Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europske jezične inicijative

Europska jezična oznaka

Europska jezična oznaka je nagrada za poticanje novih inicijativa i tehnika u učenju i poučavanju jezika te za unapređivanje međukulturne osviještenosti u Europi. 

Oznaka se dodjeljuje svake ili svake druge godine za najinovativnije projekte učenja jezika u svakoj državi članici EU-a i trećoj zemlji pridruženoj programu Erasmus+ (nekadašnje zemlje sudionice programa Erasmus+).

Poticanjem takvih inicijativa na lokalnoj i nacionalnoj razini želi se prije svega povećati kvaliteta nastave stranih jezika u cijeloj Europi. 

Prijava za Europsku jezičnu oznaku

Europsku jezičnu oznaku u pravilu dodjeljuju nacionalne agencije za Erasmus+. Više informacija o tome kako se prijaviti možete pronaći na stranicama nacionalne agencije za Erasmus+ u svojoj zemlji.

Svake ili svake druge godine (ovisno o zemlji) Europska jezična oznaka dodjeljuje se projektima koji se bave barem jednom europskom temom zadanom za tu godinu. Europske teme mogu se kombinirati s nacionalnim temama.

Teme za naredno razdoblje

Europske teme za projekte koji će se u razdoblju 2023. – 2024. prijaviti za Europsku jezičnu oznaku su sljedeće:

 • pomoć u učenju jezika za novopridošle migrante te raseljenu djecu i mlade
 • profesionalni razvoj nastavnog osoblja u području uključivanja i međukulturnog dijaloga, posebno s obzirom na veću jezičnu raznolikost u razredima
 • potpora projektima koji se odnose na manjine i regionalne jezike te promiču pravednost, socijalnu koheziju i aktivno građanstvo
 • učenje jezika koje doprinosi osobnom rastu polaznika obrazovanja odraslih.

Prethodne teme

Teme za projekte prijavljene u razdoblju 2021. – 2022. bile su:

 • unapređivanje učenja jezika uz pomoć informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) i digitalnih medija
 • učenje jezika i promicanje pravednosti, socijalne kohezije i aktivnog građanstva
 • profesionalni razvoj nastavnog osoblja koje predaje jezike.

Više o pobjedničkim projektima

Saznajte više o jezičnim inicijativama koje su već dobile Europsku jezičnu oznaku:

 • pogledajte videozapis o inovativnim jezičnim projektima u razdoblju od 2014. do 2020. u okviru programa Erasmus+ i Europske jezične oznake
 • pročitajte publikaciju u kojoj su predstavljene Europske jezične oznake dodijeljene 2019. u svim dijelovima Europe.

Europski dan jezika

Europski dan jezika obilježava se 26. rujna svake godine. To je prilika za:

 • skretanje pozornosti na veliku raznolikost jezika u Europi
 • promicanje kulturne i jezične raznolikosti
 • poticanje svih dobnih skupina na učenje jezika.

Učenje i poznavanje jezika olakšava povezivanje s drugima i pronalaženje posla, a poduzećima omogućuje rast. 

Europski dan jezika uveli su Europska komisija i Vijeće Europe 2001. i otada se obilježava svake godine.

Sudjeluju mnogi jezični i kulturni instituti, udruge, sveučilišta, a naročito škole. Oko 26. rujna u cijeloj se Europi održavaju satovi jezika, igre, predavanja, konferencije, radijske emisije i razne druge aktivnosti.

Više informacija o najnovijim događanjima može se pronaći na stranicama Vijeća Europe o Europskom danu jezika. U svim zemljama EU-a predstavništva Europske komisije organiziraju niz događanja u suradnji sa svojim partnerima.

Europski dan jezika 2021.

Saznajte kako Europska unija promiče sveobuhvatan pristup poučavanju i učenju jezika.

Pratite nas na društvenim mrežama

Za više informacija o europskim inicijativama u području jezika pratite 

Povezani sadržaj