Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas valodu iniciatīvas

Eiropas Valodu diena

Eiropas Valodu diena ir gadskārtējs pasākums, kas notiek 26. septembrī. Tā ir iespēja

Eiropas Valodu dienu iedibināja Eiropas Komisija un Eiropas Padome, kas pārstāv 800 miljonus eiropiešu no 47 valstīm. Tajā piedalās daudzi valodas un kultūras institūti, apvienības, augstskolas un it īpaši skolas. Pirmo reizi Valodu dienu atzīmēja 2001. – Eiropas Valodu gadā –, un kopš tā laika to atzīmē katru gadu.

Šā gada 26. septembrī, kā arī pirms un pēc minētā datuma, visā Eiropā notiks valodu nodarbības, spēles, sarunas, konferences, radio raidījumi un citi pasākumi.

Plašāka informācija par pēdējiem pasākumiem atrodama Eiropas Padomes vietnē par Eiropas Valodu dienu. Eiropas Komisijas pārstāvniecības rīko daudz dažādu pasākumu sadarbībā ar partneriem visās ES dalībvalstīs.

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē

Eiropas atzinības zīme valodu apguvē ir balva, kas veicina jaunu metožu un iniciatīvu izstrādi valodu mācīšanas un apguves jomā, kā arī veicina starpkultūru izpratni visā Eiropā. 

Programmas “Erasmus+” valstīs, kuras piedalās šajā shēmā, reizi vai divas reizes gadā Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē piešķir visnovatoriskākajām svešvalodu apguves iniciatīvām. Zīme attiecas uz visām izglītības un apmācības nozarēm. 

Vietējā un valsts mērogā atbalstot šādas iniciatīvas, šī atzinības zīme palīdz uzlabot valodu mācīšanas standartus visā Eiropā. Eiropas atzinības zīmi valodu apguvē parasti piešķir “Erasmus+” valsts aģentūras.

Lūk, daži piemēri valodu apguves iniciatīvām, kam nesen piešķirta Eiropas atzinības zīme valodu apguvē.

Jaunākie pētījumi liecina, ka daudzvalodība ir viens no labākajiem veidiem, kā uzturēt smadzenes mundras. Tie, kuri prot vairākas valodas, parasti labāk spēj veikt vairākus darbus vienlaicīgi, viņiem ir labāka atmiņa un viņi izsakās precīzāk. Tas ir izejas punkts iniciatīvai “Wise words” (Dānija), kuras mērķis ir atzīt labi attīstītas valodu prasmes un informēt skolēnus, vecākus un skolotājus par priekšrocībām, ko sniedz vairāku valodu pārvaldīšana. Kampaņas ietvaros skolēni dalās savā daudzvalodības pieredzē, pārrunā problēmas un iespējas, ko šī kompetence sniedz skolā un izglītībā.

Iniciatīva “Happy together” (Malta) ir vērsta uz to, lai skolēniem neatkarīgi no to iepriekšējām zināšanām palīdzētu uzlabot maltiešu valodas prasmes. Skolā ir 1100 skolēnu un 170 darbinieku. Skolā mācās 55 dažādu tautību pārstāvji no visas pasaules. Vairāk nekā 70 % skolēnu nav maltieši. Šajā skolā tas tā bijis vienmēr, tāpēc skola ir radījusi tādu atmosfēru un piekopj tādu politiku, kas ļauj ikvienam justies ērti, un tā ir iedvesmas avots citām skolām. 

Iniciatīvu “Limba nostra” (Itālija) vada skolu konsorcijs, kas ir izveidojis jaunas skolu mācību programmas sardīniešu un galluriešu valodas apguvei no pirmsskolas līdz pat vidusskolai. Projektā tika piedāvāta daudznozaru pieeja, kas ļauj studentiem apgūt ģeogrāfijas, vides, vēstures un antropoloģijas zināšanas valodu mācības procesā.

Lai risinātu problēmas, ko rada pieaugošā imigrācija, un panāktu ciešāku integrāciju, Umbrijas reģionam ir sen iedibināts universitāšu, pieaugušo izglītības iestāžu un bezpeļņas organizāciju tīkls ar kopīgiem mērķiem, instrumentiem un finanšu līdzekļiem, kas palīdz izstrādāt valodu apguves programmas migrantiem un ārvalstniekiem: ‘Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content