Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Felsőoktatási kezdeményezések

Az Európai Unió együttműködik a felsőoktatási intézményekkel és az uniós tagállamokkal annak érdekében, hogy támogassa és képessé tegye a felsőoktatási ágazatot arra, hogy alkalmazkodjon a változó körülményekhez, eredményesen működjön, és hozzájáruljon Európa rezilienciájához és helyreállításához.

Mi a célunk?

A cél egy közös értékekre épülő, valóban európai dimenzió kialakítása a felsőoktatási ágazatban, amelynek megkülönböztető jellemzője a kiválóság és a befogadás. 

Európa építhet az európai kultúrában mélyen gyökerező, sokszínű és virágzó felsőoktatási ágazatra. Európában 1,17 millió kutató dolgozik és közel 5000 felsőoktatási intézmény működik. Ez utóbbiakban 1,35 millió pedagógus tanít 17,5 millió hallgatót. 

Legyen szó kutatóegyetemekről, felsőfokú műszaki oktatási intézményekről, művészeti iskolákról vagy felsőfokú szakképzési intézményekről, a felsőoktatási intézmények különböző típusai mind az európai életmód ismertetőjegyei.

Miért fontos a felsőoktatás?

A felsőoktatási ágazat egyedülálló helyzetben van, mivel az oktatás, a kutatás és az innováció találkozási pontjain helyezkedik el, valamint a társadalom és a gazdaság szolgálatában tevékenykedik.

Alapvető szerepet tölt be

 • az európai oktatási térségnek (EOT) és az Európai Kutatási Térségnek (EKT) az európai felsőoktatási térséggel együttműködésben történő megvalósításában;
 • a fenntartható és reziliens gazdaságok kialakításában, valamint társadalmunk zöldebbé, inkluzívabbá és digitálisabbá tételében;
 • a magasan képzett európaiak számára kiváló foglalkoztatási kilátások biztosításában és a polgárok demokratikus életben való részvételének fokozásában – az EU-ban frissen végzett felsőfokú végzettséggel rendelkezők 80%-a kevesebb mint 3 hónappal a végzettség megszerzését követően elhelyezkedik.

Mivel Európának több magas szintű képzettséggel rendelkező emberre van szüksége, az uniós tagállamok azt a célt tűzték ki, hogy 2030-ra a 25–34 évesek legalább 45%-a rendelkezzen felsőfokú képesítéssel.

Olvassa el a Tanács állásfoglalását az oktatás és képzés terén folytatott európai együttműködés stratégiai keretéről

Mit tesz az EU?

Az egyetemekre vonatkozó európai stratégia

A stratégia négy fő célkitűzés elérésére kíván összpontosítani

A felsőoktatásban és a kutatásban meg kell erősíteni az európai dimenziót 

Egy sor kiemelt kezdeményezés végrehajtása, amelyek célja, hogy egy megfelelő finanszírozással támogatott európai megközelítés látható megnyilvánulásává váljanak annak érdekében, hogy segítsék az egyetemeket kapcsolatok kialakításában és a transznacionális együttműködés magasabb szintre emelésében.

Támogatni kell az egyetemeket mint az európai életmód letéteményeseit

Az egyetemek támogatása a minőségi és a releváns időtálló készségek átadásában, a sokszínűség és a befogadás előmozdításában, a demokratikus gyakorlatok, az alapvető jogok és a tudományos értékek előmozdításában és védelmében. 

Az egyetemek számára lehetővé kell tenni, hogy szerepet vállaljanak a zöld és digitális kettős átállásban

Támogatni kell, hogy az egyetemek teljeskörűen részt vegyenek a zöld és a digitális átállás megvalósításában. Az EU csak akkor fogja elérni a fiatalok és az élethosszig tanulók digitális készségekkel és a zöld átmenethez szükséges készségekkel való felvértezésére, valamint a zöld megoldások technológiai és társadalmi innováció révén történő kidolgozására vonatkozó célkitűzéseit, ha a felsőoktatási ágazat is kiveszi a részét a munkából.

Az egyetemek megerősítése Európa globális szerepének és vezető szerepének motorjaként

Az Európán belüli és kívüli nemzetközi együttműködés elmélyítésével támogatni kell az egyetemeket abban, hogy kifelé fordulóbbá és versenyképesebbé váljanak a globális színtéren. Ennek köszönhetően Európa nemcsak a tanulás szempontjából lesz vonzóbb célpont, hanem az oktatás, a kutatás és az innováció terén folytatott együttműködéssel kapcsolatban is vonzó globális partnerré válik.

A stratégia megvalósítását négy kiemelt kezdeményezés fogja alátámasztani

 • Az „Európai Egyetemek” kezdeményezés kiterjesztése további 60 európai egyetemre, 2024 közepére több mint 500 egyetemmel, az Erasmus+ program támogatásával, a 2021–2027-es időszakra 1,1 milliárd euró indikatív költségvetéssel. A cél egy közös, hosszú távú strukturális, fenntartható és rendszerszintű együttműködés kialakítása és megosztása az oktatás, a kutatás és az innováció területén, olyan európai egyetemek közötti kampuszok létrehozása révén, ahol az Európa minden tájáról érkező diákok, oktatók és kutatók zökkenőmentes mobilitást élvezhetnek, és új ismereteket hozhatnak létre közösen, országokon és tudományágakon átívelően.
 • A felsőoktatási intézmények szövetségei jogi státuszának 2024 közepéig történő létrehozására irányuló munka.
 • A közös európai diploma (közös európai kritériumokon alapuló közös oklevél) 2024 közepéig történő bevezetésére irányuló lehetőségek és szükséges lépések áttekintése a transznacionális tapasztalatok értékének a hallgatók által megszerzett felsőoktatási képesítésekben való elismerése és a közös programok megvalósításával járó bürokrácia csökkentése érdekében. 
 • Az európai diákigazolványra vonatkozó kezdeményezés kiterjesztése azáltal, hogy 2022-ben valamennyi mobil hallgató, 2024 közepére pedig az európai egyetemek valamennyi diákja számára elérhetővé váljon az egyedi európai diákazonosító, a mobilitás minden szinten történő megkönnyítése érdekében. 

A stratégia hatékony végrehajtásához szükség van a szakpolitikai prioritások és beruházások uniós, nemzeti, regionális és intézményi szintű koherenciájára, valamint a tagállamokkal, a felsőoktatási intézményekkel és más érdekelt felekkel való és az azok közötti szorosabb együttműködésre.

Lásd az egyetemekre vonatkozó európai stratégiát

A hatékony európai felsőoktatási együttműködéshez szükséges kapcsolatépítésről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslat

A transznacionális együttműködésről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslat célja a felsőoktatási intézmények közötti mélyebb és fenntarthatóbb transznacionális együttműködés lehetővé tétele, a jelenlegi kihívások kezelése, valamint a közös oktatási programok és tevékenységek hatékonyabb végrehajtásának biztosítása, a kapacitások és források egyesítése, vagy akár közös oklevelek kiadása.

A gördülékeny együttműködést akadályozó kihívásoknak számos forrása van, és mind nemzeti, mind uniós szintű fellépést igényelnek.

Az ajánlásra irányuló javaslat az első lépés a felsőoktatási ágazat egészére vonatkozó megoldások kidolgozásában, és célja, hogy támogassa a felsőoktatási intézmények alkalmazkodását mind a négy küldetés – az oktatás, a kutatás, az innováció és a társadalom szolgálata – tekintetében, valamint hogy pozitív hatást gyakoroljon a társadalomra és az ökoszisztémákra. 

A javaslat arra kéri a tagállamokat, hogy határozzanak meg koherensebb és összeegyeztethetőbb szakpolitikai prioritásokat, és teremtsenek megfelelő feltételeket nemzeti szinten az ilyen szorosabb és fenntartható transznacionális együttműködés lehetővé tételéhez, a közös oktatási és kutatási tevékenységek, valamint az európai felsőoktatási térség (Bologna) eszközeinek hatékonyabb végrehajtásához, valamint hogy kötelezzék el magukat az uniós, nemzeti, regionális és intézményi szintű beruházások mellett.

Az ajánlás célja, hogy a transznacionális együttműködést új intenzitási és alkalmazási szintre emelje, és hogy közvetlenül a hallgatók javát szolgálja azáltal, hogy a modern és innovatív transznacionális kampuszokhoz, a külföldi mobilitáshoz és a transzdiszciplináris tanuláshoz való könnyebb hozzáférés révén javíthassák készségeiket és foglalkoztathatóságukat.

Olvassa el a hatékony európai felsőoktatási együttműködéshez szükséges kapcsolatépítésről szóló tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot!

További fellépések

Ezen túlmenően a Bizottság az alábbi témákban továbbra is együtt fog működni a tagállamokkal, hogy előmozdítsa az uniós felsőoktatás átalakítását:

 • felsőfokú képesítések automatikus elismerésének megvalósítása;
 • a minőségbiztosítás javítása;
 • diplomások pályakövetése a felsőoktatási eredmények jobb összehasonlíthatósága érdekében;
 • új STEAM (tudományos, technológiai, mérnöki matematikai) és információs és kommunikációs technológiai (IKT) tantervek kidolgozása;
 • a kutatás és az innováció előmozdítása az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) révén;
 • a vonzó és fenntartható tudományos életpályák európai keretének kialakítása;
 • a sokszínűség és a befogadás európai keretének kialakítása;
 • a zöld és digitális készségek támogatásának fokozása.

Erasmus+ program

Az Európai Unió az Erasmus+ és a Horizont 2020 program keretében támogatást biztosít ahhoz, hogy diákok, kutatók és felsőoktatási szakemberek nemzetközi csereprogramokban vehessenek részt, illetve hogy különböző országokban működő felsőoktatási intézmények és állami hatóságok között strukturált együttműködés bontakozzon ki.

További információk az Erasmus+ programról

A felsőoktatással foglalkozó munkacsoport

Az európai oktatási térség stratégiai keretében a 2021–2025-ös időszakra létrehoztak egy új, felsőoktatással foglalkozó munkacsoport. A munkacsoport elősegíti a felsőoktatási ágazat és a kutatás és innováció kulcsfontosságú szereplői közötti szinergiákat az Európai Oktatási Térség és az Európai Kutatási Térség összefüggésében, miközben biztosítja az összhangot az európai felsőoktatási térséggel.

További információk a felsőoktatással foglalkozó munkacsoportról

 

Kapcsolódó tartalmak