Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Evropské jazykové iniciativy

Evropský den jazyků

Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září. Je to příležitost, jak:

Evropský den jazyků vyhlásila Evropská komise společně s Radou Evropy, která reprezentuje 800 milionů Evropanů ze 47 zemí. Akce se účastní řada jazykových a kulturních institucí, sdružení, univerzit a zejména škol. Poprvé se Evropský den jazyků konal v roce 2001.

Během celého měsíce září, tedy před i po samotném Evropském dni jazyků, se po celé Evropě konají tematické diskuse, konference, jazykové kurzy, hry a vysílají rozhlasové pořady věnované tématu.

Více informací o nejnovějších událostech najdete na internetových stránkách Rady Evropy, které jsou věnovány Evropskému dni jazyků. Zastoupení Evropské komise organizují ve spolupráci se svými partnery ve všech členských státech EU širokou škálu akcí.

Evropská jazyková cena

Evropská jazyková cena Label (European Language Label) se uděluje s cílem podpořit nové iniciativy v oblasti výuky a studia jazyků, odměnit nové postupy jazykové výuky a zvýšit povědomí o jazycích a ostatních kulturách v Evropě. 

Tato cena je udělována každý rok nebo každé dva roky nejinovativnějšímu projektu z oblasti jazykového vzdělávání v každé programové zemi Erasmus+, která se této ceny účastní. O cenu se mohou ucházet projekty ze všech sektorů vzdělávání a odborné přípravy. 

Podporou těchto projektů na místní i vnitrostátní úrovni se cena Label snaží zvýšit úroveň výuky jazyků v celé Evropě. Cenu udělují zpravidla národní agentury programu Erasmus+.

Zde je několik příkladů jazykových iniciativ, které cenu Label získaly.

Z nedávného výzkumu vyplynulo, že studium cizích jazyků je jedním z nejlepších způsobů, jak si zachovat bystrou mysl po celý život. Ten, kdo umí více jazyků, zpravidla lépe zvládá více úkolů najednou, má lepší paměť a obecně se lépe verbálně vyjadřuje. Toto jsou závěry vzešlé z dánského projektu Wise words, jehož cílem je poskytovat žákům, rodičům a učitelům informace o výhodách znalosti cizích jazyků a vyzdvihnout význam pokročilé znalosti cizích jazyků. Součástí kampaně je i průzkum mezi žáky, kteří v něm hodnotí svou vlastní zkušenost s mnohojazyčností a posuzují, jaké příležitosti jim studium cizích jazyků nabízí a s kterými výzvami se v této souvislosti setkali, ať již ve škole či v jiné vzdělávací instituci.

Maltská iniciativa Happy together pomáhá studentům s různou úrovní znalosti maltštiny se v tomto jazyce zdokonalit Tuto školu navštěvuje 1 100 studentů kolem 55 různých národností. K dispozici jim je celkem 170 pedagogů a dalších zaměstnanců školy. Více než 70 % studentů přitom není původem z Malty. Tak je tomu v této škole již dlouho, a proto se zde vytvořila atmosféra spolupráce a tolerance, která může být inspirací pro jiné školy. 

Italskou iniciativu s názvem Limba nostra zahájilo konsorcium několika škol, které vytvořily nové osnovy pro výuku sardštiny a gallurštiny, jež se mají používat v mateřských školkách a na základních a středních školách. Při koncepci projektu byl zvolen multidisciplinární přístup, který žákům umožňuje se jazyk učit prostřednictvím hodin prvouky, zeměpisu, dějepisu či ekologické výchovy.

V zájmu řešení problematiky zvyšujícího se počtu uprchlíků a zajištění jejich integrace se v italském regionu Umbria vytvořila spolupráce mezi univerzitami, institucemi pro vzdělávání dospělých a neziskovými organizacemi, které společně vytvářejí a financují jazykové programy pro migranty a cizince. Jedná se o síť s názvem Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content