Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Strateški okvir

Strateškim okvirom za europski prostor obrazovanja promiče se suradnja između država članica Europske unije i ključnih dionika te se omogućuje praćenje napretka u ostvarenju njihove zajedničke vizije.

Što je strateški okvir?

Strateški okvir za europski prostor obrazovanja uspostavljen je kako bi se organizirala suradnja između država članica Europske unije i ključnih dionika tako da oni mogu ostvariti svoju zajedničku viziju.

Putem okvira čini se sljedeće:

 • jača se politička suradnja i dionike se potiče na sudjelovanje u inicijativi
 • jačaju se sinergije s drugim relevantnim inicijativama, uključujući europski istraživački prostor i Bolonjski proces
 • utvrđuju se ciljevi i pokazatelji za usmjeravanje rada i praćenje napretka u ostvarenju europskog prostora obrazovanja
 • potiče se integracija obrazovanja i osposobljavanja u postupak europskog semestra.

Što želimo postići?

Za potpuno ostvarenje europskog prostora obrazovanja trebamo ispuniti sljedećih sedam ciljeva:

do 2025.

 • najmanje 60 % osoba koje su nedavno završile SOO trebalo bi sudjelovati u učenju kroz rad tijekom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 • udio odraslih osoba u dobi od 25 do 64 godine uključenih u obrazovanje tijekom prethodnih 12 mjeseci trebao bi iznositi najmanje 47 %

do 2030.

 • udio petnaestogodišnjaka koji postižu slabe rezultate u čitanju, matematici i prirodoslovlju trebao bi biti manji od 15 %
 • udio učenika osmih razreda koji postižu slabe rezultate u računalnoj i informacijskoj pismenosti trebao bi biti manji od 15 %
 • najmanje 96 % djece u dobi od tri godine do uključivanja u obvezno osnovnoškolsko obrazovanje trebalo bi sudjelovati u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju
 • udio učenika koji rano napuštaju školovanje trebao bi biti manji od 9 %
 • najmanje 45 % osoba u dobi od 25 do 34 godine trebalo bi imati visokoškolsku kvalifikaciju.

Više informacija pronađite u Rezoluciji Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

Kako se odvija suradnja?

Do 2025. putem strateškog okvira održavaju se sve postojeće metode uzajamnog učenja između država članica i dionika. One uključuju:

 • radne skupine sastavljene od stručnjaka koje imenuju države članice i drugih ključnih dionika
 • aktivnosti uzajamnog učenja kojima je domaćin određena država članica, čiji je cilj predstaviti postojeću dobru praksu na nacionalnoj razini ili raspraviti o određenom pitanju s drugim državama članicama
 • stručne preglede koji uključuju skupinu država članica koja pruža smjernice drugoj državi članici o određenom nacionalnom problemu
 • uzajamno savjetovanje kojim se povezuju iskusni pojedinci iz nekoliko nacionalnih uprava koji pružaju savjete o osmišljavanju i provedbi politike kao odgovora na određeni nacionalni problem.

Više o radnim skupinama

Pregled obrazovanja i osposobljavanja

Osim tih kanala za suradnju, u Pregledu obrazovanja i osposobljavanja izvješćuje se o napretku u ostvarenju ciljeva i pokazateljima povezanima s ostvarenjem europskog prostora obrazovanja.

Više o Pregledu obrazovanja i osposobljavanja

Postupak europskog semestra

Na temelju analize iz Pregleda obrazovanja i osposobljavanja provodi se procjena šireg socioekonomskog napretka koji su ostvarile države članice u okviru postupka europskog semestra.

Više o europskom semestru

Europski sastanak na vrhu o obrazovanju

Europski sastanak na vrhu o obrazovanju ujedno je forum na kojem države članice i dionici mogu surađivati i razmjenjivati dobre prakse povezane s politikama obrazovanja i osposobljavanja.

Više o europskom sastanku na vrhu o obrazovanju