Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inițiative lingvistice europene

Ziua europeană a limbilor

Ziua europeană a limbilor este un eveniment organizat anual la data de 26 septembrie pentru:

Ziua europeană a limbilor a fost introdusă de Comisia Europeană și de Consiliul Europei, care reprezintă 800 de milioane de europeni din 47 de țări. La evenimente participă numeroase institute culturale și lingvistice, asociații, universități și mai ales multe școli și licee. Lansată în 2001 – Anul european al limbilor – Ziua europeană a limbilor se sărbătorește de atunci an de an.

Cursuri de limbi străine, jocuri, discuții, conferințe, emisiuni radio etc. vor avea loc în întreaga Europă, în jurul datei de 26 septembrie.

Pentru mai multe informații despre ultimele evenimente, accesați site-ul Consiliului Europei (pagina dedicată Zilei europene a limbilor). Reprezentanțele Comisiei Europene organizează diverse evenimente în colaborare cu partenerii lor din toate statele membre UE.

Certificatul lingvistic european

Certificatul lingvistic european este un premiu care încurajează dezvoltarea de noi tehnici și inițiative în domeniul predării și învățării limbilor străine, precum și consolidarea cunoașterii altor culturi în întreaga Europă. 

Certificatul se acordă o dată pe an sau o dată la doi ani celor mai inovatoare inițiative de învățare a limbilor străine din fiecare țară participantă la programul Erasmus+ și la programul de acordare a Certificatului. Programul acoperă toate sectoarele educației și formării. 

Sprijinind astfel de inițiative la nivel local și național, Certificatul are ca principal scop ridicarea standardelor în materie în toată Europa. Certificatul lingvistic european este de obicei acordat de agențiile naționale Erasmus+.

Iată câteva exemple de inițiative lingvistice cărora le-a fost acordat recent Certificatul lingvistic european.

Cercetările recente sugerează că multilingvismul este una dintre cele mai bune modalități de a-ți ține creierul în priză. Persoanele multilingve tind să gestioneze mai bine sarcinile simultane, să aibă o memorie mai bună și să găsească mai ușor cuvintele potrivite. Acesta este premisa inițiativei „Wise words” din Danemarca. Ea urmărește să le prezinte elevilor, părinților și cadrelor didactice avantajele multilingvismului și să ofere recunoaștere competențelor lingvistice avansate. Ca parte a campaniei, elevii povestesc cum e să fii multilingv și spun care sunt provocările și oportunitățile pe care le oferă această competență în context școlar și educațional.

Inițiativa „Happy together”, din Malta, urmărește să-i ajute pe elevi să învețe mai bine limba malteză, indiferent de disciplinele preferate. Școala are 1 100 de elevi și 170 de angajați. Elevii au 55 de naționalități diferite, din întreaga lume. Peste 70 % din elevii școlii nu sunt maltezi. Cum diversitatea a fost dintotdeauna o realitate locală, școala a dezvoltat o abordare și o atmosferă în care toți elevii să se simtă confortabil. Ea reprezintă acum o sursă de inspirație pentru alte școli. 

Inițiativa „Limba nostra”, din Italia, este condusă de un consorțiu de școli care a creat noi programe de învățământ pentru limba sardă și graiul gallurez, puse în aplicare în etape școlare consecutive, de la învățământul preșcolar la învățământul primar și secundar. Proiectul a oferit o abordare multidisciplinară, care le-a permis elevilor să învețe noțiuni de geografie, mediu, istorie și antropologie în limbile respective.

Pentru a integra mai bine populația tot mai mare de imigranți, regiunea Umbria a creat o rețea consacrată de universități, școli pentru adulți și organizații nonprofit care împărtășesc obiective, instrumente și fonduri pentru a dezvolta programe lingvistice pentru migranți și cetățeni străini: ‘Corsi Integrati di Cittadinanza - Conoscere l’Italiano per Comunicare!

The European Day of Languages is a yearly event held on 26 September. It offers a chance to

  • raise awareness of the broad variety of languages in Europe
  • promote cultural and linguistic diversity
  • encourage people of all ages to learn languages

Learning languages makes it easier to connect with others, find a job and for businesses to grow. 

The European Day of Languages was established in 2001 by the European Commission and the Council of Europe and has been celebrated every year since.

Many language and cultural institutes, associations, universities and, in particular, schools take part. Language classes, games, talks, conferences, radio shows and more take place all across Europe on and around 26 September.

More information on the latest events can be found on the Council of Europe's European Day of Languages website. The European Commission's representation offices organise a large array of events in collaboration with their partners in all EU Member States.

2021 European Day of Languages

Find out what the European Union is doing to promote a comprehensive approach to the teaching and learning of languages

    Follow us on social media

    For more updates about European language initiatives, follow 

    Related content