Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europæiske sproginitiativer

Den europæiske sprogdag

Den europæiske sprogdag er et årligt arrangement, der afholdes den 26. september. Det er en god mulighed for at:

Den europæiske sprogdag er indført af Europa-Kommissionen og Europarådet, der repræsenterer 800 millioner europæere fra 47 lande. Mange sprog- og kulturinstitutter, foreninger, universiteter og ikke mindst skoler deltager. Den europæiske sprogdag blev afholdt for første gang i 2001, som var det europæiske sprogår, og dagen er siden da blevet fejret hvert år.

Sprogundervisning, spil, dialoger, konferencer, radioprogrammer og meget mere finder sted rundt om i hele Europa den 26. september og i dagene omkring.

Læs mere om de seneste arrangementer på Europarådets website for den europæiske sprogdag. Europa-Kommissionens repræsentationskontorer afholder en bred vifte af arrangementer i samarbejde med deres partnere i medlemslandene.

Den europæiske sprogpris

Den europæiske sprogpris er en pris, der skal tilskynde til udvikling af nye teknologier og initiativer inden for sprogundervisning og sprogindlæring og øge den interkulturelle bevidsthed i hele Europa. 

Den Europæiske Sprogpris uddeles en eller to gange årligt til de mest innovative sprogindlæringsinitiativer i hvert af de Erasmus+-lande, der deltager i ordningen. Prisen kan tildeles inden for alle uddannelses- og erhvervsuddannelsessektorer. 

Formålet med Den Europæiske Sprogpris er især at hæve standarderne for sprogindlæring ved at støtte sådanne initiativer på lokalt eller nationalt plan i hele Europa. Den europæiske sprogpris uddeles typisk af de nationale Erasmus+-kontorer.

Her er nogle eksempler på sproginitiativer, der for nylig har fået Den Europæiske Sprogpris:

Den nyeste forskning tyder på, at flersprogethed er en af de bedste måder at holde hjernen i topform på. Man bliver bedre til at multitaske, bedre til at huske og en bedre sprogbruger, når man kender til og gør brug af flere sprog Det er grundpræmissen for initiativet "Wise words" (Danmark), som går ud på at informere elever, forældre og lærere om fordelene ved at være flersproget og at anerkende gode sprogfærdigheder. Som led i kampagnen fortæller elever om deres egne erfaringer med at være flersproget og om de udfordringer og muligheder, det medfører i skolen og i uddannelsessammenhæng.

Initiativet "Happy together" (Malta) forsøger at hjælpe elever på alle niveauer med at styrke deres kendskab til det maltesiske sprog. Skolen bag initiativet har 1 100 elever og 170 ansatte. Eleverne kommer fra 55 forskellige lande i hele verden. Over 70 % af eleverne er ikke født i Malta. Sådan har situationen altid været på skolen, og derfor har den udviklet en kultur og indført politikker, som får alle til at føle sig godt tilpas og giver inspiration til andre skoler. 

Initiativet "Limba nostra" (Italien) ledes af et konsortium af skoler, som har udarbejdet nye læseplaner for det sardiske og det galluriske sprog, som anvendes på flere skoletrin – fra førskoleundervisningen til grundskolen og gymnasieuddannelserne. Projektet har benyttet en tværfaglig tilgang, hvor eleverne har haft mulighed for at lære om geografi, miljø, historie og antropologi gennem sprogundervisningen.

For at imødegå udfordringerne i forbindelse med den stigende immigration og opnå bedre integration har regionen Umbrien et veletableret netværk af universiteter, voksenuddannelser og non-profitorganisationer, som med fælles mål, værktøjer og midler udvikler sprogprogrammer for migranter og udenlandske borgere: "Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content