Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europese initiatieven op het gebied van talen

Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel wordt toegekend om de ontwikkeling van nieuwe technieken en initiatieven voor het leren van talen aan te moedigen en het interculturele bewustzijn in heel Europa te bevorderen. 

In elke EU-lidstaat en elk met Erasmus+ geassocieerd derde land (voorheen de programmalanden van Erasmus+ genoemd) wordt het label jaarlijks of tweejaarlijks aan de meest innovatieve projecten voor het leren van talen toegekend.

Door die initiatieven lokaal en nationaal te steunen wil het label vooral bijdragen tot beter talenonderwijs in heel Europa. 

Aanmelding voor het Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel wordt meestal toegekend door de nationale agentschappen van Erasmus+. Meer informatie over hoe u zich voor het label kunt aanmelden, vindt u op de website van het nationale agentschap van Erasmus+ in uw land.

Jaarlijks of tweejaarlijks (afhankelijk van het land) wordt het Europees Talenlabel toegekend aan projecten die ten minste één van de Europese thema’s van dat jaar ondersteunen. Europese thema’s kunnen worden aangevuld met nationale thema’s.

Thema’s in 2023-2024

De Europese thema’s voor projecten in 2023-2024 zijn:

 • steun voor pas aangekomen migranten en ontheemde kinderen en jongeren bij het leren van talen
 • de professionele ontwikkeling van leerkrachten rond de thema’s inclusie en interculturele dialoog, met name in het licht van de steeds grotere verscheidenheid van talen in de klas
 • steun voor projecten rond minderheids- en regionale talen om kansengelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap te bevorderen
 • talen leren als onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van volwassenen

Eerdere thema’s

De thema’s voor projecten in 2021-2022 waren:

 • talen beter leren dankzij informatie- en communicatietechnologie (ICT) en digitale media
 • talen leren en de bevordering van kansengelijkheid, sociale cohesie en actief burgerschap
 • de professionele ontwikkeling van taalleerkrachten

Winnende projecten

Hier volgen enkele voorbeelden van taalprojecten die met het Europees Talenlabel zijn bekroond

 • bekijk de video over innovatieve taalprojecten tussen 2014 en 2020 in het kader van het programma Erasmus+ en het Europees Talenlabel
 • lees de samenvatting over de projecten die in 2019 in heel Europa met het Europees Talenlabel zijn bekroond

De Europese Dag van de Talen

De Europese Dag van de Talen vindt elk jaar op 26 september plaats. De Dag biedt de gelegenheid om

 • de grote verscheidenheid van talen in Europa voor het voetlicht te brengen
 • de culturele en taalkundige diversiteit te promoten
 • mensen van alle leeftijden aan te moedigen talen te leren

Talen leren maakt het gemakkelijker om met anderen in contact te treden, een baan te vinden of – voor bedrijven – te groeien. 

De Europese Dag van de Talen is in 2001 door de Europese Commissie en de Raad van Europa in het leven geroepen en sindsdien elk jaar gevierd.

Allerlei culturele en taalinstellingen, verenigingen, universiteiten en vooral scholen nemen eraan deel. Overal in Europa worden op of rond 26 september taallessen, spelletjes, lezingen, conferenties, radio-uitzendingen en nog veel meer andere activiteiten georganiseerd.

Meer informatie over de meest recente evenementen is te vinden op de website van de Raad van Europa over de Europese Dag van de Talen. De vertegenwoordigingen van de Europese Commissie organiseren allerlei evenementen met hun partners in alle EU-lidstaten.

Europese Dag van de Talen 2021

Ontdek wat de Europese Unie doet om alle aspecten van het onderricht en het leren van talen te bevorderen

Volg ons via de sociale media

Voor meer updates over Europese taalinitiatieven, volg 

Meer informatie