Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve our site by taking this quick survey. It won't take more than a few minutes.

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje pateikiama Europos Komisijos metinė švietimo ir mokymo sistemų raidos visoje ES analizė.

Biuletenyje fiksuojama pažanga siekiant tikslų, dėl kurių susitarė ES šalys pagal Europos švietimo erdvės strateginę programą. Jame pateikiami naujausi turimi duomenys ir naujausia informacija apie nacionalines politikos priemones.

Biuletenį sudaro:

  • lyginamoji ataskaita (įžvalgos apie kontekstą ir galimus politikos svertus);
  • šalių ataskaitos (informacija apie pastarojo meto ir dabartinės politikos raidą visais švietimo lygmenimis ES šalyse);
  • priemonių rinkinys (pagrindinių biuletenyje naudojamų rodiklių apžvalga, pateikiant sąsajas su svarbiausiais tyrimais ir ataskaitomis).

Naujausia redakcija. Mokytojo profesija

2023 m. redakcijoje ypatingas dėmesys skiriamas mokytojo profesijai, visų pirma mokytojų trūkumui ES šalyse ir įvairioms pastangoms didinti šios profesijos patrauklumą.

Reikia daugiau informacijos?

Jei turite klausimų, rašykite e. paštu eac-monitor@ec.europa.eu