Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inițiative pentru o mai bună calitate și pentru mai multă echitate

Toți cetățenii din Uniunea Europeană au dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de înaltă calitate și incluzive, așa cum prevede Pilonul european al drepturilor sociale.

De ce sunt importante calitatea și echitatea?

Importanța echității

Educația și formarea de înaltă calitate și incluzive, precum și promovarea unei dimensiuni europene în predarea valorilor comune sunt esențiale pentru crearea și menținerea unei societăți europene bazate pe coeziune, care să stimuleze creșterea durabilă. 

Cu toate acestea, în întreaga Europă, experiențele educaționale individuale urmează modelele sociale. În mod disproporționat, elevii care provin din medii defavorizate nu obțin rezultate suficiente. Persoanele care locuiesc în zonele rurale rămân adesea în urmă. 

Sexismul și hărțuirea sexuală continuă să afecteze experiențele educaționale, în special în cazul femeilor și al fetelor. Există, de asemenea, o disparitate de gen persistentă în domenii de studiu precum ingineria, industria prelucrătoare și construcțiile – cu doar 26 % studente – și tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) – cu doar 18 % studente (Studiul internațional privind competențele în domeniul informatic, 2018). 

Trebuie să acționăm încă din primii ani pentru a combate inegalitățile și pentru a disocia statutul social, economic și cultural, originea etnică și rasială, de nivelul de educație și de rezultatele școlare. 

Importanța calității

Educația și formarea de înaltă calitate le vor oferi cetățenilor cunoștințele, competențele și atitudinile de care au nevoie pentru a prospera și pentru a asigura reziliența economică și prosperitatea socială a Europei. Stăpânirea competențelor-cheie, inclusiv a aptitudinilor de bază și a competențelor digitale, este esențială.

Importanța asigurării unui acces egal efectiv la o educație de înaltă calitate a devenit din ce în ce mai evidentă odată cu izbucnirea pandemiei de COVID-19. 

Trebuie depuse eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți rata medie de reușită în ceea ce privește competențele de bază pentru tinerii europeni în vârstă de 15 ani. În 2018, proporția elevilor care nu au reușit să ducă la îndeplinire sarcini de bază în domeniul matematicii, științelor și citirii a fost de 22,5 % pentru citire, 22,9 % pentru matematică și 22,3 % pentru științe (PISA 2018, OCDE). 

Schimbarea este posibilă doar cu ajutorul cadrelor didactice cu înaltă calificare și al reformelor în materie de politici. Pentru a obține rezultate mai bune la învățătură, pentru a putea pune la dispoziția cursanților tot ce le trebuie pentru a reuși și pentru a asigura o predare de calitate, sunt necesare investiții eficace, eficiente și durabile în educație și formare. 

Ce face UE?

Comisia Europeană abordează aceste aspecte prin intermediul următoarelor acțiuni:

  • inițiativa „Căi către succesul școlar”
  • promovarea multilingvismului și a valorilor comune
  • investiții de calitate în educație și formare
  • consolidarea acțiunilor Jean Monnet
  • dezvoltarea unei abordări europene în privința micro-certificatelor
  • obținerea unui grad mai mare de incluziune în cazul programelor Erasmus+ și Corpul european de solidaritate
  • promovarea mobilității tinerilor voluntari în cadrul activităților de solidaritate transfrontalieră
  • punerea în aplicare a cadrului european de calitate pentru sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire timpurie a copiilor
  • sprijinirea înființării de centre de excelență profesională 

Cadrul strategic al spațiului european al educației

A fost înființat un grup de lucru privind egalitatea și valorile în educație și formare pentru a contribui la promovarea egalității și a incluziunii în spațiul european al educației. Grupul va încuraja învățarea reciprocă și schimbul de informații și de bune practici între statele membre, Comisie și părțile interesate.

Un grup de experți privind investițiile de calitate în educație și formare sprijină în continuare procesul prin efectuarea unei analize aprofundate a dovezilor existente. Acesta va crea un document de orientare pentru a ajuta statele membre ale UE să îmbunătățească eficiența cheltuielilor destinate să stimuleze obținerea de rezultate în materie de educație și incluziune.