Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)

Što je Europski institut za inovacije i tehnologiju? 

Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) sa sjedištem u Budimpešti inicijativa je Europske unije za potporu inovacijama na sustavnoj razini, od obrazovanja do tržišta. 

EIT okuplja organizacije koje djeluju u području obrazovanja, istraživanja i inovacija (takozvani trokut znanja) radi stvaranja dinamičnih prekograničnih partnerstava i okruženja koja potiču inovacije.

Institut promiče i podupire novu generaciju poduzetnika i potiče osnivanje inovativnih poduzeća, posebno malih i srednjih poduzeća (MSP-ova).

Misija EIT-a je

 • promicanje i integracija visokog obrazovanja, istraživanja, inovacija i poduzeća radi stvaranja inovacijskih ekosustava
 • promicanje sinergije i suradnje u području visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija
 • doprinos održivom gospodarskom rastu, konkurentnosti i poduzetništvu jačanjem inovacijskih kapaciteta država članica EU-a 
 • traženje rješenja za velike društvene izazove s kojima se suočava Unija.

EIT je sastavni dio Obzora Europa, programa EU-a za ulaganja u istraživanje i inovacije. 

Uključen je u treći stup programa („Inovativna Europa”), kojim se nastoje potaknuti tehnološki iskoraci i inovacijski ekosustavi.

EIT surađuje i s drugim inicijativama i programima financiranja EU-a.

Što radi EIT? 

EIT ima osam zajednica znanja i inovacija (ZZI), a svaka se bavi specifičnim globalnim i/ili društvenim pitanjima. 

Te zajednice podupiru inovacije i poduzetništvo i ostvaruju velike pomake poticanjem suradnje između visokog obrazovanja, istraživanja i poduzeća. 

Postojeće zajednice znanja i inovacija djeluju u sljedećim područjima:

 • EIT Climate KIC: rad na ubrzanju tranzicije prema gospodarstvu s nultom stopom emisija ugljika
 • EIT InnoEnergy: ostvarivanje održive energetske budućnosti za Europu
 • EIT Digital: poticanje digitalne transformacije Europe
 • EIT Health: pružanje većih mogućnosti građanima EU-a za zdrav život
 • EIT Raw Materials: razvoj sirovina kao važne prednosti Europe
 • EIT Food: vodeća uloga u globalnoj revoluciji u području proizvodnje hrane
 • EIT Urban Mobility: razvoj pametnog, zelenog i integriranog gradskog prometa
 • EIT Manufacturing: jačanje i povećanje konkurentnosti europske proizvodne industrije

Uredba o EIT-u i Strateški inovacijski program za razdoblje 2021. – 2027. stupili su na snagu 28. svibnja 2021. U tom se programu naglašava:

 • povećanje učinka, otvorenosti i transparentnosti zajednica znanja i inovacija njihovim otvaranjem većem broju dionika. Time će se poboljšati širenje znanja i inovacija diljem Unije
 • jačanje poduzetničkog i inovacijskog kapaciteta visokog obrazovanja u Europi promicanjem i podupiranjem institucijskih promjena u visokim učilištima i njihove integracije u inovacijske ekosustave. Kako bi se ostvario taj cilj politike, EIT provodi trogodišnju pilot-inicijativu – Inicijativa za visoka učilišta: Izgradnja inovacijskih kapaciteta za visoko obrazovanje
 • snažniji regionalni program za inovacije EIT-a kojim se potiču inovacije u zemljama sa skromnim ili osrednjim rezultatima u području inovacija. Cilj mu je razmjena najbolje prakse, iskustva i znanja koji proizlaze iz aktivnosti zajednica znanja i inovacija s lokalnim inovacijskim ekosustavima. U okviru programa dostupne su prilagođene usluge za rješavanje utvrđenih nedostataka u području inovacija
 • osnivanje dvaju novih zajednica u području kulturnih i kreativnih sektora i industrija (2022.) te vodnog, morskog i pomorskog sektora i ekosustava (2026.).

Činjenice i podaci

EIT djeluje u svim državama članicama EU-a s više od 2000 blisko povezanih partnera iz područja istraživanja, obrazovanja i poslovanja. 

Ima više od 60 kolokacijskih centara unutar i izvan EU-a. Inovacijski ekosustavi koje podupire EIT uključuju 310 istraživačkih centara, 269 ustanova visokog obrazovanja i 1284 poduzeća, uključujući MSP-ove, te 193 druga subjekta kao što su gradovi, regije i nevladine organizacije.

Više od 3000 studenata steklo je diplomu iz obrazovnih programa s oznakom EIT-a na diplomskoj i doktorskoj razini. 

EIT i njegove zajednice znanja i inovacija stvorili su veliku mrežu bivših sudionika različitih programa EIT-a koji čine interdisciplinarnu, multikulturnu zajednicu pokretača promjena, koji stvaraju inovacije potrebne za zelenu i održivu Europu. 

U 2020. preko tih zajednica spojeno je više od 14 000 bivših sudionika unutar i izvan Europe.

S predviđenim proračunom od 2,965 milijardi eura Strateški inovacijski program za razdoblje 2021. – 2027. povećat će učinak EIT-a i njegovih zajednica znanja i inovacija u sve tri grane trokuta znanja. 

U Strateškom inovacijskom programu predviđeno je pokretanje 4000 inovativnih proizvoda i usluga na tržištu te potpora za 700 novoosnovanih poduzeća do 2027. 

EIT do 2027. namjerava ostvariti suradnju sa 680 visokih učilišta i uključiti više od 25 000 studenata u svoje obrazovne programe.