Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Uzlabota izglītības un apmācības kvalitāte un taisnīgums

Visiem ES iedzīvotājiem ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, apmācību un mūžizglītību.

Vairāk par šīm iniciatīvām

Slide

Ko ES dara, lai uzlabotu kvalitāti un taisnīgumu?

Eiropas valodu iniciatīvas

Komisija īsteno dažādas iniciatīvas, kas veicina valodu mācīšanu un apguvi un izceļ Eiropas lingvistisko daudzveidību.

Pamatkompetences mūžizglītībā

Komisija sadarbojas ar ES dalībvalstīm, lai veicinātu pamatkompetences, zināšanas un perspektīvas, kas atvieglo mūžizglītību.

Darba grupas

Uzziniet, ko dara Eiropas izglītības telpas stratēģiskā satvara darba grupas, lai uzlabotu kvalitāti un taisnīgumu izglītībā un apmācībā.

Uzlabota kvalitāte un taisnīgums – aktualitātes

Kvalitāte un taisnīgums – resursi

Atrodiet domubiedrus!

Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platforma

Šī platforma pulcē izglītības speciālistus, pētniekus un politikas veidotājus. Pievienojieties un esiet lietas kursā par norisēm izglītības jomā! Doties uz skolu izglītības tiešsaistes platformu

Platforma “eTwinning”

Vieta, kur tiekas izglītības jomas darbinieki no visas Eiropas, lai iesaistītos pieredzes apmaiņā, sadarbībā un projektu īstenošanā. Doties uz platformu “eTwinning”

 

Iespējas saņemt ES finansējumu

  • Programmas “Erasmus+” ietvaros īstenotās Žana Monē vārdā nosauktās darbības atbalsta mācīšanu, mācīšanos, pētniecību un diskusijas par dažādiem ES aspektiem.

Iesaistieties!

Eiropas Jaunatnes portāls

Uzziniet vairāk par savām tiesībām, iekļautību izglītībā un ar to saistītām darbībām jaunatnes jomā. Doties uz Eiropas jaunatnes portālu

Eiropas Solidaritātes korpuss

Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” iekļauta virkne darbību, kas veicina iekļautību un daudzveidību. Doties uz programmas vietni