Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas valodu iniciatīvas

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē jeb Eiropas valodu zīme ir balva, kas veicina jaunu metožu un iniciatīvu izstrādi valodu mācīšanas un apguves jomā, kā arī starpkultūru izpratni visā Eiropā. 

Zīmi katru gadu vai reizi divos gados piešķir visinovatīvākajiem valodu apguves projektiem katrā ES dalībvalstī un programmas Erasmus+ asociētajā trešā valstī (agrāk sauktas par Erasmus+ programmas valstīm).

Vietējā un valsts mērogā atbalstot šādas iniciatīvas, šī atzinības zīme palīdz uzlabot valodu mācīšanas standartus visā Eiropā. 

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē – projektu pieteikšana

Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē parasti piešķir Erasmus+ nacionālās aģentūras. Sīkāku informāciju par to, kā pieteikties, meklējiet Erasmus+ nacionālās aģentūras tīmekļvietnē jūsu valstī.

Katru gadu vai katru otro gadu (atkarībā no valsts) Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē piešķir projektiem, kas atbalsta vismaz vienu no Eiropas tematiem, kas noteikti attiecīgajam gadam. Eiropas tematus var papildināt ar nacionāliem tematiem.

Temati, kas jāņem vērā, piesakot projektu

Eiropas temati projektiem, kas 2023.–2024. gadā kandidē uz Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē, ir šādi:

 • atbalsts nesen ieceļojušu migrantu un pārvietotu bērnu un jauniešu valodu apguves vajadzībām
 • skolotāju profesionālā attīstība iekļaušanas un starpkultūru dialoga nolūkā, jo īpaši saistībā ar pieaugošo valodu daudzveidību klasē
 • atbalsts projektiem, kas vērsti uz minoritātēm un reģionālajām valodām, nolūkā veicināt taisnīgumu, sociālo kohēziju un aktīvu pilsoniskumu
 • valodu apguve, kas atbalsta pilngadīgo izglītojamo personīgo izaugsmi

Iepriekšējie temati

2021.–2022. gadā pieteikto projektu temati bija šādi:

 • valodu apguves uzlabošana, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un digitālos medijus
 • valodu apguve un taisnīguma, sociālās kohēzijas un aktīva pilsoniskuma veicināšana
 • valodu skolotāju profesionālā attīstība

Skatiet, kas ir apbalvotie projekti

Skatiet šos valodu iniciatīvu piemērus, kuri jau ir saņēmuši Eiropas atzinības zīmi valodu jomā

 • skatiet videomateriālu, kas veltīts inovatīviem valodu projektiem 2014.– 2020. gadā programmas Erasmus+ un Eiropas valodu zīmes ietvaros
 • lasiet krājumu, kas iepazīstina ar Eiropas valodu zīmēm, kas kopš 2019. gada piešķirtas visā Eiropā

Eiropas Valodu diena

Eiropas Valodu diena ir pasākums, kas tiek aizvadīts katru gadu 26. septembrī. Tā ir iespēja:

 • vairot informētību par lielo valodu dažādību Eiropā,
 • veicināt kultūras un valodu daudzveidību,
 • mudināt visu vecumu cilvēkus apgūt valodas.

Valodu apguve atvieglo kontaktu veidošanu ar citiem, darba atrašanu un uzņēmumu izaugsmi. 

Eiropas Valodu dienu 2001. gadā ieviesa Eiropas Komisija un Eiropas Padome, un kopš tā laika tiek svinēta katru gadu.

Tajā piedalās daudzi valodu un kultūras institūti, apvienības, augstskolas un skolas. 26. septembrī, kā arī pirms un pēc šī datuma, visā Eiropā tiek aizvadītas valodu nodarbības, spēles, sarunas, konferences, radio raidījumi un citi pasākumi.

Plašāka informācija par pēdējiem pasākumiem atrodama Eiropas Padomes Eiropas Valodu dienas tīmekļvietnē. Eiropas Komisijas pārstāvniecības rīko daudz dažādu pasākumu sadarbībā ar partneriem visās ES dalībvalstīs.

Eiropas Valodu diena 2021

Uzziniet, ko Eiropas Savienība dara, lai veicinātu visaptverošu pieeju valodu mācīšanai un apguvei

  Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos

  Lai uzzinātu vairāk par Eiropas valodu iniciatīvām, sekojiet līdzi 

  Līdzīgs saturs