Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα των γλωσσών

Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. Είναι μια ευκαιρία:

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης, στο οποίο εκπροσωπούνται 800 εκατομμύρια Ευρωπαίοι από 47 χώρες. Συμμετέχουν πολλά γλωσσικά και πολιτιστικά ιδρύματα, ενώσεις, πανεπιστήμια και, κυρίως, σχολεία. Η Ημέρα των Γλωσσών καθιερώθηκε το 2001 - με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους των Γλωσσών - και από τότε γιορτάζεται κάθε χρόνο.

Μαθήματα ξένων γλωσσών, παιχνίδια, ομιλίες, συνέδρια, ραδιοφωνικές εκπομπές και άλλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη γύρω στις 26 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τελευταίες εκδηλώσεις μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών. Οι Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνουν ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων σε συνεργασία με τους εταίρους τους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών είναι ένα βραβείο που ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνικών και πρωτοβουλιών στον τομέα της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών, καθώς και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Το Σήμα απονέμεται μία ή δύο φορές τον χρόνο στο πιο καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης γλωσσών κάθε χώρας του προγράμματος Erasmus+ που συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Το Σήμα καλύπτει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 

Μέσω της υποστήριξης τέτοιων πρωτοβουλιών, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, το Σήμα επιδιώκει τη βελτίωση, ιδίως, του επιπέδου διδασκαλίας των γλωσσών στην Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών απονέμεται συνήθως από τους εθνικούς οργανισμούς Erasmus +.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα γλωσσικών πρωτοβουλιών που έχουν βραβευτεί με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών:

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η πολυγλωσσία αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους διατήρησης της πνευματικής εγρήγορσης. Τα άτομα που γνωρίζουν πολλές ξένες γλώσσες τείνουν να αναλαμβάνουν πολλαπλά καθήκοντα, να έχουν καλύτερη μνήμη και να χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη γλώσσα τους. Πρόκειται για το βασικό σκεπτικό της πρωτοβουλίας «Wise words (Σοφά λόγια)» (Δανία), η οποία έχει ως στόχο να ενημερώνει τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τα πλεονεκτήματα της πολυγλωσσίας και να αναγνωρίζει τις προηγμένες γλωσσικές δεξιότητες. Στο πλαίσιο της σχετικής εκστρατείας, οι μαθητές ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους όσον αφορά την πολυγλωσσία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι γλωσσικές δεξιότητες στο σχολείο και γενικότερα στην εκπαίδευση.

Η πρωτοβουλία «Happy together» (Ευτυχισμένοι μαζί) (Μάλτα) έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις δεξιότητες που διαθέτουν, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη μαλτέζικη γλώσσα. «Το σχολείο» έχει 1.100 μαθητές και 170 υπαλλήλους. Οι μαθητές έχουν 55 διαφορετικές εθνικότητες από ολόκληρο τον κόσμο. Πάνω από το 70% των φοιτητών του «σχολείου» δεν είναι υπήκοοι Μάλτας. Δεδομένου ότι αυτό συνέβαινε πάντοτε στο σχολείο, οι αρμόδιοι έχουν δημιουργήσει ατμόσφαιρα και πολιτικές που έχουν ως αποτέλεσμα όλοι να νιώθουν άνετα και το σχολείο να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για άλλα σχολεία. 

Η πρωτοβουλία «Limba nostra» (Ιταλία) έχει αναληφθεί από κοινοπραξία σχολείων, τα οποία έχουν δημιουργήσει νέα προγράμματα εκμάθησης της γλώσσας της Σαρδηνίας και της γλώσσας Gallurese, σε διαδοχικά στάδια της σχολικής εκπαίδευσης – από την προσχολική έως την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το έργο προσφέρει μια πολυεπιστημονική προσέγγιση, η οποία δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις σε γεωγραφικά, περιβαλλοντικά, ιστορικά και ανθρωπολογικά θέματα μέσω της εκμάθησης των γλωσσών.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται από την αύξηση της μετανάστευσης και για να επιτευχθεί βαθύτερη κοινωνική ολοκλήρωση, η περιφέρεια Umbria έχει δημιουργήσει προ πολλού δίκτυο πανεπιστημίων, κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με κοινούς στόχους, εργαλεία και πόρους για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών για μετανάστες και πολίτες άλλων χωρών: «Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!» 

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content