Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O europskom prostoru obrazovanja

U okviru europskog prostora obrazovanja potiče se suradnja među državama članicama Europske unije radi izgradnje otpornijih i uključivijih nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja.

Više o europskom prostoru obrazovanja

Slide

Pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju

Do 2025. svi građani EU-a trebali bi imati pristup kvalitetnom obrazovanju i osposobljavanju. Saznajte više o uspostavi europskog prostora obrazovanja.

Saznajte više o europskom prostoru obrazovanja

Pregled obrazovanja i osposobljavanja

Pregled obrazovanja i osposobljavanja vodeća je godišnja publikacija Komisije o obrazovanju i osposobljavanju u Europskoj uniji.

Europski semestar

Europska komisija tijekom europskog semestra provodi analize zemalja u područjima politike za potporu pametnom, održivom i uključivom rastu.