Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukacja cyfrowa

UE promuje rozwój wysoce efektywnego europejskiego ekosystemu edukacji cyfrowej i dąży do podniesienia kompetencji i umiejętności obywateli na potrzeby transformacji cyfrowej.

Dowiedz się więcej o edukacji cyfrowej

Slide

Co robi UE w dziedzinie edukacji cyfrowej?

Europejska platforma edukacji cyfrowej

Otwarta internetowa społeczność, która umożliwia współpracę zainteresowanym podmiotom z sektora edukacji cyfrowej w Europie i poza nią.

Bezpłatne narzędzia autorefleksji

Narzędzia autorefleksji w dziedzinie kompetencji cyfrowych w edukacji: SELFIE, SELFIE dla nauczycieli i SELFIE na potrzeby uczenia się w miejscu pracy.

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się edukacją cyfrową.

Aktualności na temat edukacji cyfrowej

Zasoby na temat edukacji cyfrowej

Dołącz do społeczności!

Europejska platforma edukacji cyfrowej

Platforma wspiera ściślejszą współpracę i dialog między zainteresowanymi podmiotami w dziedzinie edukacji cyfrowej. Platforma edukacji cyfrowej

DigComp

Ta wspólnota praktyk pomaga w aktualizacji referencyjnych ram kompetencji cyfrowych. Dołącz do społeczności DigComp

Społeczność SELFIE

Dołącz do społeczności SELFIE na LinkedIn i współpracuj z innymi użytkownikami tego narzędzia. Weź udział w pracach społeczności SELFIE

Społeczność SELFIE for TEACHERS

Dołącz do społeczności praktyków DigCompEdu. Rozmawiaj i współpracuj z innymi nauczycielami. Tematem jest narzędzie SELFIE dla nauczycieli, jego ramy koncepcyjne i zasoby. Dołącz do społeczności DigCompEdu

 

Finansowanie ze środków unijnych

  • Nowy unijny program finansowania, którego głównym celem jest udostępnienie technologii cyfrowych przedsiębiorstwom, obywatelom i administracji publicznej.

  • Erasmus+ to program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.

Przyłącz się!

Edukacja cyfrowa – Hakaton

DigiEduHack to okazja dla wszystkich zainteresowanych z całego świata na udział w rozwiązywaniu problemów edukacji cyfrowej. Dowiedz się więcej o hakatonie edukacji cyfrowej

Europejski Tydzień Kodowania

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, która w zabawny sposób ma przybliżyć wszystkim tematykę programowania i umiejętności cyfrowych. Dowiedz się więcej o Europejskim Tygodniu Kodowania

 

Zatrudnienie i wolontariat

Praktyczne informacje i oferty dotyczące zatrudnienia, w tym wolontariatu i staży.

Zasoby pomocne w znalezieniu zatrudnienia