Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inizjattivi tal-lingwa Ewropej

Il-Jum Ewropew tal-Lingwi

Il-Jum Ewropew tal-Lingwi hu avveniment annwali li jsir fis-26 ta' Settembru. Din hi opportunità sabiex:

Il-Jum Ewropew tal-Lingwi ġie stabbilit mill-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa, li jirrappreżenta 800 miljun Ewropew minn 47 pajjiż. Jieħdu sehem fih ħafna lingwi u istituti kulturali, assoċjazzjonijiet, universitajiet u, b'mod partikulari, l-iskejjel. Il-Jum tal-Lingwi ilu jiġi ċċelebrat kull sena minn meta ġie stabbilit fl-2001, is-Sena Ewropea tal-Lingwi.

Madwar u fis-26 ta’ Settembru se jiġu organizzati fl-Ewropa bosta avvenimenti fil-qasam tal-lingwi fosthom klassijiet tal-lingwa, logħob, taħditiet, konferenzi u programmi tar-radju.

Aktar informazzjoni dwar l-aħħar avvenimenti tinsab fis-sit web tal-Jum Ewropew tal-Lingwi tal-Kunsill tal-Ewropa. L-uffiċċji ta’ rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea jorganizzaw firxa wiesgħa ta’ avvenimenti f’kollaborazzjoni mas-sħab tagħhom fl-Istati Membri kollha tal-UE.

It-Tikketta Ewropea għal-Lingwi

It-Tikketta Ewropea għal-Lingwi tingħata biex tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ tekniki u inizjattivi ġodda fil-qasam tat-tagħlim u l-apprendiment tal-lingwi, kif ukoll it-tisħiħ tal-għarfien interkulturali fl-Ewropa kollha. 

Kull sena, it-Tikketta tingħata darba jew darbtejn għall-aktar inizjattivi innovattivi għat-tagħlim tal-lingwi f’kull pajjiż tal-programm Erasmus+ li jkun qed jipparteċipa fl-iskema. It-Tikketta tkopri s-setturi kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ. 

It-Tikketta tfittex li, b’mod partikolari, tgħolli l-istandards tat-tagħlim tal-lingwi fl-Ewropa kollha, billi tappoġġja inizjattivi bħal dawn kemm fil-livell lokali kif ukoll dawk nazzjonali. It-Tikketta Ewropea għal-Lingwi tipikament tingħata mill-aġenziji nazzjonali tal-Erasmus+.

Dawn huma xi eżempji ta’ inizjattivi tal-lingwa li ngħataw it-Tikketta Ewropea għal-Lingwi.

Riċerka reċenti tissuġġerixxi li l-multilingwiżmu huwa wieħed mill-aħjar modi biex il-moħħ jibqa’ attiv. Dawk li huma multilingwi għandhom it-tendenza li jkunu aħjar fil-multi-tasking, ikollhom memorja aħjar u jkunu aktar preċiżi fl-użu tal-lingwa tagħhom. Din hija l-premessa bażika tal-inizjattiva “Wise Words” (id-Danimarka), li għandha l-għan li tinforma lill-istudenti, il-ġenituri u l-għalliema dwar il-vantaġġi li wieħed ikun multilingwi u li jirrikonoxxu l-ħiliet lingwistiċi avvanzati. Bħala parti mill-kampanja, l-istudenti jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom stess li huma multilingwi, l-isfidi u l-opportunitajiet li din il-kompetenza tipprovdi fil-kuntest ta’ skola u dak edukattiv.

L-inizjattiva “Happy together” (Malta) tfittex li tgħin lill-istudenti ta’ kull livell ta’ abbiltà biex isaħħu l-għarfien tagħhom tal-lingwa Maltija. L-iskola għandha 1,100 student u 170 membru tal-istaff. L-istudenti għandhom 55 nazzjonalità differenti mid-dinja kollha. Aktar minn 70 fil-mija tal-istudenti tal-iskola mhumiex Maltin. Peress li dejjem kienet ir-realtà tal-iskola, huma żviluppaw atmosfera u politiki fejn kulħadd iħossu komdu, u tirrappreżenta sors ta’ ispirazzjoni għal skejjel oħra. 

L-inizjattiva “Limba nostra” (l-Italja) hija mmexxija minn konsorzju ta’ skejjel, li ħoloq kurrikuli ġodda tal-lingwi ta’ Sardinja u ta’ Gallura implimentati fi stadji skolastiċi konsekuttivi - mill-iskola preprimarja sal-edukazzjoni primarja u sekondarja. Il-proġett offra approċċ multidixxiplinarju, li ppermetta lill-istudenti jitgħallmu kontenut ġeografiku, ambjentali, storiku u antropoloġiku permezz tat-tagħlim tal-lingwa.

Sabiex tiġi indirizzata l-isfida taż-żieda fl-immigrazzjoni u biex tinkiseb integrazzjoni aktar profonda, ir-reġjun tal-Umbria għandu network li ilu stabbilit ta’ universitajiet, skejjel għall-adulti u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, li jaqsmu bejniethom l-għanijiet, l-għodod u l-fondi biex jiżviluppaw programmi tal-lingwa għall-migranti u ċ-ċittadini barranin: “Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content