Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Jobb minőség, több méltányosság – kezdeményezések

A szociális jogok európai pillérével összhangban az Európai Unió valamennyi polgárának joga van ahhoz, hogy magas színvonalú és inkluzív oktatásban, képzésben és egész életen át tartó tanulásban vegyen részt.

Miért fontos a minőség és a méltányosság?

A méltányosság jelentősége

Az inkluzív és magas színvonalú oktatás és képzés, valamint az oktatás közös értékeket előmozdító európai dimenziójának megerősítése elengedhetetlen a fenntartható növekedést is megalapozó, összetartó európai társadalom kialakításához és fenntartásához. 

Ugyanakkor Európa-szerte megfigyelhető, hogy az egyének oktatási tapasztalatai bizonyos társadalmi mintákat követnek. A hátrányos helyzetű diákok aránytalanul alulteljesítenek. A vidéki területeken élők gyakran lemaradnak. 

A szexizmus és a szexuális zaklatás továbbra is beárnyékolja az oktatási tapasztalatokat, különösen a nők és a lányok esetében. Változatlanul fennáll a nemek közötti különbség az olyan tanulmányi területeken, mint a műszaki tudományok, a gépipar és az építőipar, ahol a diákok mindössze 26%-a nő, valamint az információs és kommunikációs technológia (IKT) területén, ahol a női diákok aránya mindössze 18% (forrás: International Computer and Information Literacy Study, 2018). 

Fel kell lépnünk annak érdekében, hogy már egész fiatal kortól kezdődően kezeljük az egyenlőtlenségeket, és az iskolai végzettséget és teljesítményt függetlenné tegyük a társadalmi, gazdasági és kulturális státusztól, valamint az etnikai és faji háttértől. 

A minőség jelentősége

A magas színvonalú oktatás és képzés felvértezi a polgárokat mindazokkal az ismeretekkel, készségekkel és szemléletmódokkal, amelyek a boldoguláshoz, valamint Európa gazdasági rezilienciájának és társadalmi jólétének biztosításához szükségesek. Ez magában foglalja a kulcskompetenciák, köztük az alapkészségek és a digitális kompetenciák elsajátítása iránti igényt is.

A Covid19-világjárvány még nyilvánvalóbbá tette, hogy mennyire fontos biztosítani a magas színvonalú oktatáshoz való ténylegesen egyenlő hozzáférést. 

További erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy javuljon az uniós átlagteljesítmény a 15 éves korosztály alapkészségei tekintetében. 2018-ban azon tanulók aránya, akik nem tudták teljesíteni az alapvető matematikai, természettudományos és olvasási feladatokat, az olvasás terén 22,5%, a matematika terén 22,9%, a természettudományok terén pedig 22,3% volt (2018. évi PISA-felmérés, OECD). 

Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, magasan képzett oktatókról kell gondoskodni, és szakpolitikai reformokat kell megvalósítani. A tanulási eredmények javításához, a tanulók sikeréhez szükséges körülmények megteremtéséhez és a minőségi oktatás biztosításához hatékony, eredményes és fenntartható beruházásokra van szükség az oktatás és képzés területén. 

Mit tesz az EU?

Az Európai Bizottság a következő intézkedések révén foglalkozik ezekkel a kérdésekkel:

  • „Utak az iskolai sikerhez” kezdeményezés
  • A többnyelvűség és a közös értékek előmozdítása
  • Minőségi beruházások biztosítása az oktatás és képzés területén
  • A Jean Monnet tevékenységek megerősítése
  • A mikrotanúsítványokkal kapcsolatos európai megközelítés kidolgozása
  • Az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület program inkluzívabbá tétele
  • A fiatal önkéntesek mobilitásának előmozdítása határokon átnyúló szolidaritási tevékenységek keretében
  • A színvonalas koragyermekkori nevelési és gondozási rendszerekre vonatkozó európai minőségbiztosítási keret végrehajtása
  • Szakképzési kiválósági központok létrehozásának támogatása 

Az európai oktatási térséggel kapcsolatos stratégiai keret

Megalakult az „Egyenlőség és értékek az oktatásban és képzésben” munkacsoport, amely az egyenlőséget és a befogadást hivatott előmozdítani az európai oktatási térségben. A munkacsoport ösztönözni fogja az egymástól való tanulást, valamint az információk és a bevált gyakorlatok megosztását a tagállamok, a Bizottság és az érdekelt felek között.

Az oktatás és képzés területére irányuló minőségi beruházásokkal foglalkozó szakértői csoport a rendelkezésre álló tényadatok részletes elemzésével támogatja ezt a folyamatot. Emellett iránymutatásokat fog kidolgozni az uniós tagállamok számára, hogy fokozni tudják az oktatási eredmények és az inkluzivitás javítását célzó kiadásaik hatékonyságát.