Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS)

Što je Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova? 

Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS) je alat Europskog prostora visokog obrazovanja za veću transparentnost studija i studijskih programa. Taj sustav studentima olakšava studiranje u drugim zemljama jer im se priznaju visokoškolske kvalifikacije i razdoblja studiranja u inozemstvu. 

ECTS omogućuje da se bodovi stečeni na jednom visokom učilištu uzimaju u obzir za dobivanje kvalifikacije na nekom drugom visokom učilištu. ECTS bodovi predstavljaju rezultate učenja na temelju definiranih ishoda učenja i opterećenja za studente. 

Sustav ECTS povećava fleksibilnost studijskih programa za studente te podupire planiranje, izvođenje i evaluaciju programa u visokom obrazovanju. To je ključni alat Bolonjskog procesa, kojim se nastoji povećati usporedivost nacionalnih obrazovnih sustava na međunarodnoj razini. Zahvaljujući ECTS-u dokumenti kao što je dopunska isprava o studiju postaju jasniji i lakše ih je upotrijebiti u različitim zemljama. 

Većina zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja prihvatila je ECTS kao nacionalni sustav bodovanja te se on sve više upotrebljava i drugdje. 

Zašto je ECTS potreban?

Razlike među nacionalnim sustavima visokog obrazovanja mogu dovesti do problema u priznavanju kvalifikacija i razdoblja mobilnosti u inozemstvu. To se pitanje djelomično rješava omogućavanjem boljeg razumijevanja ishoda i opterećenja povezanog sa studijskim programima. 

ECTS omogućuje i spajanje različitih stilova učenja, primjerice učenja na sveučilištu i učenja kroz rad, u okviru istog studijskog programa ili u kontekstu cjeloživotnog učenja.

Kako to funkcionira?

60 ECTS bodova odgovara jednoj godini studiranja ili rada. Ti su bodovi tijekom akademske godine obično raspodijeljeni u nekoliko manjih modula. Standardna „kvalifikacija nakon kratkog stručnog studija” obično podrazumijeva 90–120 ECTS bodova. Diploma prvog stupnja odnosno diploma preddiplomskog studija podrazumijeva 180 ili 240 ECTS bodova.

Diploma drugog stupnja odnosno diplomskog studija podrazumijeva 90 ili 120 ECTS bodova. Upotreba ECTS-a na trećem stupnju (poslijediplomski studij) razlikuje se. 

Cilj je ECTS-a potaknuti mobilnost studenata među visokim učilištima. Katalozi studijskih programa, sporazumi o učenju i prijepisi ocjena olakšavaju priznavanje i prijenos bodova koje su studenti stekli tijekom razdoblja mobilnosti u inozemstvu. U Vodiču za korisnike ECTS-a detaljnije se opisuju sustav i način njegove upotrebe.