice în școli.

În primăvara lui 2021 vom lansa o consultare publică deschisă pentru a colecta opiniile dumneavoastră cu privire la inițiativa „Căi către succesul școlar”. 

Un set european de instrumente școlare

Setul european de instrumente școlare le oferă factorilor de decizie și practicienilor diverse resurse și exemple concrete de practici eficiente de promovare a succesului educațional și de prevenire a părăsirii timpurii a școlii.

Setul de instrumente este organizat în jurul a cinci domenii tematice care reprezintă condiții esențiale pentru o abordare la nivelul întregii școli în ceea ce privește părăsirea timpurie a școlii. Fiecare domeniu este detaliat în setul de instrumente și este completat cu exemple și măsuri practice. Pentru mai multe informații despre acest set de instrumente, consultați fișa informativă.