Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Skaitmeninio švietimo veiksmų planas: 5 veiksmas

Švietimo ir mokymo įstaigų skaitmeninės pertvarkos planai

COVID-19 pandemijos metu daugybė švietimo ir mokymo įstaigų visoje Europos Sąjungoje (ES) ir už jos ribų turėjo sparčiai pereiti prie nuotolinio mokymo internetu.  

Daugelis susidūrė su nuotolinio mokymosi sunkumais, dėl kurių reikėjo ugdyti ir taikyti naujus įgūdžius, įrankius, išteklius ir pedagoginius metodus. 

Norint veiksmingai pasinaudoti šiuo laikotarpiu įgyta patirtimi, įskaitant tai, kaip naudotis skaitmeninėmis technologijomis siekiant pagerinti švietimo ir mokymo kokybę ir įtraukumą, reikia nuolatinio planavimo ir stebėjimo, paramos, išteklių bei gairių. 

Tikslai 

Pagal programą „Erasmus+“ finansuojami bendradarbiavimo projektai, kuriuos įgyvendinant remiamas švietimo ir mokymo įstaigų, įskaitant pradinio ir vidurinio ugdymo mokyklas, profesinio rengimo ir mokymo, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo įstaigas, skaitmeninės pertvarkos planavimas.

Siekiant toliau remti skaitmeninės pedagogikos ir mokytojų naudojimosi skaitmeniniais įrankiais praktinės patirties ugdymą ir taikymą, įskaitant prieinamas ir pagalbines technologijas, steigiamos „Erasmus+“ mokytojų akademijos.

2021 m. rudenį taip pat pradėta taikyti nauja internetinė savianalizės priemonė SELFIE mokytojams, pagrįsta Europos pedagogų skaitmeninių įgūdžių sistema. Šia priemone mokytojams bus padedama nustatyti su skaitmeniniais įgūdžiais susijusius jų pranašumus ir spragas bei planuoti tolesnį mokymą. 

Pagrindinė veikla  

  • Remti švietimo ir mokymo įstaigų skaitmeninės pertvarkos planus, įgyvendinant programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektus.
  • Steigti „Erasmus+“ mokytojų akademijas, kad būtų remiamas bendradarbiavimas ir sudarytos profesinio tobulėjimo bei bendradarbiavimo galimybės mokytojams ir pedagogams.
  • Pradėti taikyti internetinę įsivertinimo priemonę SELFIE mokytojams, kad mokytojams (arba jų komandoms) būtų padedama bendradarbiaujant nustatyti su skaitmeniniais įgūdžiais susijusius jų pranašumus ir spragas.

Numatomi rezultatai

  • Geresni švietimo ir mokymo įstaigų skaitmeniniai gebėjimai.
  • Užtikrintos profesinio tobulėjimo galimybės mokytojams ir instruktoriams.
  • Pagalba mokytojams nustatant su skaitmeniniais įgūdžiais susijusius jų pranašumus ir spragas.

Laikas

Programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektai 

Galimybės gauti finansavimą programos „Erasmus+“ bendradarbiavimo projektams, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama skaitmeniniam planavimui mokyklinio ugdymo, profesinio rengimo ir mokymo, suaugusiųjų švietimo ir aukštojo mokslo srityse, teikiamos pagal programos „Erasmus+“ bendrąjį kvietimą teikti paraiškas (pagal 2 pagrindinį veiksmą).

Finansavimas bus skiriamas kasmet iki 2027 m. pagal programos „Erasmus+“ bendrąjį kvietimą teikti paraiškas

Daugiau informacijos ieškokite programos „Erasmus+“ vadove.

„Erasmus+“ mokytojų akademijos 

Programos „Erasmus+“ mokytojų akademijų paskirtis – kurti Europos partnerystės ryšius ir skatinti mokytojų rengimo įstaigų ir mokymo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą. Akademijos formuojamos taip, kad būtų išnaudotos daugiakalbystės, kalbinio sąmoningumo ir kultūrų įvairovės teikiamos galimybės.

Jomis siekiama gerinti paramą mokytojams pradiniais profesinės veiklos metais ir stiprinti tęstinį profesinį tobulėjimą per visą jų karjerą.

Išsami šio kvietimo teikti paraiškas informacija pateikiama 2022 m. programos „Erasmus+“ vadove

Daugiau informacijos pateikiama ​Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaigos interneto svetainėje ir finansavimo ir konkursų galimybių portale.

Susisiekite

Jei norite apie šį veiksmą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis e. pašto adresu EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekite EUDigitalEducation tinkle „Twitter“, kad sužinotumėte naujausią informaciją apie šį veiksmą, visą Skaitmeninio švietimo veiksmų planą ir su jais susijusius pokyčius.