Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Visoko obrazovanje

EU surađuje s visokim učilištima i državama članicama kako bi europski sustav visokog obrazovanja što prije postao otvoren i uključiv.

Saznajte više o visokom obrazovanju

Slide

Što EU poduzima za visoko obrazovanje?

Mikrokvalifikacije

Mikrokvalifikacije su kvalifikacije stečene pohađanjem kratkog, transparentno ocijenjenog tečaja ili modula.

Inicijativa Europska sveučilišta

Ova inicijativa olakšava formiranje suradničkih partnerstava među europskim visokim učilištima.

Inicijativa za uvođenje europske studentske iskaznice

Zahvaljujući inicijativi za uvođenje europske studentske iskaznice svaki će se student moći jednostavno i sigurno identificirati i registrirati na visokim učilištima u Europi elektroničkim putem.

Kvalitetno visoko obrazovanje

Kvalitetno i relevantno visoko obrazovanje studentima pruža znanje i transverzalne vještine potrebne za uspjeh nakon stjecanja diplome.

Inovacije u obrazovanju

Poticanje inovacija u visokom obrazovanju ključni je prioritet EU-a i njegovih država članica.

Radne skupine

Saznajte koja je uloga radnih skupina strateškog okvira za europski prostor obrazovanja u području visokog obrazovanja.

Resursi o visokom obrazovanju

  • Saznajte više o programima mobilnosti Erasmus+, kroz koje vas vodi niz internetskih alata.

  • Proučite brojne dokumente o politikama, informativna izvješća, studije, infografike i informativne članke o EU-ovoj politici visokog obrazovanja.

  • A self-reflection tool for all types of Higher Education Institutions (HEIs) who wish to explore their innovation and entrepreneurial potential.

Pridružite se zajednici

EU alumni

Povežite se s korisnicima programa koje financira EU iz cijelog svijeta. Više o zajednici EU alumni

Platforma za razmjenu znanja

Platforma potiče razmjenu najbolje prakse i dijalog s europskim gradovima i regijama o pitanjima istraživanja i inovacija. Pridružite se platformi

Praktične informacije o visokom obrazovanju

Your Europe

Isplanirajte svoje studij u drugoj zemlji EU-a. Posjetite stranice Your Europe

Europski portal za mlade

Pročitajte osnovne smjernice za pripremu za studij u inozemstvu. Posjetite Europski portal za mlade

Studiranje u Europi

Otkrijte mnoštvo praktičnih informacija za studente izvan Europe koji namjeravaju studirati u Europi. Više o projektu Studiranje u Europi

 

Europski istraživački prostor

Saznajte više o ambiciji EU-a da stvori jedinstveno tržište bez granica za istraživanje, inovacije i tehnologiju.

Više o europskom istraživačkom prostoru

Mogućnosti financiranja sredstvima EU-a

  • Erasmus+ je EU-ov program koji podupire obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

  • Aktivnosti Jean Monnet u okviru programa Erasmus+ podupiru poučavanje, učenje, istraživanje i raspravu o različitim aspektima Europske unije.

  • Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie su vodeći program EU-a za financiranje doktorskih studija i poslijedoktorskog osposobljavanja istraživača.

Zapošljavanje i volontiranje

Pregledajte praktične informacije i mogućnosti za zapošljavanje, uključujući volontiranje i stažiranje.