Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

EU-initiativ för språk

Europeiska utmärkelsen för språkprojekt

Den europeiska utmärkelsen för språkprojekt ska uppmuntra till nya initiativ och metoder inom språkundervisning och språkinlärning och öka kunskapen om olika kulturer i Europa. 

Utmärkelsen delas ut varje eller vartannat år till de mest innovativa projekten för att förbättra språkundervisningen i EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till Erasmus+ (som förut kallades programländer).

Projekten kan vara både lokala och nationella. 

Hur utses europeiska utmärkelsen för språkprojekt?

Utmärkelsen delas för det mesta ut av de nationella programkontoren för Erasmus+. Vänd dig till programkontoret i ditt land om du vill veta mer.

Varje eller vartannat år (beroende på land) delas utmärkelsen ut till projekt om något av årets europeiska teman. Det kan också finnas nationella teman.

Teman för språkprojekten

För ansökningsomgången 2023–2024 ska projekten handla om

 • hjälp till språkinlärningen bland nyanlända migranter och fördrivna barn och ungdomar
 • lärarfortbildning om inkludering och interkulturell dialog, särskilt för att hantera den språkliga mångfalden bland eleverna
 • stöd till minoriteter och regionala språk som ett sätt att främja rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
 • språkinlärning bland vuxna för personlig utveckling.

Tidigare teman

Under 2021–2022 gick utmärkelsen till projekt om

 • bättre språkinlärning med hjälp av it och digitala medier
 • språkinlärning och främjande av rättvisa, social sammanhållning och aktivt medborgarskap
 • fortbildning för språklärare.

Vinnande projekt

Se exempel på initiativ som har fått den europeiska utmärkelsen för språkprojekt:

 • Film om innovativa språkprojekt mellan 2014 och 2020
 • Broschyr om vinnande projekt 2019

Europeiska språkdagen

Europeiska språkdagen firas den 26 september varje år. Det är ett bra tillfälle att

 • öka medvetenheten om alla de språk som talas i Europa
 • lyfta fram den kulturella och språkliga mångfalden
 • uppmuntra folk i alla åldrar att lära sig språk.

Språkkunskaper gör det lättare att få kontakt med andra och få ett jobb och hjälper företagen att växa. 

Europeiska språkdagen är ett initiativ från EU-kommissionen och Europarådet som startade 2001 och firas varje år sedan dess.

Många språk- och kulturinstitut, föreningar, universitet och framför allt skolor deltar. Runt om i Europa anordnas språklektioner, spel, samtal, konferenser, radioprogram och tävlingar, både på själva språkdagen den 26 september och veckorna före och efter.

Mer information om de senaste evenemangen finns på Europarådets webbplats för Europeiska språkdagen. EU-kommissionens lokalkontor anordnar också många olika evenemang i samarbete med sina partner i EU-länderna.

Europeiska språkdagen 2021

Se vad EU gör för att främja en övergripande strategi för språkundervisning och språkinlärning.

Följ oss på sociala medier

För fler uppdateringar om EU:s initiativ för språk kan du följa 

Läs mer