Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Visoko obrazovanje

EU surađuje s visokim učilištima i državama članicama kako bi europski sustav visokog obrazovanja što prije postao otvoren i uključiv.

Saznajte više o visokom obrazovanju

Slide

Radne skupine

Saznajte koja je uloga radnih skupina strateškog okvira za europski prostor obrazovanja u području visokog obrazovanja.

Pridružite se zajednici

EU alumni

Povežite se s korisnicima programa koje financira EU iz cijelog svijeta. Više o zajednici EU alumni

Platforma za razmjenu znanja

Platforma potiče razmjenu najbolje prakse i dijalog s europskim gradovima i regijama o pitanjima istraživanja i inovacija. Pridružite se platformi

Praktične informacije o visokom obrazovanju

Your Europe

Isplanirajte svoje studij u drugoj zemlji EU-a. Posjetite stranice Your Europe

Europski portal za mlade

Pročitajte osnovne smjernice za pripremu za studij u inozemstvu. Posjetite Europski portal za mlade

Studiranje u Europi

Otkrijte mnoštvo praktičnih informacija za studente izvan Europe koji namjeravaju studirati u Europi. Više o projektu Studiranje u Europi

 

Europski istraživački prostor

Saznajte više o ambiciji EU-a da stvori jedinstveno tržište bez granica za istraživanje, inovacije i tehnologiju.

Više o europskom istraživačkom prostoru