Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Više kvalitete i pravednosti u obrazovanju i osposobljavanju.

Svi građani EU-a imaju pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje.

Istraži inicijative za kvalitetu i pravednost

Slide

Što EU čini za kvalitetu i pravednost?

Europske jezične inicijative

Komisija različitim inicijativama promiče poučavanje i učenje jezika te bogatu jezičnu raznolikost Europe.

Radne skupine

Saznajte kako radne skupine strateškog okvira za europski prostor obrazovanja rade na kvaliteti i pravednosti u obrazovanju i osposobljavanju.

Pridružite se zajednici!

School Education Gateway

Ostanite informirani s internetskom platformom za odgojno-obrazovne djelatnike, istraživače i oblikovatelje politika. Pregledajte School Education Gateway

Platforma eTwinning

Prostor u kojem nastavno i školsko osoblje u Europi mogu komunicirati, surađivati i razvijati projekte. Istražite eTwinning

 

Uključite se

Europski portal za mlade

Saznajte više o svojim pravima, uključivosti u obrazovanju i povezanim aktivnostima za mlade. Posjetite Europski portal za mlade

Europske snage solidarnosti

Otkrijte niz mjera za uključivanje i raznolikost u okviru programa Europskih snaga solidarnosti. Posjetite stranice Europskih snaga solidarnosti