Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropske jezikovne pobude

Evropsko jezikovno priznanje

Evropsko jezikovno priznanje nagrajuje nove tehnike in pobude v učenju in poučevanju jezikov ter spodbuja medkulturno ozaveščenost v Evropi. 

Priznanje se podeljuje vsako leto ali vsako drugo leto najbolj inovativnim projektom učenja jezikov v vsaki državi članici EU in tretji državi, pridruženi programu Erasmus+ (prej imenovanim države programa Erasmus+).

Priznanje je namenjeno pobudam, ki na lokalni in nacionalni ravni dvigajo standarde jezikovnega pouka v Evropi. 

Prijava za evropsko jezikovno priznanje

Evropsko jezikovno priznanje običajno podelijo nacionalne agencije Erasmus+. Več informacij o prijavi najdete na spletišču nacionalne agencije Erasmus+ v vaši državi.

Vsako leto ali vsako drugo leto (odvisno od države) se evropsko jezikovno priznanje podeli projektom, ki podpirajo vsaj eno od evropskih tem, določenih za zadevno leto. Evropske teme se lahko dopolnijo z nacionalnimi temami.

Teme za prijavo

Evropske teme za projekte, prijavljene v obdobju 2023–2024 za evropsko jezikovno priznanje:

 • podpora novo prispelim migrantom ter razseljenim otrokom in mladim pri njihovih potrebah po učenju jezikov
 • strokovni razvoj učiteljev in učiteljic za obravnavanje vključevanja in medkulturnega dialoga, zlasti glede večje jezikovne raznolikosti v razredu
 • podpora projektom, ki obravnavajo manjšine in regionalne jezike ter spodbujajo enakost, socialno kohezijo in aktivno državljanstvo
 • učenje jezikov, ki podpira osebno rast učečih se odraslih

Prejšnje teme

Teme za projekte, prijavljene v obdobju 2021–2022:

 • izboljšanje učenja jezikov z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT) ter digitalnimi mediji
 • učenje jezikov in spodbujanje pravičnosti, socialne kohezije in aktivnega državljanstva
 • strokovni razvoj učiteljev in učiteljic jezikov

Zmagovalni projekti

Seznanite se s primeri jezikovnih pobud, ki so že prejele evropsko jezikovno priznanje:

 • videoposnetek o inovativnih jezikovnih projektih med letoma 2014 in 2020 v okviru programa Erasmus+ in evropskega jezikovnega priznanja
 • zbornik o evropskih jezikovnih priznanjih, podeljenih leta 2019 v Evropi

Evropski dan jezikov

Evropski dan jezikov obeležujemo vsako leto 26. septembra. Je priložnost za

 • ozaveščanje o raznovrstnosti jezikov v Evropi
 • uveljavljanje kulturne in jezikovne različnosti
 • spodbujanje ljudi vseh starosti k učenju jezikov

Učenje jezikov pomaga pri navezovanju stikov, iskanju zaposlitve in rasti podjetij. 

Evropski dan jezikov sta leta 2001 uvedla Evropska komisija in Svet Evrope, od takrat pa ga praznujemo vsako leto.

Obeležujejo ga številne jezikovne in kulturne ustanove, združenja, univerze in zlasti šole. Okrog 26. septembra ali prav na ta dan je Evropa v znamenju pestrega dogajanja, saj potekajo številne igre, jezikovne urice, pogovori, konference, radijske oddaje in druge dejavnosti.

Več informacij o najnovejših dogodkih je na voljo na spletni strani Sveta Evrope o evropskem dnevu jezikov. Predstavništva Evropske komisije v sodelovanju s partnerji v vseh državah članicah EU organizirajo številne dogodke.

Evropski dan jezikov leta 2021

Več o tem, kako Evropska unija spodbuja celovit pristop k poučevanju in učenju jezikov

Spremljajte nas na družbenih medijih

Več informacij o evropskih jezikovnih pobudah: 

 • Generalni direktorat Komisije za prevajanje (DGT) na Twitterju
 • Generalni direktorat Komisije za prevajanje (DGT) na Facebooku

Sorodne vsebine