Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inițiative lingvistice europene

Certificatul lingvistic european

Certificatul lingvistic european este un premiu care încurajează dezvoltarea de noi tehnici și inițiative în domeniul învățării și predării limbilor străine, precum și consolidarea cunoașterii altor culturi în întreaga Europă. 

Acest certificat se acordă, anual sau bianual, celor mai inovatoare proiecte de învățare a limbilor străine, în fiecare stat membru al UE și țară terță asociată la programul Erasmus+ (denumite anterior țări participante la programul Erasmus+).

Sprijinind astfel de inițiative la nivel local și național, certificatul lingvistic european are ca principal scop ridicarea standardelor în domeniul învățării limbilor străine peste tot în Europa. 

Solicitarea certificatului lingvistic european

Certificatul lingvistic european este de obicei acordat de agențiile naționale Erasmus+. Pentru informații suplimentare privind solicitarea acestuia, accesați site-ul agenției naționale Erasmus+ din țara dumneavoastră.

În fiecare an sau o dată la doi ani (în funcție de țară), certificatul lingvistic european este acordat proiectelor care sprijină cel puțin una din tematicile europene identificate pentru anul respectiv. Tematicile europene pot fi completate cu tematici naționale.

Tematici actuale

Tematicile europene pentru proiectele introduse în perioada 2023-2024 în vederea obținerii certificatului lingvistic european sunt:

 • sprijinirea migranților nou-sosiți și a copiilor și a tinerilor strămutați în ceea ce privește nevoile lor de învățare a limbilor străine
 • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru a aborda incluziunea și dialogul intercultural, în special în ceea ce privește sporirea diversității lingvistice în sala de clasă
 • sprijinirea proiectelor care vizează minoritățile și limbile regionale ca mijloc de promovare a echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active
 • învățarea limbilor străine care sprijină dezvoltarea personală a cursanților adulți.

Tematici anterioare

Tematicile proiectelor introduse în perioada 2021-2022:

 • îmbunătățirea învățării limbilor străine prin intermediul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) și al mass-mediei digitale
 • învățarea limbilor străine și promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active
 • dezvoltarea profesională a profesorilor de limbi străine.

Proiecte câștigătoare

Iată câteva exemple de inițiative lingvistice care au primit deja premiul certificatul lingvistic european

 • urmăriți un material video despre proiecte lingvistice inovatoare în perioada 2014-2020, ca parte a programului Erasmus+ și a certificatului lingvistic european
 • citiți acest compendiu despre certificatele lingvistice europene acordate în 2019 în Europa

Ziua europeană a limbilor

Ziua europeană a limbilor este un eveniment organizat anual la data de 26 septembrie. Este o ocazie de

 • a pune în valoare varietatea limbilor vorbite în Europa,
 • de a promova diversitatea culturală șilingvistică
 • de a încuraja persoanele de toate vârstele să învețe limbi străine.

Cunoașterea mai multor limbi facilitează comunicarea cu alte persoane și succesul profesional și contribuie la dezvoltarea întreprinderilor. 

Ziua europeană a limbilor a fost lansată în 2011 de Comisia Europeană și Consiliul Europei și, de atunci, este sărbătorită an de an.

La evenimente participă numeroase institute culturale și lingvistice, asociații, universități și mai ales școli și licee. În jurul datei de 26 septembrie, peste tot în Europa sunt organizate cursuri de limbi străine, jocuri, discuții, conferințe, emisiuni radio etc..

Pentru mai multe informații despre ultimele evenimente, accesați site-ul Consiliului Europei (pagina cu informații despre Ziua europeană a limbilor). Reprezentanțele Comisiei Europene organizează diverse evenimente în colaborare cu partenerii lor din toate statele membre UE.

Ziua europeană a limbilor 2021

Aflați ce face Uniunea Europeană pentru a promova o abordare cuprinzătoare în materie de predare și învățare a limbilor străine

Urmăriți-ne pe rețelele sociale

Pentru mai multe informații despre inițiativele lingvistice europene, urmăriți 

Pe aceeași temă