Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Učitelji, vodje usposabljanja in vodstveni delavci šol

EU si prizadeva, da bi se na novo ovrednotil učiteljski poklic ter vsem učiteljem, vodjem usposabljanja in vodstvenim delavcem šol omogočile priložnosti za poklicni razvoj in visokokakovostno začetno izobraževanje.

Delovne skupine

Seznanite se z delom delovnih skupin strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora za učitelje, vodje usposabljanja in vodstvene delavce šol.

Aktualne novice o učiteljih, vodjih usposabljanja in vodstvenih delavcih šol

Pridružite se skupnosti

Portal School Education Gateway

Na spletni platformi so na voljo aktualne informacije za pedagoške delavce, raziskovalce in oblikovalce politik. School Education Gateway

Platforma eTwinning

Prostor za evropske učitelje in šolsko osebje za komuniciranje, sodelovanje in pripravo projektov. Spletišče eTwinning

EPALE

Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE) je evropska odprta skupnost strokovnjakov za izobraževanje odraslih. Platforma EPALE