Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skolotāji, pasniedzēji un skolu vadītāji

ES strādā pie tā, lai celtu pedagoga profesijas prestižu un nodrošinātu visiem skolotājiem, pasniedzējiem un skolu vadītājiem kvalitatīvu sākotnējo izglītību un profesionālās attīstības iespējas.

Vairāk par skolotājiem, pasniedzējiem un vadītājiem

Slide

Ko ES dara skolotāju, pasniedzēju un skolu vadītāju labā?

Programmas “Erasmus+” skolotāju akadēmijas

Šīs akadēmijas darbosies kā skolotāju un apmācību sniedzēju partnerības Eiropas mērogā, lai veidotu starptautisku skatījumu skolotāju izglītības jomā.

Skolotāja profesija

ES sadarbojas ar dalībvalstīm, lai paaugstinātu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un uzlabotu atbalstu pedagoga profesijai.

Darba grupas

Uzziniet, ko Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupas dara skolotāju, pasniedzēju un skolu vadītāju labā.

Atrodiet domubiedrus!

Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma

Šī platforma pulcē izglītības speciālistus, pētniekus un politikas veidotājus. Pievienojieties un esiet lietas kursā par norisēm izglītības jomā! Doties uz skolu izglītības tiešsaistes platformu

Platforma “eTwinning”

Vieta, kur tiekas izglītības jomas darbinieki no visas Eiropas, lai iesaistītos pieredzes apmaiņā, sadarbībā un projektu īstenošanā. Doties uz “eTwinning” vietni

EPALE

Eiropas Pieaugušo izglītības elektroniskā platforma (EPALE) ir atvērtas dalības kopiena pieaugušo izglītības speciālistiem no visas Eiropas. Doties uz EPALE platformu