Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS)

Europejski system transferu i akumulacji punktów 

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ang. European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) jest elementem europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego służącym porównywaniu programów studiów. System umożliwia uznawanie kwalifikacji akademickich uzyskanych za granicą i okresów nauki za granicą. 

ECTS umożliwia zaliczenie na poczet programu studiów na jednej uczelni punktów uzyskanych na innej uczelni. System punktów zaliczeniowych ECTS opiera się na konkretnych wynikach nauczania i określonych zajęciach realizowanych w ramach studiów. 

Zwiększa on elastyczność programów studiów z punktu widzenia studentów. Pomaga też w planowaniu, realizacji i ocenie programów szkolnictwa wyższego. Jest podstawowym elementem procesu bolońskiego, którego celem jest zwiększenie porównywalności krajowych systemów edukacji na szczeblu międzynarodowym. Dzięki systemowi ECTS inne dokumenty, jak na przykład suplement do dyplomu, są bardziej przejrzyste i łatwiej się nimi posługiwać w różnych krajach. 

Większość państw w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego przyjęła ECTS i w coraz większym stopniu korzysta z systemu transferu i akumulacji punktów. 

Do czego potrzebny jest ECTS?

Różnice między krajowymi systemami szkolnictwa wyższego mogą prowadzić do problemów z uznawaniem kwalifikacji i okresów studiów za granicą. Częściowo można rozwiązać te problemy zwiększeniem czytelności wyników nauczania oraz programów studiów. 

System ECTS umożliwia również łączenie różnych form nauki, takich jak studia uniwersyteckie i uczenie się poprzez praktykę, w tym samym programie studiów lub w perspektywie uczenia się przez całe życie.

Jak działa ECTS?

60 punktów ECTS to odpowiednik pełnego roku studiów lub pracy. W standardowym roku akademickim ta liczba punktów jest zazwyczaj podzielona na kilka mniejszych modułów. Typowy krótki cykl kształcenia odpowiada zazwyczaj 90–120 punktom zaliczeniowym ECTS. Studia tzw. pierwszego cyklu (licencjat) do 180 lub 240 punktów ECTS.

Studia tzw. drugiego cyklu (magisterium) to 90 lub 120 punktów. Jeśli chodzi o studia doktoranckie, czyli tzw. trzeci cykl, punkty obliczane są w różny sposób. 

System ECTS ma ułatwić studentom studiowanie na różnych uczelniach. Katalogi kursów, porozumienia o programie zajęć i wykazy zaliczeń pomagają w uznawaniu i przenoszeniu punktów uzyskanych przez studentów podczas studiów za granicą. Bardziej szczegółowy opis systemu ECTS zawiera przewodnik dla użytkowników ECTS