Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Европейски езикови инициативи

Европейски ден на езиците

Европейският ден на езиците се провежда всяка година на 26 септември. Той е възможност за:

Инициатори за провеждането на Европейския ден на езиците са Европейската комисия и Съветът на Европа, който представлява 800 млн. европейци от 47 държави. Участие вземат много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища. Европейският ден на езиците се проведе за пръв път през 2001 г. и оттогава се чества всяка година.

Езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания и много други прояви ще се провеждат в цяла Европа преди и след 26 септември.

Повече информация за най-новите прояви можете да намерите на уебсайта на Съвета на Европа, посветен на Европейския ден на езиците. Представителствата на Европейската комисия организират широк спектър от прояви в сътрудничество със своите партньори във всички страни от ЕС.

Европейски езиков знак

Европейският езиков знак е награда, с която се насърчава създаването на нови техники и инициативи в областта на преподаването на езици и тяхното изучаване, както и повишаването на междукултурната осведоменост в Европа. 

Европейският езиков знак се присъжда веднъж или два пъти годишно на най-новаторските проекти за изучаване на езици във всяка държава по програма „Еразъм+“, която участва в схемата. Езиковият знак обхваща всички сектори на образованието и обучението. 

Целта на Европейския езиков знак по-специално е повишаване на стандартите на преподаване на чужди езици в Европа чрез подкрепа на такива инициативи на местно и национално ниво. Европейският езиков знак по принцип се присъжда от националните агенции по програма „Еразъм+“.

Ето няколко примера за езикови проекти, които са отличени с Европейски езиков знак:

Според наскоро проведени проучвания многоезичието е един от най-добрите начини за поддържане на умствената активност. Хората, които владеят повече от един език, по-добре се справят с работа по няколко задачи едновременно, имат по-силна памет и са по-точни в използването на езика. Това е основният принцип на инициативата Wise words (Дания), насочена към информиране на ученици, родители и учители за предимствата на многоезичието и към признаване на усъвършенстваните езикови умения. В рамките на кампанията многоезични ученици споделиха опита си, предизвикателствата и възможностите, които тази компетенция предоставя в контекста на училището и образованието.

Целта на инициативата Happy together (Малта) е да се помогне на учениците с различни способности да подобрят познанията си по малтийски език. В училището има 1100 ученици и 170 души персонал. Учениците са от 55 националности от цял свят. Над 70 % от учениците в училището не са граждани на Малта. Тъй като положението в училището е такова открай време, там са създадени атмосфера и политики, които карат всеки да се чувства удобно и които са източник на вдъхновение за други училища. 

Начело на инициативата Limba nostra (Италия) стои консорциум от училища, които са създали нова учебна програма на сардински и галурийски (от региона Галура в североизточна Сардиния) език, прилагана последователно от предучилищното до началното и средното образование. Проектът се основава на мултидисциплинарен подход, който дава възможност на учениците да изучават география, екология, история и антропология чрез изучаване на език.

За да се отговори на предизвикателствата, свързани със засилването на миграцията, и за да се постигне по-задълбочена интеграция, регионът Умбрия от дълго време разполага с развита мрежа от университети, училища за възрастни и организации с нестопанска цел, които споделят цели, инструменти и финансови средства за разработване на езикови програми за мигранти и чужди граждани: ‘Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!’ 

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content