Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukacja cyfrowa

UE promuje rozwój wysoce efektywnego europejskiego ekosystemu edukacji cyfrowej i dąży do podniesienia kompetencji i umiejętności obywateli na potrzeby transformacji cyfrowej.

Dowiedz się więcej o edukacji cyfrowej

Slide

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się edukacją cyfrową.

Dołącz do społeczności!

Europejska platforma edukacji cyfrowej

Platforma wspiera ściślejszą współpracę i dialog między zainteresowanymi podmiotami w dziedzinie edukacji cyfrowej. Platforma edukacji cyfrowej

DigComp

Ta wspólnota praktyk pomaga w aktualizacji referencyjnych ram kompetencji cyfrowych. Dołącz do społeczności DigComp

Społeczność SELFIE

Dołącz do społeczności SELFIE na LinkedIn i współpracuj z innymi użytkownikami tego narzędzia. Weź udział w pracach społeczności SELFIE

Społeczność SELFIE for TEACHERS

Dołącz do społeczności praktyków DigCompEdu. Rozmawiaj i współpracuj z innymi nauczycielami. Tematem jest narzędzie SELFIE dla nauczycieli, jego ramy koncepcyjne i zasoby. Dołącz do społeczności DigCompEdu

 

Przyłącz się!

Edukacja cyfrowa – Hakaton

DigiEduHack to okazja dla wszystkich zainteresowanych z całego świata na udział w rozwiązywaniu problemów edukacji cyfrowej. Dowiedz się więcej o hakatonie edukacji cyfrowej

Europejski Tydzień Kodowania

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, która w zabawny sposób ma przybliżyć wszystkim tematykę programowania i umiejętności cyfrowych. Dowiedz się więcej o Europejskim Tygodniu Kodowania