Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Europejski obszar edukacji

Usuwanie barier w uczeniu się i poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia dla wszystkich

Wsparcie dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W tych niezwykle trudnych czasach Komisja Europejska jest zdecydowana wspierać ludność Ukrainy i udzielać jej wszelkiej możliwej pomocy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, a także w innym zakresie. UE wyłącza również Rosję z europejskich zamówień publicznych i korzystania z europejskich pieniędzy.

Zobacz, jak UE wspiera Ukrainę  

Europejski obszar edukacji

W ramach inicjatywy na rzecz europejskiego obszaru edukacji organizuje się współpracę między państwami członkowskimi a zainteresowanymi stronami w celu budowania bardziej odpornych i sprzyjających włączeniu społecznemu krajowych systemów edukacji.

Aktualności