Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Over de Europese Onderwijsruimte

De Europese Onderwijsruimte moedigt de EU-lidstaten aan samen te werken om hun nationale onderwijs- en opleidingsstelsels veerkrachtiger en inclusiever te maken.

De Europese Onderwijsruimte verkennen

Slide

Toegang tot onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit

We willen dat tegen 2025 iedereen in de EU toegang heeft tot onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit. Bekijk hoe we de Europese Onderwijsruimte tot stand brengen.