Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pridobivanje znanj in spretnosti

Pomen razvoja ključnih kompetenc

Gospodarstvo EU se nenehno spreminja, zato se pojavlja vedno novo povpraševanje po ustreznih znanjih, spretnostih in kompetencah. Posamezniki se spremembam laže prilagodijo, če usvojijo potrebne ključne kompetence, denimo bralno in matematično pismenost ter digitalno pismenost. Da bi si lahko ustvarili trajnostno kariero in postali aktivni državljani, morajo znati tudi kritično razmišljati, biti ustvarjalni in imeti sposobnost za timsko delo.

Zlasti izobraževanje in usposabljanje imata ključno vlogo pri opremljanju mladih s temi kompetencami in jim omogočata pogoje za najboljši možni začetek v življenju. 

Za boljšo opredelitev in pridobitev zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc – in s tem za preprečevanje vrzeli in neskladij v znanju – je nujna učinkovita komunikacija med potrebami gospodarstva EU ter sektorjem izobraževanja in usposabljanja.

Evropske pobude na tem področju

  • Svet je v svojem priporočilu o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje predstavil nabor osmih kompetenc, ki jih posameznik potrebuje za osebnostno izpolnitev in razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost.
  • Novi program znanj in spretnosti za Evropo izpostavlja 10 ukrepov za zagotovitev ustreznega usposabljanja, spretnosti in podpore državljanom EU.
  • Akcijski načrt Evropske komisije za digitalno izobraževanje vključuje 11 ukrepov za boljšo uporabo digitalne tehnologije pri poučevanju, učenju in razvoju digitalnih kompetenc.
  • Koalicija za digitalno pismenost in delovna mesta vključuje prizadevanja številnih deležnikov, da bi odpravili pomanjkanje digitalnih znanj in spretnosti na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, zaradi česar je nezasedenih na tisoče delovnih mest na tem področju.
  • Akcijski načrt za podjetništvo 2020 zajema ključne ukrepe za sprostitev podjetniškega potenciala Evrope z odpravo ovir in korenito spremembo v kulturi podjetništva v EU.
  • ESCO je večjezična evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. Klasifikacija je uvedla standardizirane izraze v 25 evropskih jezikih in kategorije ključnih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev, relevantnih za evropsko gospodarstvo ter izvajalce izobraževanja in usposabljanja v EU.
  • Evropska panorama spretnosti redno spremlja spreminjajoče se potrebe gospodarstva EU ter pridobivanje znanj in spretnosti na evropski in nacionalni ravni. Zagotavlja podatke o trendih v zvezi z znanji in spretnostmi na nacionalni ravni in na ravni EU.