Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rano napuštanje školovanja

U čemu je problem?

Rano napuštanje školovanja povezuje se s nezaposlenošću, socijalnom isključenošću, siromaštvom i zdravstvenim problemima. Mnogo je razloga zbog kojih dio mladih prerano odustaje od obrazovanja i osposobljavanja: osobni ili obiteljski problemi, poteškoće u učenju ili teška socioekonomska situacija. Važni su čimbenici i organizacija obrazovnog sustava, ozračje u školi te odnosi između nastavnika i učenika.

Budući da su razlozi zašto mladi ne završavaju srednjoškolsko obrazovanje često složeni i međusobno povezani, politike za smanjenje ranog napuštanja školovanja moraju obuhvatiti niz pitanja te uključiti obrazovanje i socijalnu politiku, rad s mladima i aspekte povezane sa zdravljem. Neki od izazova navedeni su u infografici koju je izradila Komisija.

Što je dosad učinjeno?

  • Države članice EU-a obvezale su se do 2020. smanjiti prosječni udio učenika koji su rano napustili školovanje na manje od 10 %. U godišnjem Pregledu obrazovanja i osposobljavanja navode se podaci i analize trendova ranog napuštanja školovanja u EU-u i svim državama članicama.
  • Ministri obrazovanja EU-a donijeli su Preporuku Vijeća o politikama za smanjenje ranog napuštanja školovanja kao okvir za koherentne i sveobuhvatne politike koje se temelje na pouzdanim podacima. Pristali su na suradnju i razmjenu najboljih primjera iz prakse i saznanja o djelotvornim načinima rješavanja problema ranog napuštanja školovanja.
  • Radna skupina za rano napuštanje školovanja razmatrala je primjere dobre prakse u Europi i razmjenjivala iskustva u smanjenju stope ranog napuštanja školovanja. U završnom izvješću predstavila je 12 ključnih poruka upućenih oblikovateljima politika te praktične alate u obliku popisa sveobuhvatnih politika i priloga s najboljim primjerima iz prakse u nekoliko država članica EU-a.
  • Komisija je organizirala konferenciju o politikama za smanjenje ranog napuštanja školovanja. Godinu dana kasnije u osam država članica EU-a preispitan je napredak u njihovu provođenju.
  • Radna skupina za školsku politiku osmislila je političke poruke u kojima iznosi ključne uvjete za provedbu sveobuhvatnog pristupa suzbijanju ranog napuštanja školovanja, kao i Europski skup alata za škole.
  • Vijeće je donijelo i Zaključke o smanjenju ranog napuštanja školovanja i promicanju uspjeha u školi.

Europska komisija objavila je procjenu učinkovitosti politika i praksi razvijenih na razini EU-a i nacionalnoj razini od 2011. radi rješavanja problema ranog napuštanja školovanja u 37 europskih zemalja.

Studija pokazuje da je učinak instrumenata politike EU-a uglavnom pozitivan u svim obuhvaćenim zemljama. Od 2011. do 2019. prosječna stopa ranog napuštanja školovanja u Europi smanjila se s 13,4 % na 10,2 %.

Međutim, još uvijek postoje znatne razlike među zemljama i u njihovoj demografskoj strukturi, a osobe migrantskog podrijetla, mladi muškarci i osobe koje žive u ruralnim područjima češće rano napuštaju školovanje.

Stoga su potrebne daljnje mjere kako bi se zaustavio taj kompleksan rastući trend. Studija uspoređuje primjere dobre prakse na nacionalnoj razini i daje niz preporuka za buduće oblikovanje politika u tom području. Više informacija dostupno je u sažetku studije te u videozapisu o ranom napuštanju školovanja na platformi School Education Gateway.

Inicijativa „Putevi do školskog uspjeha”

Komisija je u Komunikaciji o uspostavi europskog prostora obrazovanja do 2025. najavila novu inicijativu – Putevi do školskog uspjeha. Ta će inicijativa pomoći svim učenicima da postignu osnovnu razinu vladanja osnovnim vještinama.

Inicijativa će imati tri cilja:

  • dati svim mladima priliku da na određenoj razini ovladaju osnovnim vještinama
  • smanjiti broj mladih koji napuštaju obrazovanje prije nego što završe barem srednju školu
  • pobrinuti se za dobrobit učenika u školi.

U proljeće 2021. održat će se otvoreno javno savjetovanje kako bi se prikupila mišljenja o inicijativi Putevi do školskog uspjeha. 

Europski skup alata za škole

Europski skup alata za škole oblikovateljima politika i odgojno-obrazovnim djelatnicima nudi mnoštvo resursa i praktičnih primjera učinkovitih načina promicanja obrazovnog uspjeha i sprečavanja ranog napuštanja školovanja.

Organiziran je u pet tematskih područja koja su ključna za sveobuhvatni pristup škola ranom napuštanju školovanja. Svako je područje detaljno opisano i nadopunjeno praktičnim primjerima i mjerama. Više informacija o skupu alata možete pronaći u informativnom letku.