Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Razine obrazovanja

Države članice Europske unije organiziraju svoje sustave obrazovanja i osposobljavanja prema zajedničkim razinama. Saznajte što EU poduzima za uspostavu europskog prostora obrazovanja za sve razine i vrste obrazovanja.

Slide

Otkrijte inicijative EU-a za svaku razinu obrazovanja

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća regulirane usluge obrazovanja i skrbi za djecu od rođenja do dobi za početak obveznog školovanja.

Odgoj i opće obrazovanje

EU u suradnji s državama članicama podupire razvoj kvalitetnih nacionalnih školskih obrazovnih sustava i potiče suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa.

Visoko obrazovanje

EU surađuje s visokim učilištima i državama članicama kako bi europski sustav visokog obrazovanja što prije postao otvoren i uključiv.

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Strukovno obrazovanje i osposobljavanje priprema učenike za uključivanje na tržište rada, a građanima omogućuje stjecanje vještina s kojima će se lakše zaposliti i moći ispuniti potrebe gospodarstva.

Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih obuhvaća formalne, neformalne i informalne aktivnosti učenja u općem i strukovnom obrazovanju u kojima sudjeluju odrasle osobe nakon završetka početnog obrazovanja i osposobljavanja.