Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europejski obszar edukacji

Usuwanie barier w uczeniu się i poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia dla wszystkich

Building the European Education Area: Progress report published

The European Commission adopted on 18 November the report on progress to achieve the European Education Area by 2025 – an area where barriers to learning are gone and everyone has better access to quality education. The report looks at the ongoing work and progress towards EU-level targets.

Read more about the publication of the EEA Progress Report  

Wsparcie dla osób dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W tych niezwykle trudnych czasach Komisja Europejska jest zdecydowana wspierać ludność Ukrainy i udzielać jej wszelkiej możliwej pomocy w dziedzinie kształcenia i szkolenia, a także w innym zakresie. UE wyłącza również Rosję z europejskich zamówień publicznych i korzystania z europejskich pieniędzy.

Zobacz, jak UE wspiera Ukrainę  

Europejski obszar edukacji

W ramach inicjatywy na rzecz europejskiego obszaru edukacji organizuje się współpracę między państwami członkowskimi a zainteresowanymi stronami w celu budowania bardziej odpornych i sprzyjających włączeniu społecznemu krajowych systemów edukacji.

Aktualności