Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Handlingsplan for digital uddannelse – foranstaltning 5

Under covid-19-pandemien blev en lang række uddannelsesinstitutioner i hele EU og resten af verden tvunget til hurtigt at skifte til online- og fjernundervisning.

Fjernundervisning var en udfordring for mange, der krævede, at der blev udviklet og anvendt nye færdigheder, værktøjer, ressourcer og pædagogiske redskaber. 

For effektivt at kunne drage nytte af erfaringerne fra denne periode, herunder hvordan digital teknologi kan anvendes til at øge kvaliteten og inklusiviteten inden for uddannelse, er der behov for løbende planlægning og overvågning, støtte, ressourcer og vejledning. 

Målsætninger 

Erasmus+-programmet yder finansiering til samarbejdsprojekter, der støtter planlægningen af den digitale omstilling på uddannelsesinstitutioner, herunder grundskoler og ungdomsuddannelser, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, videregående uddannelser og voksenuddannelsesinstitutioner.

Man er i øjeblikket i gang med at etablere Erasmus+-lærerakademier for yderligere at støtte udarbejdelsen og anvendelsen af digitale pædagogikker og ekspertise inden for anvendelse af digitale værktøjer for lærere, herunder lettilgængelige og understøttende teknologier.

Et nyt onlinebaseret selvreflektionsværktøj, SELFIE for lærere, der er baseret på det europæiske handlingsprogram for undervisernes digitale kompetencer, vil også blive lanceret i efteråret 2021. Dette værktøj vil hjælpe lærerne med at identificere styrker og mangler ved deres digitale kompetencer og planlægge yderligere uddannelse. 

Nøgleaktiviteter

  • Støtte planerne for den digitale omstilling af uddannelsesinstitutioner gennem Erasmus+-samarbejdsprojekter 
  • Etablere Erasmus+-lærerakademier for at støtte samarbejde og tilbyde faglige udviklingsmuligheder til lærere og undervisere
  • Lancere det onlinebaserede selvevalueringsværktøj SELFIE til at hjælpe (grupper af) lærere med i fællesskab at identificere styrker og mangler i deres digitale kompetencer

Forventede resultater

  • Øget digital kapacitet for uddannelsesinstitutioner
  • Tilbud om faglige udviklingsmuligheder for lærere og undervisere 
  • Støtte til lærere, så de kan identificere styrker og mangler i deres digitale færdigheder 

Tidsplan

Erasmus+-samarbejdsprojekter 

Finansieringsmuligheder for Erasmus+-samarbejdsprojekter med fokus på digital planlægning inden for skoleuddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, voksenuddannelse og videregående uddannelse blev lanceret som en del af den generelle Erasmus+-indkaldelse (under nøglehandling 2) i april 2021.

Finansieringen gøres tilgængelig årligt under den årlige generelle indkaldelse af Erasmus+ indtil 2027.

Se Erasmus+-programguiden for at få yderligere information.

Erasmus+-lærerakademier 

Oplysningerne om denne indkaldelse findes i Erasmus+-programguiden 2021. 

Yderligere information kan ligeledes fås i optagelsen af informationssessionen fra den 10. juni 2021 om indkaldelsen af finansieringsforslag 2021 for Erasmus+-lærerakademierne. 

SELFIE for lærere 

  • April 2021 – pilottest af værktøjet i Italien, Portugal, Litauen, Estland og Irland 
  • Maj til september 2021 – analyse af data og feedback fra pilotprojektet SELFIE for lærere, videreudvikling af værktøjet 
  • Oktober 2021 – lancering af værktøjet på alle 24 officielle EU-sprog

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at vide mere om denne foranstaltning, kan du kontakte os på følgende e-mailadresse:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Følg @EUDigitalEdu på Twitter for at få de seneste nyheder og oplysninger om den nyeste udvikling i forbindelse med denne foranstaltning og hele handlingsplanen for digital uddannelse.


Billede i sidehoved: © Den Europæiske Union, 2021.