Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kernthema’s

De Europese Unie is een reeks kernthema’s voor de EEA overeengekomen. Die zullen richting geven aan haar samenwerking met de lidstaten en de belanghebbenden om de Europese onderwijsruimte tot stand te brengen.

Slide

Kernthema’s van de EEA

Leerkrachten, opleiders en schoolleiders

De EU zet zich in om de onderwijsberoepen te herwaarderen en om alle leerkrachten, opleiders en schoolleiders hoogwaardig initieel onderwijs en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling te bieden.

Digitaal onderwijs

De EU bevordert de ontwikkeling van een goed presterend Europees digitaal-onderwijsecosysteem en streeft ernaar de digitale vaardigheden en competenties van de burgers te ontwikkelen met het oog op de digitale transformatie.

Groen onderwijs

De onderwijs- en opleidingssector aanmoedigen om actie te ondernemen om bij te dragen aan de groene transitie en de duurzaamheidscompetenties van alle lerenden versterken is een van de grootste prioriteiten van de EU.

De Europese onderwijsruimte in de wereld

De internationale samenwerking met landen en regio’s in de hele wereld versterken en Europa blijven promoten als partner voor onderwijs.