Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

O europejskim obszarze edukacji

Europejski obszar edukacji służy promowaniu współpracy między krajami UE na rzecz budowania bardziej odpornych i włączających systemów kształcenia i szkolenia.

Poznaj europejski obszar edukacji

Slide

Dostęp do kształcenia i szkolenia wysokiej jakości

Chcemy, aby do 2025 r. wszyscy w Unii mieli dostęp do kształcenia i szkolenia wysokiej jakości. Zobacz, jak budujemy europejski obszar edukacji.