Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Główne kwestie

Unia Europejska ustaliła szereg kwestii priorytetowych dla europejskiego obszaru edukacji. Będą one nadawać kierunek jej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami przy budowaniu europejskiego obszaru edukacji.

Slide

Główne kwestie dotyczące europejskiego obszaru edukacji

Kadra nauczycielska i kadra kierownicza szkół

UE pracuje nad rewaloryzacją zawodów nauczycielskich i zapewnieniem wszystkim nauczycielom, szkoleniowcom/instruktorom i kadrze kierowniczej szkół wysokiej jakości możliwości kształcenia formalnego i doskonalenia zawodowego.

Edukacja cyfrowa

UE promuje rozwój wysoce efektywnego europejskiego ekosystemu edukacji cyfrowej i dąży do podniesienia kompetencji i umiejętności obywateli na potrzeby transformacji cyfrowej.

Edukacja ekologiczna

Jednym z głównych priorytetów UE jest zachęcanie sektora kształcenia i szkolenia do podejmowania działań, które przyczyniają się do transformacji ekologicznej i podniesienia kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju u wszystkich osób uczących się.

Współpraca międzynarodowa

Zacieśnianie współpracy międzynarodowej z krajami i regionami na całym świecie i dalsze promowanie Europy jako partnera w dziedzinie edukacji