Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inicijative u visokom obrazovanju

Europska unija surađuje s visokim učilištima i državama članicama EU-a kako bi se sektoru visokog obrazovanja pružila potpora te mu se omogućilo da se prilagodi promjenjivim uvjetima, napreduje i doprinese otpornosti i oporavku Europe.

Koji je naš cilj?

Cilj je razviti istinski europsku dimenziju u sektoru visokog obrazovanja, utemeljenu na zajedničkim vrijednostima, pri čemu će izvrsnost i uključivost biti glavne značajke europskog visokog obrazovanja. 

Europa može napredovati na temeljima raznolikog i uspješnog sektora visokog obrazovanja koji je duboko ukorijenjen u njezinoj kulturi. U Europi postoji gotovo 5000 visokih učilišta. U tercijarnom je obrazovanju 17,5 milijuna studenata i 1,35 milijuna predavača, a uz njih i 1,17 milijuna istraživača. 

Različite vrste visokih učilišta, bilo da je riječ o istraživačkim sveučilištima, tehnološkim institutima, umjetničkim akademijama ili veleučilištima i ustanovama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, prepoznatljiv su dio europskog načina života.

Zašto je visoko obrazovanje važno?

Sektor visokog obrazovanja zauzima jedinstven položaj na sjecištu obrazovanja, istraživanja, inovacija, služenja društvu i gospodarstva.

Visoko obrazovanje je važno jer:

 • ima ključnu ulogu u uspostavi europskog prostora obrazovanja i europskog istraživačkog prostora, u sinergiji s europskim prostorom visokog obrazovanja
 • pridonosi stvaranju održivog i otpornog gospodarstva te čini Europsku uniju zelenijom, uključivijom i digitalnijom
 • pruža visokokvalificiranim Europljanima izvrsne izglede za zapošljavanje i potiče građane da sudjeluju u demokratskom životu – 80 % osoba koje su nedavno diplomirale u EU-u zaposlilo se u manje od tri mjeseca nakon stjecanja diplome.

Budući da Europi treba više ljudi s visokom razinom vještina, države članice EU-a postavile su cilj da bi do 2030. najmanje 45 % osoba u dobi od 25 do 34 godine trebalo steći visokoškolsku kvalifikaciju.

Pročitajte Rezoluciju Vijeća o strateškom okviru za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

Što poduzima EU?

Europska strategija za sveučilišta

U strategiji se predlaže da fokus bude na četiri ključna cilja:

Jačanje europske dimenzije u visokom obrazovanju i istraživanju 

Provedba niza vodećih inicijativa s namjerom da postanu vidljiv iskaz europskog pristupa, uz odgovarajuću financijsku potporu, kako bi se sveučilištima pomoglo da ojačaju veze i podignu transnacionalnu suradnju na višu razinu.

Zalaganje za ulogu sveučilišta kao predvodnika europskog načina života

Zalaganje za sveučilišta koja pružaju kvalitetne i relevantne vještine, potiču raznolikost i uključivost, promiču i štite demokratske prakse, temeljna prava i akademske vrijednosti. 

Jačanje položaja sveučilišta kao nositelja promjena u paralelnoj zelenoj i digitalnoj tranziciji

Podrška punom angažmanu sveučilišta u provedbi zelene i digitalne tranzicije. EU će ispuniti svoj cilj da više mladih ljudi i polaznika programa cjeloživotnog učenja stekne digitalne vještine i vještine za zelenu tranziciju ili da se tehnološkim i društvenim inovacijama razviju zelena rješenja samo ako u tome sudjeluje sektor visokog obrazovanja.

Jačanje položaja sveučilišta kao ključnih aktera u ostvarivanju uloge i vodstva Europe na svjetskoj razini

Intenzivnijom međunarodnom suradnjom unutar Europe i šire sveučilištima će se pomoći da postanu otvorenija i konkurentnija na svjetskoj razini. Zbog toga će se povećati privlačnost Europe ne samo kao odredišta za studiranje, već i kao privlačnog globalnog partnera za suradnju u obrazovanju, istraživanju i inovacijama.

Provedba strategije temeljit će se na četiri vodeće inicijative:

 • Inicijativa Europska sveučilišta će se dodatno proširiti na 60 europskih sveučilišta i više od 500 sveučilišta do sredine 2024., uz potporu iz programa Erasmus+ s okvirnim proračunom od 1,1 milijardu eura za razdoblje 2021. – 2027. Cilj je razviti zajedničku dugoročnu strukturnu, održivu i sustavnu suradnju u području obrazovanja, istraživanja i inovacija te stvoriti europske međusveučilišne kampuse u kojima studenti, osoblje i istraživači iz svih dijelova Europe mogu bez prepreka uživati u mobilnosti i zajedno graditi nova znanja povezujući zemlje i različite discipline.
 • Radi se na uspostavi pravnog statusa za saveze visokih učilišta do sredine 2024.
 • Ispituju se mogućnosti i potrebni koraci za stvaranje združenog europskog akademskog ili stručnog naziva (zajedničke diplome koja se temelji na zajedničkim europskim kriterijima) do sredine 2024. kako bi se transnacionalna iskustva vrednovala u visokoškolskim kvalifikacijama koje studenti stječu te smanjila birokracija za izvođenje združenih studija. 
 • Proširuje se inicijativa za europsku studentsku iskaznicu uvođenjem jedinstvenog europskog identifikatora studenta, koji je dostupan svim mobilnim studentima 2022., a do 2024. će biti dostupan svim studentima na sveučilištima u Europi kako bi se olakšala mobilnost na svim razinama. 

Za učinkovitu provedbu strategije potrebno je uskladiti prioritete politika i ulaganja na razini EU-a, na nacionalnoj, regionalnoj i institucionalnoj razini te bliže surađivati s državama članicama, visokim učilištima i drugim dionicima.

Više o europskoj strategiji za sveučilišta

Prijedlog preporuke Vijeća o jačanju veza radi djelotvorne europske suradnje u području visokog obrazovanja

Cilj je prijedloga preporuke Vijeća o transnacionalnoj suradnji omogućiti visokim učilištima dublju i održiviju transnacionalnu suradnju kako bi se uklonile postojeće prepreke i olakšala provedba združenih transnacionalnih obrazovnih programa i aktivnosti, udruživanje kapaciteta i resursa ili dodjeljivanje združenih akademskih ili stručnih naziva.

Uzroci problema koji otežavaju suradnju razni su i traže angažman i na nacionalnoj razini i na razini EU-a.

Prijedlog preporuke prvi je korak u iznalaženju rješenja za cijeli sektor visokog obrazovanja, a cilj mu je poduprijeti prilagodbu visokih učilišta radi postizanja sva četiri cilja u području obrazovanja, istraživanja, inovacija i usluga za društvo te pozitivno utjecati na društvo i ekosustave. 

Prijedlog je poziv državama članicama da odrede dosljednije i usklađenije političke prioritete i stvore odgovarajuće uvjete na nacionalnoj razini kako bi se omogućila takva bliža i održiva transnacionalna suradnja, učinkovitija provedba združenih obrazovnih i istraživačkih aktivnosti i alata europskog prostora visokog obrazovanja (Bolonja) i da se obvežu na ulaganja na razini EU-a te na nacionalnoj, regionalnoj i institucionalnoj razini.

Cilj je preporuke podići transnacionalnu suradnju na novu razinu, proširiti njezin opseg te izravno pomoći studentima da poboljšaju svoje vještine i zapošljivost zahvaljujući lakšem pristupu modernim i inovativnim transnacionalnim kampusima, mobilnosti u inozemstvu i transdisciplinarnom učenju.

Pročitajte Prijedlog preporuke Vijeća o jačanju veza radi djelotvorne europske suradnje u području visokog obrazovanja

Daljnje mjere

Osim toga, Komisija će nastaviti surađivati s državama članicama i dionicima na sljedećim mjerama za napredak u transformaciji visokog obrazovanja u EU-u:

 • automatsko priznavanje akademskih kvalifikacija
 • bolje osiguravanje kvalitete
 • praćenje osoba s kvalifikacijom radi bolje usporedivosti ishoda visokog obrazovanja
 • razvoj novih kurikuluma u području STEAM-a (znanost, tehnologija, inženjerstvo, umjetnost i matematika) i informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT)
 • poticanje istraživanja i inovacija putem Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT)
 • razvoj europskog okvira za privlačne i održive akademske karijere
 • razvoj europskog okvira za raznolikost i uključivost
 • jačanje potpore za zelene i digitalne vještine.

Program Erasmus+

EU kroz svoje programe Erasmus+ i Obzor 2020. podupire međunarodne razmjene studenata, akademskih djelatnika i znanstvenika kao i strukturiranu suradnju među visokim učilištima i tijelima javnih vlasti u različitim zemljama.

Saznajte više o programu Erasmus+

Radna skupina za visoko obrazovanje

Unutar strateškog okvira za europski prostor obrazovanja osnovana je nova radna skupina za visoko obrazovanje za razdoblje 2021. – 2025. Ta će radna skupina pospješivati sinergije između sektora visokog obrazovanja i ključnih aktera u istraživanju i inovacijama u kontekstu europskog prostora obrazovanja i europskog istraživačkog prostora, a ujedno osiguravati usklađenost s europskim prostorom visokog obrazovanja.

Saznajte više o radnoj skupini za visoko obrazovanje

 

Povezani sadržaj