Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Euroopa keeleõppealgatused

Euroopa keeltepäev

Euroopa keeltepäev on iga aasta 26. septembril toimuv üritus. See annab võimaluse:

Euroopa keeltepäeva kutsusid ellu Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu, mis esindab 800 miljonit eurooplast 47 riigist. Osalevad paljud keele- ja kultuuriinstituudid, ühendused, ülikoolid ja eelkõige koolid. Euroopa keeltepäev kuulutati esmakordselt välja 2001. aastal Euroopa keelteaasta raames. Sellest ajast alates on keeltepäeva tähistatud igal aastal.

Kõikjal Euroopas korraldatakse 26. septembri paiku keeletunde, mänge, vestlusi, konverentse, raadiosaateid ja palju muud huvitavat.

Lisateavet viimaste ürituste kohta leiate Euroopa Nõukogu Euroopa keeltepäevale pühendatud veebisaidilt. Euroopa Komisjoni esindused korraldavad koostöös partneritega kõigis ELi liikmesriikides hulgaliselt üritusi.

Euroopa keeleõppe tunnuskiri

Euroopa keeleõppe tunnuskiri on auhind, mis julgustab välja töötama uusi meetodeid ja algatusi keelte õpetamise ja õppimise valdkonnas ning suurendama kultuuridevahelist teadlikkust kogu Euroopas. 

Tunnuskirja antakse igas osalevas Erasmus+ programmiriigis välja üks või kaks korda aastas kõige uuenduslikematele keeleõppealgatustele. Euroopa keeleõppe tunnuskiri hõlmab kõiki hariduse ja koolituse aspekte. 

Selliseid kohalikke ja piirkondlikke algatusi toetades püütakse tunnuskirja abil parandada keelte õpetamise standardeid kogu Euroopas. Euroopa keeleõppe tunnuskirja annavad tavaliselt välja Erasmus+ riiklikud bürood.

Mõned näited keeleõppealgatustest, mis on hiljuti saanud Euroopa keeleõppe tunnuskirja:

Hiljutised uuringud näitavad, et mitmekeelsus on üks parimaid viise aju vormis hoidmiseks. Mitmekeelsed inimesed kalduvad paremini toime tulema korraga mitme ülesande täitmisega, neil on parem mälu ja nende keelekasutus on täpsem. See on põhieeldus algatusele „Targad sõnad“ (Taani), mille eesmärk on teavitada õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid mitmekeelsuse eelistest ning tunnustada head keeleoskust. Kampaania raames kirjeldavad õpilased oma mitmekeelsusega seotud kogemusi ning probleeme ja võimalusi, mida see pädevus kooli ja hariduse kontekstis pakub.

Algatusega „Üheskoos õnnelikud“ (Malta) püütakse aidata erinevatel tasemetel olevatel õpilastel täiustada oma malta keele oskust. Koolis on 1100 õpilast ja 170 töötajat. Õpilased esindavad 55 eri rahvust kogu maailmast. Üle 70% kooli õpilastest ei ole Malta päritolu. Kuna see on selles koolis alati nii olnud, on nad välja töötanud mugava õhkkonna ja meetodid, mis inspireerivad teisi koole sama tegema. 

Algatust „Limba nostra“ (Itaalia) juhib koolide konsortsium, mis on koostanud sardi keele ja galluuri murde uued õppekavad, mida rakendatakse järjestikustes kooliastmetes alates eelkoolist kuni alg- ja keskkoolini. Projekt pakkus valdkonnaülest lähenemisviisi, mis võimaldas õpilastel keeleõppe kaudu õppida geograafiat, keskkonda, ajalugu ja antropoloogiat käsitlevat sisu.

Üha suuremast sisserändest tuleneva probleemi lahendamiseks ja sügavama integratsiooni saavutamiseks on Umbria piirkonnal juba pikka aega tegutsev võrgustik, kuhu kuuluvad ülikoolid, täiskasvanuhariduse pakkujad ja mittetulundusühingud, millel on ühised eesmärgid, vahendid ja rahastus sisserändajate ja välisriikide kodanike jaoks keeleprogrammide väljatöötamiseks: „Corsi Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’Italiano per Comunicare!“ 

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content