Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europæiske sproginitiativer

Den Europæiske Sprogpris

Den Europæiske Sprogpris skal tilskynde til udvikling af nye teknologier og initiativer inden for sprogundervisning og sprogindlæring og øge den interkulturelle bevidsthed i hele Europa. 

Prisen tildeles hvert eller hvert andet år de mest innovative sprogindlæringsprojekter i hvert EU-land og hvert af de tredjelande, der er associeret med Erasmus+ (tidligere kaldet Erasmus+-programlande).

Formålet med Den Europæiske Sprogpris er især at hæve standarderne for sprogindlæring ved at understøtte sådanne initiativer på lokalt og nationalt plan i hele Europa. 

Den Europæiske Sprogpris

Den Europæiske Sprogpris uddeles typisk af de nationale Erasmus+-agenturer. Du kan læse mere om, hvordan du ansøger, på webstedet for det nationale Erasmus+-agentur i dit land.

Hvert eller hvert andet år (afhængigt af landet) tildeles Den Europæiske Sprogpris projekter, der understøtter mindst et af de europæiske temaer, der er udpeget for det pågældende år. De europæiske temaer kan suppleres med nationale temaer.

Temaer for projekterne i 2023-2024

De europæiske temaer for projekter, der kan ansøges om til Den Europæiske Sprogpris 2023-2024, er:

 • hjælp til sprogindlæring for nyankomne migranter og fordrevne børn og unge
 • faglig udvikling af lærere inden for inklusion og interkulturel dialog, med fokus på den øgede sproglige mangfoldighed i klassen
 • hjælp til minoriteter og understøttelse af regionale sprog med det formål at fremme lighed, social samhørighed og aktivt medborgerskab
 • sprogindlæring, der understøtter voksne kursister og studerendes personlige vækst

Tidligere års temaer

Temaerne for de projekter, der blev ansøgt om i 2021-2022, var:

 • fremme af sprogindlæring gennem informations- og kommunikationsteknologi og digitale medier
 • sprogindlæring og fremme af lighed, social samhørighed og aktivt medborgerskab
 • sproglæreres faglige udvikling

Find vinderprojekter

Læs mere om eksempler på sproginitiativer, der har fået tildelt Den Europæiske Sprogpris

 • Se videoen, der har fokus på innovative sprogprojekter fra perioden 2014-2020, som deltog i Erasmus+ og Den Europæiske Sprogpris.
 • Læs kompendiet om de projekter fra hele Europa, der modtog Den Europæiske Sprogpris i 2019.

Den europæiske sprogdag

Den europæiske sprogdag er et årligt arrangement, der afholdes den 26. september. Den giver mulighed for at

 • øge kendskabet til den store sproglige mangfoldighed i Europa
 • fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed
 • motivere folk i alle aldre til at lære sprog

Når man lærer sprog, får man lettere ved at kommunikere med andre og finde job, og virksomhederne øger også mulighederne for vækst, hvis medarbejderne kan flere sprog. 

Den europæiske sprogdag blev oprettet i 2001 af Europa-Kommissionen og Europarådet og dagen er siden da blevet fejret hvert år.

Mange sprog- og kulturinstitutter, foreninger, universiteter og ikke mindst skoler deltager. Sprogundervisning, spil, dialoger, konferencer, radioprogrammer og meget mere finder sted rundt om i hele Europa den 26. september og i dagene omkring.

Læs mere og find de seneste events på Europarådets website for den europæiske sprogdag. Europa-Kommissionens repræsentationskontorer står for en masse arrangementer i samarbejde med deres partnere i de enkelte EU-lande.

Den europæiske sprogdag 2021

Se, hvad EU gør for at fremme en fælles tilgang til sprogundervisning og sprogindlæring

Følg os på de sociale medier

Se mere om europæiske sproginitiativer på: 

Se også