Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Inicijative za više kvalitete i pravednosti

Svi građani Europske unije imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje, kako je utvrđeno u europskom stupu socijalnih prava.

Zašto su kvaliteta i pravednost važni?

Važnost pravednosti

Uključivo i kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje te promicanje europske dimenzije poučavanja kojima se prenose zajedničke vrijednosti ključni su za stvaranje i održavanje kohezivnog europskog društva koje potiče održivi rast. 

Međutim, u cijeloj Europi obrazovna iskustva pojedinaca prate društvene obrasce. Među učenicima koji postižu slabije rezultate puno je više onih koji su u nepovoljnom socioekonomskom položaju. Oni koje žive u ruralnim područjima često zaostaju. 

Seksizam i spolno uznemiravanje i dalje otežavaju obrazovna iskustva, posebno za žene i djevojčice. I dalje postoji razlika među spolovima u studijskim područjima kao što su inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo – sa samo 26 % studentica – i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – sa samo 18 % studentica (Međunarodno istraživanje računalne i informacijske pismenosti 2018.). 

Moramo se angažirati protiv nejednakosti od rane dobi i raskinuti vezu između razine obrazovanja i obrazovnog postignuća s jedne strane i društvenog, ekonomskog i kulturnog statusa s druge. 

Važnost kvalitete

Kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje građanima će pružiti znanje, vještine i stavove koji su im potrebni za uspjeh te će osigurati otpornost europskog gospodarstva i društveno blagostanje. To podrazumijeva ovladavanje ključnim kompetencijama, uključujući osnovne vještine i digitalne kompetencije.

Važnost osiguravanja doista jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju nakon izbijanja pandemije bolesti COVID-19 postala je još očitija.  

Potrebno je još više raditi na tome da se u EU-u poveća prosječan udio 15-godišnjaka koji postižu dobre rezultate u osnovnim vještinama. U 2018. čak 22,9 % učenika nije moglo riješiti jednostavne zadatke iz matematike, 22,5 % iz čitanja, a 22,3 % iz prirodoslovlja (PISA 2018., OECD). 

Promjena je moguća uz visokokvalificirano nastavno osoblje i reforme politika. Za bolje ishode učenja, pružanje učenicima onoga što im je potrebno za uspjeh i kvalitetno poučavanje potrebna su djelotvorna, učinkovita i održiva ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje. 

Što poduzima EU?

Kako bi riješila ta pitanja, Europska komisija poduzela je sljedeće mjere:

  • inicijativa „Putevi do školskog uspjeha”
  • promicanje višejezičnosti i zajedničkih vrijednosti
  • kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje
  • jačanje aktivnosti Jean Monnet
  • razvoj europskog pristupa mikrokvalifikacijama
  • povećanje uključivosti programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti
  • promicanje mobilnosti mladih volontera u prekograničnim aktivnostima solidarnosti
  • provedba Europskog okvira za kvalitetu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • potpora osnivanju centara za strukovnu izvrsnost. 

Strateški okvir europskog prostora obrazovanja

Osnovana je radna skupina za ravnopravnost i vrijednosti u obrazovanju i osposobljavanju radi promicanja ravnopravnosti i uključivosti u europskom prostoru obrazovanja. Skupina će poticati uzajamno učenje i razmjenu informacija i najboljih primjera iz prakse među državama članicama, Komisijom i dionicima.

Stručna skupina za kvalitetna ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje pospješuje taj proces provođenjem detaljne analize postojećih dokaza. Izdat će smjernice kojima će državama članicama EU-a pomoći da bolje iskoriste sredstva kako bi poboljšale obrazovne ishode i uključivost.