Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Europos kalbų iniciatyvos

Europos kalbų ženklas

Europos kalbų ženklas (EKŽ) – apdovanojimas, kuriuo siekiama paskatinti naujus kalbų mokymosi ir mokymo metodus ir iniciatyvas, taip pat skatinti kultūrinį sąmoningumą visoje Europoje. 

Ženklas kartą per metus arba kartą per dvejus metus suteikiamas už novatoriškiausius kiekvienos ES valstybės narės ir programos „Erasmus+“ asocijuotosios trečiosios valstybės (anksčiau vadintų programos „Erasmus+“ šalimis) kalbų mokymosi projektus.

Remiant tokias iniciatyvas vietos ir nacionaliniu lygmenimis, Europos kalbų ženklu visų pirma siekiama didinti kalbų mokymo standartus Europoje. 

Europos kalbų ženklo paraiška

Europos kalbų ženklo apdovanojimus paprastai teikia programos „Erasmus+“ nacionalinės agentūros. Daugiau informacijos apie tai, kaip teikti paraišką, ieškokite savo šalies „Erasmus+“ nacionalinės agentūros interneto svetainėje.

Europos kalbų ženklas kasmet arba kas antrus metus (priklausomai nuo šalies) suteikiamas už projektus, kuriais remiama bent viena iš tų metų Europos temų. Europos temas gali papildyti nacionalinės temos.

Temos, į kurias reikėtų atsižvelgti teikiant paraišką

Europos kalbų ženklo projektų, dėl kurių teikiamos paraiškos 2023–2024 m., Europos temos:

 • neseniai atvykusių migrantų ir perkeltųjų vaikų bei jaunimo kalbų mokymosi poreikių tenkinimas,
 • mokytojų profesinis tobulėjimas siekiant spręsti įtraukties ir kultūrų dialogo klausimus, visų pirma dėl padidėjusios kalbų įvairovės klasėje,
 • mažumų ir regioninėms kalboms skirtų projektų, kuriais skatinama lygybė, socialinė sanglauda ir aktyvus pilietiškumas, rėmimas,
 • kalbų mokymasis, skatinantis suaugusių besimokančių asmenų asmeninį tobulėjimą.

Ankstesnės temos

Projektų, dėl kurių paraiškos teiktos 2021–2022 m., temos buvo šios:

 • kalbų mokymosi gerinimas pasitelkiant informacines ir ryšių technologijas (IRT) ir skaitmenines priemones,
 • kalbų mokymasis ir lygybės, socialinės sanglaudos bei aktyvaus pilietiškumo skatinimas,
 • kalbų mokytojų profesinis tobulėjimas.

Projektai, už kuriuos įteikti apdovanojimai

Susipažinkite su šiais kalbų iniciatyvų, už kurias jau įteiktas Europos kalbų ženklo apdovanojimas, pavyzdžiais.

 • Žiūrėkite vaizdo siužetą apie novatoriškus 2014–2020 m. kalbų projektus, susijusius su programa „Erasmus+“ ir Europos kalbų ženklo iniciatyva.
 • Skaitykite kompendiumą, kuriame pristatomi visos Europos projektai, apdovanoti Europos kalbų ženklu 2019 m.

Europos kalbų diena

Europos kalbų diena minima kasmet rugsėjo 26 d. Ji suteikia galimybę

 • plačiau informuoti apie didelę Europos kalbų įvairovę,
 • skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę,
 • paraginti bet kokio amžiaus žmones mokytis kalbų.

Tam, kas mokosi kalbų, lengviau užmegzti ryšius, rasti darbą, be to, kalbų žinios padeda augti įmonėms. 

Europos kalbų dieną 2001 m. paskelbė Europos Komisija ir Europos Taryba. Nuo to laiko ji minima kasmet.

Dalyvauja daug kalbų ir kultūros institutų, asociacijų, universitetų ir itin daug mokyklų. Rugsėjo 26 d., truputį prieš tai bei kiek vėliau visoje Europoje vyksta kalbų pamokos, žaidimai, pokalbiai, konferencijos, radijo laidos ir kiti renginiai.

Daugiau informacijos apie naujausius renginius galima rasti Europos kalbų dienai skirtoje Europos Tarybos svetainėje. Daug įvairių renginių, bendradarbiaudamos su partneriais visose ES valstybėse narėse, organizuoja Europos Komisijos atstovybės.

2021 m. Europos kalbų diena

Sužinokite, kaip Europos Sąjunga skatina visapusišką požiūrį į kalbų mokymą ir mokymąsi

Sekite mus socialiniuose tinkluose

Daugiau naujienų apie Europos kalbų iniciatyvas rasite čia: 

Susijęs turinys