Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Szczeble szkolnictwa

Systemy kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej klasyfikowane są według wspólnych szczebli szkolnictwa. Sprawdź, jakie działania podejmuje UE, aby zbudować europejski obszar edukacji na każdym szczeblu i dla każdego rodzaju edukacji.