Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inicijativa Europska sveučilišta

O inicijativi Europska sveučilišta

Situacija u obrazovanju mijenja se u cijeloj Europi. Na sastanku na vrhu u Göteborgu 2017. čelnici EU-a predstavili su viziju za obrazovanje i kulturu. U zaključcima iz prosinca 2017. Europsko vijeće pozvalo je države članice, Vijeće i Komisiju da poduzmu niz inicijativa, među ostalim...

... da ojačaju strateška partnerstva visokih učilišta u cijelom EU-u s ambicijom da do 2024. bude organizirano dvadesetak „Europskih sveučilišta”. To bi bile mreže u koje bi se povezivala sveučilišta iz cijelog EU-a, što bi studentima omogućilo da stječu diplome kombiniranjem studija u nekoliko zemalja EU-a te bi doprinijelo međunarodnoj konkurentnosti europskih sveučilišta. 

U Zaključcima Vijeća o Europskim sveučilištima iz svibnja 2021. ponovljena je želja da Europska sveučilišta ostvare... 

...ambicioznu viziju inovativnog, globalno konkurentnog i privlačnog europskog prostora obrazovanja i europskog istraživačkog prostora, u potpunoj sinergiji s europskim prostorom visokog obrazovanja, tako što će ojačati dimenziju izvrsnosti visokog obrazovanja, istraživanja i inovacija te ujedno promicati rodnu ravnopravnost, uključivost i jednakost, omogućivati neometanu i široku transnacionalnu suradnju visokih učilišta u Europi i poticati preobrazbu visokog obrazovanja.

Inicijativa Europska sveučilišta, osmišljena u suradnji visokih učilišta, studentskih organizacija, država članica i Komisije, odgovor je na taj poziv. Nakon uspjeha ostvarenog u početnoj fazi inicijativa je sada sastavni dio programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027.

Europska sveučilišta jedna su od glavnih inicijativa europske strategije za sveučilišta, čija je ambicija do sredine 2024. povezati više do 500 visokih učilišta u 60 Europskih sveučilišta.

Što je Europsko sveučilište?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 aktivna Europska sveučilišta

Nakon poziva na podnošenje prijedoga u okviru programa Erasmus+ za 2022. imamo 44 Europska sveučilišta koja povezuju 340 visokih učilišta u glavnim gradovima i udaljenim regijama 31 zemlje, među kojima su uza sve države članice i Island, Norveška, Srbija i Turska. 

U suradnji s oko 1300 pridruženih partnera, od nevladinih organizacija, poduzeća, gradova do lokalnih i regionalnih tijela, Europska sveučilišta mogu znatno povećati kvalitetu i opseg visokog obrazovanja u Europi.

Pregled 44 europska saveza i njihov sastav

Početno trogodišnje razdoblje financiranja saveza odabranih na temelju poziva u okviru programa Erasmus+ za 2019. završilo je 2022. Mogli su se prijaviti i na poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2022.

Više informacija pronađite u informativnim člancima o pojedinim Europskim sveučilištima.

Poziv na podnošenje prijedloga za inicijativu Europska sveučilišta u okviru programa Erasmus+ za 2023. prijave u tijeku!

Objavljen je novi poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ radi potpune provedbe inicijative Europska sveučilišta, i to s ukupnim proračunom od 384 milijuna EUR.

Više o pozivu na podnošenje prijedloga za Europska sveučilišta 2023.

Poziv obuhvaća dvije teme:

1. tema: intenziviranje dosadašnje duboke transnacionalne suradnje visokih učilišta

Pod ovom temom poziva pruža se potpora već postojećim savezima visokih učilišta za duboku transnacionalnu suradnju, među ostalim i savezima Europskih sveučilišta odabranima u pozivu na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2020.

Cilj je nadograditi dosadašnju institucionalnu suradnju te dodatno produbiti, intenzivirati i proširiti njezinu učinkovitost radi ostvarivanja dugoročne vizije „Europskih sveučilišta”. Nova visoka učilišta imaju mogućnost pridružiti se tim postojećim savezima kao punopravni partneri.

2. tema: razvoj nove duboke transnacionalne suradnje visokih učilišta

Pod ovom temom poziva pruža se potpora prijaviteljima koji žele uspostaviti novu duboku transnacionalnu suradnju u novom savezu „Europskih sveučilišta”.

Postupak prijave

Pogledajte otvoreni natječajni poziv na podnošenje prijedloga za Europska sveučilišta u okviru programa Erasmus+ za 2023., na temelju kvalitativnih kriterija.

Rok za prijavu je 31. siječnja 2023.

Pozivamo vas na informativni sastanak 15. studenoga 2022. Pogledajte dnevni red i više pojedinosti o sastanku.

Komisijinu informativnom članku o Europskim sveučilištima pronaći ćete više informacija o toj inicijativi.

Rezultati poziva u okviru programa Erasmus+ za 2022.

Rezultati poziva za 2022. objavljeni su u srpnju 2022. Od 52 zaprimljene prijave 16 postojećih saveza odabrano je za daljnju financijsku potporu, a odabrana su i četiri nova Europska sveučilišta koja povezuju 175 visokih učilišta iz država članica i drugih zemalja pridruženih programu Erasmus+. Više informacija pronađite u priopćenju za medije.

Rezultati poziva u okviru programa Erasmus+ za 2020.

Rezultati poziva za 2020. objavljeni su u srpnju 2020. Od 62 zaprimljene prijave odabrana su 24 nova saveza koji čine Europska sveučilišta i kojima pripada 165 visokih učilišta iz 26 država članica i drugih zemalja koje sudjeluju u programu Erasmus+. Više informacija pronađite u priopćenju za medije.

Rezultati poziva u okviru programa Erasmus+ za 2019.

Rezultati poziva 2019. objavljeni su u lipnju 2019. Od 54 zaprimljene prijave odabrano je prvih 17 saveza Europskih sveučilišta koji obuhvaćaju 114 ustanova visokog obrazovanja iz 24 države članice. Više informacija pronađite u priopćenju za medije.

Europska sveučilišta u očima studenata

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students