Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Didesnė kokybė ir lygybė švietimo ir mokymo srityje

Visi ES piliečiai turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Apie kokybės ir lygybės iniciatyvas

Slide

Ko imasi ES, kad pagerintų kokybę ir lygybę?

Kokybiškos investicijos į švietimą ir mokymą

Vienas svarbiausių Europos Komisijos prioritetų – gerinti švietimo rezultatus, didinti įtraukumą ir veiksmingiau naudoti nacionalines išlaidas švietimui ir mokymui.

Įtraukus ir susietas aukštasis mokslas

Aukštasis mokslas turi būti įtraukus visų žmonių atžvilgiu, o aukštojo mokslo institucijos – susietos su vietos bendruomenėmis.

Europos kalbų iniciatyvos

Komisija įvairiomis iniciatyvomis skatina kalbų mokymą ir mokymąsi bei puoselėja turtingą Europos kalbų įvairovę.

Bendrieji mokymosi visą gyvenimą gebėjimai

Komisija bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis, siekdama skatinti bendruosius gebėjimus, žinias ir perspektyvas, kad būtų užtikrintos palankesnės sąlygos mokymuisi visą gyvenimą.

Darbo grupės

Sužinokite daugiau apie Europos švietimo erdvės strateginės programos darbo grupių darbą, kuriuo siekiama gerinti švietimo ir mokymo kokybę bei didinti lygybę šioje srityje.

Prisijunkite prie bendruomenės

Platforma „School Education Gateway“

Susipažinkite su švietimo specialistams, tyrėjams ir politikos formuotojams skirta internetine platforma. Naršyti „School Education Gateway“

„eTwinning“

Galimybė Europos mokytojams ir mokyklų darbuotojams bendrauti, bendradarbiauti ir rengti projektus. Susipažinkite su programa „eTwinning“

 

Dalyvauk!

Europos jaunimo portalas

Sužinokite daugiau apie savo teises, įtrauktį švietimo srityje ir susijusius jaunimo srities veiksmus. Apsilankyk Europos jaunimo portale

Europos solidarumo korpusas

Susipažinkite su įvairiais įtrauktį ir įvairovę skatinančiais veiksmais, kurie yra Europos solidarumo korpuso programos dalis. Apsilankykite Europos solidarumo korpuso svetainėje