Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Eurooppalaiset kielialoitteet

Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima

Kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima on tunnustus, jolla halutaan edistää uusien menetelmien kehittämistä kieltenopiskeluun ja -opetukseen. Samalla halutaan edistää myös muiden kulttuurien tuntemusta Euroopassa. 

Laatuleima myönnetään innovatiivisimmille kieltenopetushankkeille kaikissa EU-maissa ja muissa Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvissa maissa vuosittain tai joka toinen vuosi.

Paikallisia ja kansallisia hankkeita edistämällä halutaan parantaa vieraiden kielten opetuksen laatua koko Euroopassa. 

Laatuleiman hakeminen

Kielihankkeiden eurooppalaisen laatuleiman myöntäjänä on yleensä Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto. Lisätietoja hakumenettelystä saat oman maasi kansallisesta Erasmus+ -toimistosta.

Laatuleima myönnetään vuosittain tai joka toinen vuosi (maasta riippuen) hankkeille, jotka edistävät vähintään yhtä kyseisen vuoden eurooppalaista teemaa. Eurooppalaisia teemoja voidaan täydentää kansallisilla teemoilla.

Hakemuksessa huomioitavat teemat

Laatuleimahankkeiden eurooppalaiset teemat vuosille 2023–2024 ovat seuraavat:

 • äskettäin saapuneiden maahanmuuttajien ja kotiseudultaan pakenemaan joutuneiden lasten sekä nuorten tukeminen kieltenopiskelussa
 • opettajien ammatillinen kehitys, jossa huomioidaan osallisuus, kulttuurienvälinen vuorovaikutus ja erityisesti koululuokkien kielellisen monimuotoisuuden lisääntyminen
 • tasapuolisuutta, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja aktiivista kansalaisuutta edistävien vähemmistöjä ja alueellisia kieliä koskevien hankkeiden tukeminen
 • aikuisoppijoiden henkilökohtaista kasvua tukeva kieltenopiskelu

Aiemmat teemat

Hankkeiden teemat vuosien 2021–2022 haussa olivat seuraavat:

 • kieltenopiskelun kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan sekä digitaalisen median avulla
 • kieltenopiskelu ja tasapuolisuuden, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen
 • kieltenopettajien ammattitaidon kehittäminen

Tutustu laatuleiman saaneisiin hankkeisiin

Esimerkkejä kielihankkeiden eurooppalaisen laatuleiman saaneista hankkeista:

 • kielihankkeita esittelevällä videolla voit tutustua Erasmus+ -ohjelman puitteissa vuosina 2014–2020 toteutettuihin innovatiivisiin hankkeisiin, joille on myönnetty kielihankkeiden eurooppalainen laatuleima
 • kaikki hankkeet, jotka saivat kielihankkeiden eurooppalaisen laatuleiman vuonna 2019

Euroopan kielten päivä

Euroopan kielten päivää vietetään joka vuosi 26. syyskuuta. Teemapäivän tarkoituksena on

 • tehdä tunnetuksi Euroopan kielten kirjoa
 • edistää kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta
 • kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä opiskelemaan kieliä. Kielten opiskelu parantaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, helpottaa työnsaantia ja edistää yritystoimintaa.

 

Aloitteen Euroopan kielten päivästä tekivät vuonna 2001 Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto, ja se on järjestetty sen jälkeen vuosittain.

Teemapäivään osallistuu monia kieli- ja kulttuuri-instituutteja, yhdistyksiä, yliopistoja ja erityisesti kouluja. Eri puolilla Eurooppaa järjestetään teemapäivän tienoilla monenlaisia kieliaiheisia tapahtumia: kielikursseja, keskustelutilaisuuksia, kilpailuja, konferensseja, radio-ohjelmia yms.

Lisätietoa teemapäivän ohjelmatarjonnasta on Euroopan neuvoston ylläpitämällä Euroopan kielten päivän sivustolla. Euroopan komission edustustot ja niiden yhteistyökumppanit järjestävät monenlaisia kieliaiheisia tapahtumia kaikissa EU-maissa.

Euroopan kielten päivä 2021

Katso, miten Euroopan unioni edistää kokonaisvaltaista lähestymistapaa kielten opetuksessa ja oppimisessa.

Seuraa aihetta sosiaalisessa mediassa

Lisätietoa eurooppalaisista kielialoitteista saat seuraamalla 

Aiheeseen liittyvää