Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europske jezične inicijative

Europski dan jezika

Europski dan jezika obilježava se 26. rujna svake godine. Prilika je to za:

Europski dan jezika uveli su Europska komisija i Vijeće Europe, koje predstavlja 800 milijuna Europljana iz 47 zemalja. Sudjeluju mnogi jezični i kulturni instituti, udruge, sveučilišta i, naročito, škole. Europski dan jezika uveden je 2001., u Europskoj godini jezika, i otada se obilježava svake godine.

Satovi jezika, igre, predavanja, konferencije, radijske emisije i druge aktivnosti održavat će se diljem Europe 26. rujna ili u danima oko tog datuma.

Dodatne informacije o najnovijim događajima dostupne su na internetskim stranicama Vijeća Europe posvećenima Europskom danu jezika. Predstavništva Europske komisije organiziraju raznovrsne događaje u suradnji sa svojim partnerima u svim državama članicama EU-a.

Europska jezična oznaka

Europska jezična oznaka je nagrada kojom se potiču nove inicijative i tehnike u poučavanju i učenju jezika te unaprjeđivanje međukulturne osviještenosti diljem Europe. 

Europsku jezičnu oznaku dobivaju najinovativnije inicijative u učenju stranog jezika u svakoj zemlji koja sudjeluje u programu Erasmus+, a dodjeljuje se jedanput ili dvaput godišnje, i to u svim sektorima obrazovanja i osposobljavanja. 

Cilj je da se poticanjem takvih inicijativa na lokalnoj i nacionalnoj razini podigne standard poučavanja stranih jezika diljem Europe. Europsku jezičnu oznaku najčešće dodjeljuju nacionalne agencije za Erasmus+.

Ovo su neki primjeri jezičnih inicijativa koje su dobile Europsku jezičnu oznaku:

Nedavna istraživanja upućuju na to da je višejezičnost jedan od najboljih načina za održavanje funkcije mozga. Osobe koje govore više jezika uglavnom su uspješnije u istodobnom obavljanju više zadaća, imaju bolje pamćenje i točnije se izražavaju. To je osnovna pretpostavka inicijative Wise words (Danska), kojom se učenike, roditelje i nastavnike želi informirati o prednostima višejezičnosti te odati priznanje naprednim jezičnim vještinama. Kao dio kampanje višejezični učenici opisuju vlastita iskustva, izazove i prilike na koje nailaze u školi i obrazovnom kontekstu.

Cilj je inicijative „Happy together” (Malta) pomoći učenicima svih sposobnosti da poboljšaju svoje znanje malteškog jezika. Škola ima 1100 učenika i 170 nastavnika i ostalog osoblja. Učenici potječu iz 55 zemalja sa svih strana svijeta. Više od 70 % učenika nije rođeno na Malti. U toj je školi već dugo tako, pa su se potrudili razviti ozračje u kojem se svi osjećaju ugodno, a politike koje provode mogu poslužiti kao nadahnuće drugim školama. 

Inicijativu „Limba nostra” (Italija) vodi konzorcij škola koje su osmislile nove programe za sardinski i galurski jezik tijekom cijelog školovanja od predškole do srednje škole. U projektu se primjenjuje multidisciplinarni pristup u kojem učenici kroz učenje jezika usvajaju geografske, ekološke, povijesne i antropološke sadržaje.

U pokušaju da se svladaju izazovi povećane imigracije i postigne bolja integracija, u regiji Umbrija već dulje vrijeme djeluje mreža sveučilišta, ustanova za obrazovanje odraslih i neprofitnih organizacija koje imaju zajedničke ciljeve, alate i sredstva te razvijaju jezične programe za migrante i strane državljane: Corsi Integrati di Cittadinanza – Conoscere l’Italiano per Comunicare!

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content