Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropské jazykové iniciativy

Evropská jazyková cena Label

Evropská jazyková cena Label podporuje rozvoj nových technik a iniciativ v oblasti jazykové výuky a vzdělávání, jakož i zvyšování mezikulturního povědomí v celé Evropě. 

Uděluje se každoročně, případně jednou za dva roky nejinovativnějším projektům zaměřeným na jazykové vzdělávání, a to v každém členském státě EU a třetí zemi přidružené k programu Erasmus+ (dříve nazývané programové země Erasmus+).

Podporou těchto projektů na místní i vnitrostátní úrovni se cena Label snaží zvýšit úroveň výuky jazyků v celé Evropě. 

Jak projekt přihlásit?

Cenu Label zpravidla udělují národní agentury programu Erasmus+. Další informace o tom, jak projekt do soutěže přihlásit, najdete na internetových stránkách národní agentury Erasmus+ ve vaší zemi.

Evropská jazyková cena Label se každý rok, případně jednou za dva roky (v závislosti na zemi) uděluje projektům, které podporují alespoň jedno z evropských témat určených pro daný rok. Kromě evropských témat mohou být vyhlášena ještě témata národní.

Kterých témat se mají projekty týkat?

V období 2023–2024 se o Evropskou jazykovou cenu Label mohou ucházet projekty na tato evropská témata:

 • podpora nově příchozích migrantů a vysídlených dětí a mladých lidí při rozvoji jejich jazykových znalostí
 • profesní rozvoj učitelů se zaměřením na začleňování a mezikulturní dialog, zejména pokud jde o zvýšenou jazykovou rozmanitost ve třídě
 • podpora projektů zaměřených na menšiny a regionální jazyky jako prostředek šíření myšlenky rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství
 • studium jazyků, které podporuje osobní růst dospělých účastníků vzdělávání

Předchozí témata

Témata pro projekty předkládané v letech 2021–2022:

 • podpora výuky jazyků prostřednictvím technologií IKT a digitálních médií
 • výuka jazyků a podpora rovnosti, sociální soudržnosti a aktivního občanství
 • profesní rozvoj učitelů jazyků

Seznamte se s vítěznými projekty

Seznamte se s příklady jazykových iniciativ, které Evropskou jazykovou cenu Label obdržely v minulosti.

 • podívejte se na video oslavující inovativní jazykové projekty realizované v letech 2014–2020 v rámci programu Erasmus+ a Evropské jazykové ceny Label
 • seznamte se s projekty, které Evropskou jazykovou cenu Label získaly roce 2019 v jednotlivých evropských zemích

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků připadá každoročně na 26. září. Nabízí příležitost

 • ke zvyšování povědomí o různorodosti jazyků v Evropě
 • k podpoře kulturní a jazykové rozmanitosti
 • k motivování občanů všech věkových kategorií ke studiu jazyků

Znalost jazyků usnadňuje navazování kontaktů, hledání práce a podnikům pomáhá růst. 

Evropský den jazyků zřídila Evropská komise spolu s Radou Evropy v roce 2001 a od té doby se oslavuje každý rok.

Zapojuje se do něho řada jazykových a kulturních institucí, sdružení, univerzit a zejména škol. Dne 26. září a mnohdy i další dny se tak po celé Evropě konají tematické rozhovory, konference, rozhlasové pořady a je možné se zapojit do jazykových her, kurzů a další akcí souvisejících s výukou cizích jazyků.

Více informací o nejnovějších událostech najdete na internetových stránkách Rady Evropy, které jsou věnovány Evropskému dni jazyků. Jednotlivá zastoupení Evropské komise organizují ve spolupráci se svými partnery ve všech členských státech EU širokou škálu akcí.

Evropský den jazyků 2021

Zjistěte, co Evropská unie dělá pro podporu komplexního přístupu k výuce a studiu jazyků

Sledujte nás na sociálních sítích

Další aktuality o evropských jazykových iniciativách najdete na 

Související informace