Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: 5 veiksmas

COVID-19 pandemijos metu daugybė švietimo ir mokymo įstaigų visoje Europos Sąjungoje (ES) ir už jos ribų turėjo sparčiai pereiti prie nuotolinio mokymo internetu.

Daugelis susidūrė su nuotolinio mokymosi sunkumais, dėl kurių reikėjo ugdyti ir taikyti naujus įgūdžius, įrankius, išteklius ir pedagoginius metodus. 

Norint veiksmingai pasinaudoti šiuo laikotarpiu įgyta patirtimi, įskaitant tai, kaip naudotis skaitmeninėmis technologijomis siekiant pagerinti švietimo ir mokymo kokybę ir įtraukumą, reikia nuolatinio planavimo ir stebėjimo, paramos, išteklių bei gairių. 

Tikslai 

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojami bendradarbiavimo projektai, kuriuos įgyvendinant remiamas švietimo ir mokymo įstaigų, įskaitant pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklas, profesinio rengimo ir mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo įstaigas, skaitmeninės pertvarkos planavimas.

Siekiant toliau remti skaitmeninės pedagogikos ir mokytojų naudojimosi skaitmeniniais įrankiais praktinės patirties ugdymą ir taikymą, įskaitant prieinamas ir pagalbines technologijas, steigiamos „Erasmus+“ mokytojų akademijos.

2021 m. rudenį taip pat bus pradėta taikyti nauja internetinė savianalizės priemonė SELFIE mokytojams, pagrįsta Europos pedagogų skaitmeninių įgūdžių sistema. Šia priemone mokytojams bus padedama nustatyti su skaitmeniniais įgūdžiais susijusius jų pranašumus ir spragas bei planuoti tolesnį mokymą. 

Pagrindinė veikla

  • Remti švietimo ir mokymo įstaigų skaitmeninės pertvarkos planus, įgyvendinant programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektus. 
  • Steigti „Erasmus+“ mokytojų akademijas, kad būtų remiamas bendradarbiavimas ir sudarytos profesinio tobulėjimo galimybės mokytojams ir pedagogams.
  • Pradėti taikyti internetinę įsivertinimo priemonę SELFIE mokytojams, kad mokytojams (arba jų komandoms) būtų padedama bendradarbiaujant nustatyti su skaitmeniniais įgūdžiais susijusius jų pranašumus ir spragas.

Numatomi rezultatai

  • Geresni švietimo įstaigų skaitmeniniai gebėjimai.
  • Užtikrintos profesinio tobulėjimo galimybės mokytojams ir pedagogams. 
  • Pagalba mokytojams nustatant su skaitmeniniais įgūdžiais susijusius jų pranašumus ir spragas. 

Tvarkaraštis

Programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektai 

Galimybės gauti finansavimą programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektams, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama skaitmeniniam planavimui mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo ir mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo srityse, buvo pradėtos teikti pagal programos „Erasmus+“ 2021 m. balandžio mėn. bendrąjį kvietimą teikti paraiškas (pagal 2 pagrindinį veiksmą).

Finansavimas bus skiriamas kasmet iki 2027 m. pagal metinį bendrąjį programos „Erasmus+“ kvietimą teikti paraiškas.

Daugiau informacijos ieškokite programos „Erasmus+“ vadove.

„Erasmus+“ mokytojų akademija 

Išsami šio kvietimo teikti paraiškas informacija pateikiama 2021 m. programos „Erasmus+“ vadove. 

Daugiau informacijos taip pat galima rasti 2021 m. birželio 10 d. informacinės sesijos įraše apie 2021 m. kvietimą teikti „Erasmus+“ mokytojų akademijos finansavimo paraiškas. 

SELFIE mokytojams 

  • 2021 m. balandžio mėn. – priemonės bandymas Italijoje, Portugalijoje, Lietuvoje, Estijoje ir Airijoje. 
  • 2021 m. gegužės – rugsėjo mėn. – priemonės SELFIE mokytojams bandymo duomenų ir grįžtamosios informacijos analizė, tolesnis priemonės tobulinimas. 
  • 2021 m. spalio mėn. – priemonė pradeda veikti visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. pašto adresu
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite @EUDigitalEdu socialiniame tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą ir visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą bei su jais susijusius pokyčius.


Paveikslas antraštinėje dalyje: © Europos Sąjunga, 2021.