Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Główne kwestie

Unia Europejska ustaliła szereg kwestii priorytetowych dla europejskiego obszaru edukacji. Będą one nadawać kierunek jej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami przy budowaniu europejskiego obszaru edukacji.

Slide