Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejski obszar edukacji

Usuwanie barier w uczeniu się i poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia dla wszystkich

Slide

Poznaj europejski obszar edukacji

Główne kwestie

Działania UE na rzecz utworzenia europejskiego obszaru edukacji według głównych kwestii

Szczeble szkolnictwa

Unijne inicjatywy w zakresie kształcenia i szkolenia przyczyniające się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji według szczebli szkolnictwa

Wybory europejskie w 2024 roku

Następne wybory są od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Jako obywatel lub obywatelka Unii możesz głosować w swoim kraju pochodzenia, z zagranicy lub w kraju członkowskim, w którym mieszkasz.

Dowiedz się, jak i dlaczego głosować

Przyłącz się do społeczności together.eu i pomóż nam w promowaniu wyborów

Europejski obszar edukacji

W ramach inicjatywy na rzecz europejskiego obszaru edukacji organizuje się współpracę między państwami członkowskimi a zainteresowanymi stronami w celu budowania bardziej odpornych i sprzyjających włączeniu społecznemu krajowych systemów edukacji.

Popularne tematy

  • Jak i dlaczego budujemy europejski obszar edukacji.

  • W jaki sposób UE, państwa członkowskie i zainteresowane strony współpracują w celu urzeczywistnienia europejskiego obszaru edukacji.

  • Europejski system transferu i akumulacji punktów ułatwia uznawanie kwalifikacji.

  • Za pomocą tego bezpłatnego narzędzia oceny sprawdź, jaki jest cyfrowy potencjał Twojej szkoły.

  • The free self-reflection tool for primary and secondary school teachers to see where they stand with digital technology in their teaching.

Wsparcie dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W tych niezwykle trudnych czasach Komisja Europejska jest zdecydowana wspierać ludność Ukrainy i udzielać jej wszelkiej możliwej pomocy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, a także w innym zakresie. UE wyłącza również Rosję z europejskich zamówień publicznych i korzystania z europejskich pieniędzy.

Zobacz, jak UE wspiera Ukrainę