Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Preporuka Vijeća o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja kvalifikacija te ishoda razdoblja učenja u inozemstvu

Priznavanje školovanja u inozemstvu

Komisija je objavila Prijedlog preporuke Vijeća o promicanju automatskog uzajamnog priznavanja diploma visokog i višeg sekundarnog obrazovanja te ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu. Vijeće je Preporuku donijelo u studenome 2018.

Unapređenje postupaka za uzajamno priznavanje kvalifikacija u državama članicama EU-a bit će jedan od temelja za uspostavu europskog prostora obrazovanja do 2025. 

Mobilnost u svrhu učenja potiče stjecanje ključnih kompetencija i iskustava ključnih za aktivno sudjelovanje u društvu i na tržištu rada. Nedavna evaluacija programa Erasmus+ sredinom programskog razdoblja pokazala je da mobilnost pozitivno utječe na samopouzdanje i neovisnost učenika i studenata, njihovu društvenu integraciju i stvaranje osjećaja europskog identiteta.

S obzirom na globalizaciju obrazovanja i zapošljavanja važno je učenicima i studentima omogućiti da što bolje iskoriste sve prilike za učenje koje su im na raspolaganju u EU-u. Prema rezultatima ovogodišnjeg savjetovanja s dionicima EU ima veliku podršku za djelovanje u tom području. Sudionici su potvrdili da su postupci priznavanja često dugotrajni, ovise o odlukama pojedinačnih ustanova, nisu dovoljno transparentni i mogu studentima nametnuti dodatne troškove.

Među zemljama su posebno velike razlike u priznavanju kvalifikacija stečenih u višem sekundarnom obrazovanju i ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu. Mladi koji tijekom sekundarnog obrazovanja žele provesti dulje razdoblje školujući se u inozemstvu ili žele započeti visoko obrazovanje u drugoj državi članici EU-a često nemaju dovoljno informacija niti mogu biti sigurni da će im kvalifikacije i kompetencije biti priznate.

Preporuka Vijeća

Na temelju Preporuke Vijeća države članice EU-a politički su se obvezale na uvođenje automatskog priznavanja do 2025. Uz to će poduzeti mjere za jačanje međusobnog povjerenja u obrazovne sustave, što će im pomoći da poboljšaju priznavanje radi olakšavanja mobilnosti u svrhu učenja.

Kad je riječ o visokom obrazovanju, Preporuka se temelji na već postignutom napretku u drugim forumima, posebno Bolonjskom procesu i Lisabonskoj konvenciji o priznavanju, kao i na temelju multilateralnih sporazuma skupina država članica EU-a, kao što su Odluka zemalja Beneluksa o automatskom priznavanju visokoškolskih kvalifikacija i sporazum baltičkih zemalja.

Preporukom se promiče i daljnja upotreba postojećih alata koji mogu služiti kao potpora u priznavanju kvalifikacija i ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu, kao što su Europass, Europski kvalifikacijski okvir, Europski sustav prijenosa i prikupljanja bodova (ECTS), dopunska isprava o studiju, Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i drugi.

U višem sekundarnom obrazovanju predloženom Preporukom nastoje se poboljšati postupci priznavanja kvalifikacija nužnih za pristup visokom obrazovanju, uključujući kvalifikacije stečene strukovnim obrazovanjem i osposobljavanjem. Osim toga, ona će promicati priznavanje ishoda razdoblja školovanja u inozemstvu na toj razini.

Reports