Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukacja cyfrowa

UE promuje rozwój wysoce efektywnego europejskiego ekosystemu edukacji cyfrowej i dąży do podniesienia kompetencji i umiejętności obywateli na potrzeby transformacji cyfrowej.

Dowiedz się więcej o edukacji cyfrowej

Slide

Co robi UE w dziedzinie edukacji cyfrowej?

Europejska platforma edukacji cyfrowej

Otwarta internetowa społeczność, która umożliwia współpracę zainteresowanym podmiotom z sektora edukacji cyfrowej w Europie i poza nią.

Bezpłatne narzędzia autorefleksji

Narzędzia autorefleksji w dziedzinie kompetencji cyfrowych w edukacji: SELFIE, SELFIE dla nauczycieli i SELFIE na potrzeby uczenia się w miejscu pracy.

Grupy robocze

Dowiedz się więcej o pracach grup roboczych ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji zajmujących się edukacją cyfrową.

Zasoby na temat edukacji cyfrowej

Dołącz do społeczności!

Europejska platforma edukacji cyfrowej

Platforma wspiera ściślejszą współpracę i dialog między zainteresowanymi podmiotami w dziedzinie edukacji cyfrowej. Platforma edukacji cyfrowej

DigComp

Ta wspólnota praktyk pomaga w aktualizacji referencyjnych ram kompetencji cyfrowych. Dołącz do społeczności DigComp

Społeczność SELFIE

Dołącz do społeczności SELFIE na LinkedIn i współpracuj z innymi użytkownikami tego narzędzia. Weź udział w pracach społeczności SELFIE

Społeczność SELFIE for TEACHERS

Dołącz do społeczności praktyków DigCompEdu. Rozmawiaj i współpracuj z innymi nauczycielami. Tematem jest narzędzie SELFIE dla nauczycieli, jego ramy koncepcyjne i zasoby. Dołącz do społeczności DigCompEdu

 

Finansowanie ze środków unijnych

  • Nowy unijny program finansowania, którego głównym celem jest udostępnienie technologii cyfrowych przedsiębiorstwom, obywatelom i administracji publicznej.

  • Erasmus+ to program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.

Przyłącz się!

Edukacja cyfrowa – Hakaton

DigiEduHack to okazja dla wszystkich zainteresowanych z całego świata na udział w rozwiązywaniu problemów edukacji cyfrowej. Dowiedz się więcej o hakatonie edukacji cyfrowej

Europejski Tydzień Kodowania

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, która w zabawny sposób ma przybliżyć wszystkim tematykę programowania i umiejętności cyfrowych. Dowiedz się więcej o Europejskim Tygodniu Kodowania

 

Zatrudnienie i wolontariat

Praktyczne informacje i oferty dotyczące zatrudnienia, w tym wolontariatu i staży.