Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europese taleninitiatieven

De Europese Dag van de talen

De Europese Dag van de talen vindt elk jaar plaats op 26 september. Het is een uitgelezen kans om:

De Europese Dag van de talen is een initiatief van de Europese Commissie en de Raad van Europa, die 800 miljoen Europeanen in 47 landen vertegenwoordigt. Allerlei culturele en taalinstellingen, verenigingen, universiteiten en vooral scholen nemen eraan deel. Sinds 2001, het Europees Jaar van de talen, vieren we elk jaar op 26 september de Europese Dag van de talen.

Overal in Europa worden op of rond 26 september taallessen, spelletjes, lezingen, conferenties, radio-uitzendingen, en nog veel meer georganiseerd.

Meer recente informatie over evenementen is te vinden op de website van de Raad van Europa over de Europese Dag van de talen. De vertegenwoordigingen van de Europese Commissie organiseren allerlei evenementen met lokale partners in de EU-landen.

Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel (ELL) is er om de ontwikkeling van nieuwe technieken en initiatieven voor het leren van talen aan te moedigen, en het interculturele bewustzijn in heel Europa te bevorderen. 

Elk deelnemend Erasmus+-programmaland kent (jaarlijks of om de twee jaar) een Europees Talenlabel toe aan een vernieuwend initiatief in het talenonderwijs. Het Europees Talenlabel staat open voor alle onderwijs- en opleidingssectoren. 

Het label geeft die initiatieven lokaal en nationaal extra bekendheid, wat moet leiden tot beter talenonderwijs in heel Europa. Het Europees Talenlabel wordt meestal toegekend door de nationale Erasmus+-agentschappen.

Hier volgen enkele voorbeelden van taalinitiatieven die in het verleden zijn bekroond met het Europees Talenlabel.

Uit recent onderzoek blijkt dat meertaligheid een van de beste manieren is om de hersenen fit te houden. Meertaligen zijn beter in multitasken, hebben een beter geheugen en gebruiken hun taal nauwkeuriger. Dat is het uitgangspunt van het initiatief Wise words (Denemarken), dat tot doel heeft leerlingen, ouders en leerkrachten te informeren over de voordelen van meertaligheid, en gevorderde talenkennis te erkennen. Binnen deze campagne vertellen leerlingen over hun ervaringen als meertalige, en welke kansen en uitdagingen deze vaardigheid met zich brengt in een school- en onderwijscontext.

Met het initiatief ”Happy together” (Malta) wordt beoogd studenten van alle taalniveaus te helpen hun kennis van het Maltees te verbeteren. De school die dit initiatief heeft opgezet, telt 1100 leerlingen en 170 personeelsleden. De leerlingen komen uit 55 landen, overal ter wereld. Meer dan 70% van hen zijn niet in Malta geboren. Dat is altijd zo geweest op deze school, en daarom hebben ze een sfeer en beleid ontwikkeld waarbij iedereen zich op zijn gemak voelt, wat een bron van inspiratie kan zijn voor andere scholen. 

Het initiatief “Limba nostra” (Italië), geleid door een consortium van scholen, heeft nieuwe leerplannen Sardisch en Gallurees opgesteld voor verschillende leeftijdsgroepen, van de kleuterschool tot de basis- en middelbare school. Het project gaat uit van een multidisciplinaire aanpak, waardoor de leerlingen tijden de taalles ook iets kunnen opsteken over onderwerpen uit aardrijkskunde, milieukunde, geschiedenis en antroplogie.

Om ondanks de toenemende immigratie een betere integratie te bereiken, beschikt de regio Umbrië al enige tijd over een netwerk van universiteiten, instellingen voor volwassenenonderwijs en organisaties zonder winstoogmerk dat doelstellingen, instrumenten en fondsen deelt om taalprogramma’s te ontwikkelen voor migranten en buitenlandse burgers: ‘Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!’ 

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content