Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 6

Systémy umělé inteligence (UI) jsou dnes součástí našeho každodenního života. Vzhledem k jejich neustálému vývoji a rostoucímu využívání dat je velmi důležité lépe porozumět jejich vlivu na svět kolem nás, včetně vzdělávání a odborné přípravy. 

UI má ohromný potenciál změnit vzdělávání a odbornou přípravu studentů, učitelů a pracovníků škol. Mohla by například pomoci omezit předčasné ukončování školní docházky, překonávat problémy s učením a podporovat učitele při diferencované nebo individualizované výuce prostřednictvím aplikací pro výuku jazyků, zařízení pro převod textu na řeč, mentorů s UI pro žáky a dalších. 

V souvislosti s tím roste potřeba, aby výzkumní pracovníci, pedagogové a studenti disponovali základními znalostmi o UI a využívání dat, aby dokázali s touto technologií pozitivně, kriticky a eticky pracovat a plně využívat její potenciál. 

Cíle 

S cílem pomoci občanům pochopit potenciál, který mají aplikace UI a využívání dat ve vzdělávání, a zvýšit povědomí o možných rizicích vypracuje Evropská komise etické pokyny pro využívání UI a dat ve výuce a učení. 

Komise bude také prostřednictvím programu Horizont Evropa podporovat související výzkumné a inovační činnosti a vypracuje program odborné přípravy pro výzkumné pracovníky a studenty v oblasti etických aspektů využívání UI a dat. 

Hlavní činnosti

 • zřízení skupiny odborníků, která vypracuje etické pokyny pro využívání UI a dat ve vzdělávání a odborné přípravě, které budou sdíleny s učiteli a pedagogy
 • podpora příslušných činností v rámci programu Horizont Evropa, včetně
  • výzvy k předkládání návrhů na školení – „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zajištění důvěry v kvalitu a spolehlivost odborných znalostí v oblasti etiky výzkumu v souvislosti s novými/rozvíjejícími se technologiemi)
  • výzva k využití rozšířené reality ve vzdělávání a odborné přípravě

Očekávané výsledky/výstupy

 • podpora etického využívání UI a dat pro výuku a učení 
 • zlepšení dovedností a znalostí v oblasti „etiky již od návrhu v oblasti UI“ mezi vysokoškolskými studenty a výzkumnými pracovníky, doprovázené cílem 45% účasti žen na vzdělávacích aktivitách
 • podpora využívání rozšířené reality ve vzdělávání a odborné přípravě 

Harmonogram

 • Červenec 2021 – první zasedání skupiny odborníků 
 • Červen 2022 – závěrečné zasedání skupiny odborníků 
 • Září 2022 – vydání etických pokynů pro pedagogy týkajících se umělé inteligence (UI) a využívání dat ve výuce a učení
 • Do konce roku 2021 – zveřejnění výzvy k předkládání návrhů „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies“ (Zajištění důvěry v kvalitu a spolehlivost odborných znalostí v oblasti etiky výzkumu v souvislosti s novými/rozvíjejícími se technologiemi) 
 • Do konce roku 2021 – zveřejnění výzvy týkající se využití rozšířené reality ve vzdělávání a odborné přípravě 

Financování

Toto opatření je financováno programy EU Erasmus+ a Horizont Evropa.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.