Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos kalbų iniciatyvos

Europos kalbų diena

Europos kalbų diena minima kasmet rugsėjo 26 d. Tai proga

Europos kalbų dieną paskelbė Europos Komisija ir Europos Taryba, atstovaujanti 800 mln. europiečių, gyvenančių 47 šalyse. Dalyvauja daug kalbų ir kultūros institutų, asociacijų, universitetų ir itin daug mokyklų. Europos kalbų diena pirmą kartą paminėta 2001 m. – Europos kalbų metais – ir nuo to laiko ji minima kasmet.

Rugsėjo 26 d., truputį prieš tai bei kiek vėliau visoje Europoje vyks kalbų pamokos, žaidimai, pokalbiai, konferencijos, radijo laidos ir kiti renginiai.

Daugiau informacijos apie naujausius renginius galima rasti Europos kalbų dienai skirtoje Europos Tarybos svetainėje. Europos Komisijos atstovybės, bendradarbiaudamos su partneriais visose ES valstybėse narėse, organizuoja daug įvairių renginių.

Europos kalbų ženklas

Europos kalbų ženklas (EKŽ) – apdovanojimas, kuriuo siekiama paskatinti naujus kalbų mokymo(si) metodus ir iniciatyvas, taip pat skatinti kultūrinį sąmoningumą visoje Europoje. 

Europos kalbų ženklo apdovanojimas suteikiamas kartą arba du kartus per metus už novatoriškiausią kalbų mokymo projektą kiekvienoje iš programoje „Erasmus+“ dalyvaujančių šalių. Europos kalbų ženklo iniciatyva apima visus švietimo ir mokymo sektorius. 

Remiant tokias iniciatyvas vietos ir nacionaliniu lygmenimis, Europos kalbų ženklu visų pirma siekiama didinti kalbų mokymo standartus Europoje. Europos kalbų ženklo apdovanojimus paprastai teikia programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros.

Štai keli Europos kalbų ženklu apdovanotų iniciatyvų pavyzdžiai.

Iš neseniai atliktų tyrimų matyti, kad daugiakalbystė yra vienas geriausių būdų palaikyti smegenų aktyvumą. Daugiakalbiai asmenys paprastai geriau sugeba atlikti kelias užduotis vienu metu, jų atmintis geresnė ir kalba tikslesnė. Tai pagrindinė iniciatyvos „Išmintingi žodžiai“ (angl. „Wise words“) (Danija) prielaida. Šia iniciatyva siekiama informuoti moksleivius, tėvus ir mokytojus apie daugiakalbystės teikiamus privalumus ir pripažinti puikius kalbų įgūdžius. Kampanijos metu moksleiviai dalijasi savo daugiakalbystės patirtimis, kylančiais sunkumais ir galimybėmis, kurias šie įgūdžiai atveria mokykloje ir švietimo sistemoje.

Iniciatyva „Laimingi drauge“ (angl. „Happy together“) įvairaus gebėjimų lygio moksleiviams siekiama padėti patobulinti savo maltiečių kalbos žinias. Mokykloje mokosi 1 100 moksleivių, joje dirba 170 darbuotojai. Iš viso mokosi 55 pasaulio tautybių moksleiviai. Daugiau kaip 70 procentų mokyklos moksleivių nėra maltiečių kilmės. Kadangi tai nuolatinė mokyklos tikrovė, sukurta tokia atmosfera ir priemonės, kurios leidžia kiekvienam jaustis patogiai, o kitoms mokykloms tai teikia įkvėpimo. 

Iniciatyvą „Limba nostra“ (Italija) vykdo mokyklų konsorciumas, kuris parengė naujas sardų ir galuriečių kalbų programas, palaipsniui įvedamas skirtingais mokymo etapais – nuo ikimokyklinio ugdymo iki pradinio ir vidurinio mokymo etapų. Projektui pritaikytas daugiadalykis požiūris, kuris moksleiviams mokantis kalbos taip pat leidžia susipažinti su geografijos, aplinkosaugos, istorijos ir antropologijos dalykais.

Siekdamas spręsti sunkumus, kuriuos kelia didėjanti migracija, ir užtikrinti geresnę integraciją, Umbrijos regionas turi jau seniai veikiantį universiteto, suaugusiųjų mokyklų ir pelno nesiekiančių organizacijų tinklą. Jo dalyviai turi bendrus tikslus ir dalijasi priemonėmis bei lėšomis, reikalingomis parengti kalbos mokymosi programas migrantams ir užsienio piliečiams. Tai „Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!"

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content