Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Euroopa keeleõppealgatused

Euroopa keeleõppe tunnuskiri

Euroopa keeleõppe tunnuskiri on auhind, mis julgustab välja töötama uusi meetodeid ja algatusi keelte õppimise ja õpetamise valdkonnas ning suurendama kultuuridevahelist teadlikkust kogu Euroopas. 

Tunnuskiri antakse igal aastal või iga kahe aasta tagant välja kõige uuenduslikumatele keeleõppeprojektidele igas ELi liikmesriigis ja programmiga „Erasmus+“ liitunud kolmandas riigis (varasema nimetusega Erasmus+ programmiriigid).

Autasustades selliseid kohalikke ja riiklikke algatusi tunnuskirjaga, püütakse kõikjal Euroopas parandada keelte õpetamise taset. 

Euroopa keeleõppe tunnuskirja taotlemisest

Euroopa keeleõppe tunnuskirja annavad tavaliselt välja Erasmus+ riiklikud bürood. Lisateavet selle kohta, kuidas tunnuskirja saada, leiate oma riigi Erasmus+ riikliku büroo veebisaidilt.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri antakse igal aastal või igal teisel aastal (sõltuvalt riigist) projektidele, mille raames läbiviidav tegevus on suunatud vähemalt ühele selleks aastaks kindlaksmääratud Euroopa teemale. Euroopa teemasid võib täiendada riiklike teemadega.

Euroopa keeleõppe tunnuskirja taotlemiseks sobivad teemad

2023.–2024. aastal on Euroopa keeleõppe tunnuskirja taotlevate projektide Euroopa teemad järgmised:

 • äsja saabunud rändajate ning ümberasustatud laste ja noorte toetamine keeleõppevajaduste katmisel;
 • õpetajate täiendõpe, mille käigus õpitakse tegelema kaasatuse ja kultuuridevahelise dialoogiga ning eelkõige sellega, kuidas tulla toime suurenenud keelelise mitmekesisusega klassiruumis;
 • toetus projektidele, mis on suunatud vähemus- ja piirkondlike keelte õpetamisele, mis on vahend võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamise jaoks;
 • keeleõpe, mis toetab täiskasvanud õppijate isiklikku arengut.

Varasemad teemad

Aastatel 2021–2022 esitatud projektide teemad olid

 • keeleõppe edendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning digitaalmeedia kaudu;
 • keeleõpe ning võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamine;
 • keeleõpetajate kutsealane areng.

Võiduprojektidest

Tutvuge nende keelealgatuste näidetega, mis on juba saanud Euroopa keeleõppe tunnuskirja

 • Vaadake videot, milles tutvustatakse aastatel 2014–2020 Erasmus+ ja Euroopa keeleõppe tunnuskirja raames tunnustatud uuenduslikke keeleprojekte.
 • Lugege kokkuvõtet Euroopas 2019. aastal välja antud Euroopa keeleõppe tunnuskirjade kohta

Euroopa keeltepäev

Euroopa keeltepäev on üritus, mis toimub iga aasta 26. septembril. See annab võimaluse

 • suurendada teadlikkust Euroopa rikkalikust keelelisest mitmekesisusest,
 • edendada kultuurilist ja keelelist mitmekesisust,
 • julgustada igas vanuses inimesi keeli õppima.

Keeleoskus lihtsustab suhete loomist ja töö leidmist ning aitab ettevõtetel kasvada. 

Euroopa keeltepäeva kuulutasid 2001. aastal esmakordselt välja Euroopa Komisjon ja Euroopa nõukogu. Sellest ajast alates tähistatakse seda igal aastal.

Osalevad keeleõppega tegelevad asutused, kultuuriasutused, ühendused, kõrgkoolid ja paljud keskkoolid. Kõikjal Euroopas korraldatakse 26. septembri paiku keeletunde, mänge, vestlusi, konverentse, raadiosaateid ja palju muud huvitavat.

Lisateavet viimaste ürituste kohta leiate Euroopa Nõukogu veebisaidilt, mis on pühendatud Euroopa keeltepäevale. Euroopa Komisjoni esindused korraldavad koostöös partneritega kõigis ELi liikmesriikides hulgaliselt üritusi.

Euroopa keeltepäev 2021

Vaadake, mida teeb Euroopa Liit, et edendada terviklikku lähenemisviisi keelte õpetamisele ja õppimisele

Jälgige meid sotsiaalmeedias!

Lisateavet Euroopa keelealgatuste kohta leiate siit: 

Teemaga seotud sisu